13.3.19

Akce části komunistů asi v ČR překvapí                        
návrhu nového, zatím neschváleného programu však PCB patrně  z taktických důvodů, oportunismu, nebo kvůli vnitřní opozici, možná  většiny, uvádí opak. V „Pré- Tése para XV congresso do PCB“ schází stále mnoho pro Brazílii  podstatného. Indiáni kupř. nejsou uvědomělí proletáři a nechtějí  jimi být, není tedy nutné se jimy zabývat, všimneme si jich až budou ve fabrikách a slumech. Pokud jde o přírodu a ekologické problémy všeobecně,  pohled partaje se neliší od pohledu  kapitalistů a jejich lidem na patřičných místech. Také se zcela nevymanila z rozšířenéhé  antikvárního záhrobního marxismu a nebere v úvahu stupeň, formu a směr jeho vývoje.  Což se týká většiny levicových stran.  Kritika vlády a strany PT je téměř dostačující, kritika kapitalismu a imperialismu nedostatečná, nedůsledná a povrchní. Pokud jde o kulturu je její postoj nejspíš Rudý hollywoodismus, mírně přizpůsobené socialistické telenovelas. a upravená melodramata pro třídu pracujících. Viz “Working Class Melodrama: the Fulfilling of a Wish Fulfilled?” v lepším případě melodramata Levicové melancholie  ,avšak se zákazem vybavování a převzetí minulosti do vize budoucnosti,  jak Marx a Engels varují nepatřičně v duchu buržoasního optimismu,  arogance 19. století a monokauzálního myšlení  coby nezbytnostech  pro  radikální transformaci  a ulehčení cesty v  budoucnost.
“Instead, we need what Dan Wildcat calls “Indigenous Realism.” We have science, and it’s good, it’s strong, it’s powerful. We have technology, which can be used wisely or not. And we have traditional cultural values to tell us what wisdom is. It’s time to put these all together.It is not “romantic” to say that we are interconnected with and part of the Earth—to use the the Lakota phrase “all my relatives” in referring to the soil, the rocks, the water, the air, the plants and the animals.”

http://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/new-way-stewardship-mother-earth-indigeneity-180952855/?utm_source=facebook.com&no-ist
Vykostěný a vypreparovaný marxismus je chráněn a bráněn před možností otevřenosti vůči minulostii, budoucnosti a vytvoření  kulturní základny pro ekonomickou nadstavbu.

Nenhum comentário: