30.1.19

Venezuela


“Jestliže US nedokáží kontrolovat Latinskou Ameriku, jak mohou dominovat světu?"
Henry Kissinger

“Nechci zde tvrdit, že by Venezuela byla rájem na zemi – je zemí, o kterou byl vždy „zájem“ vzhledem k jejímu obrovskému nerostnému bohatství. Je to země, která má tu „drzost“ nejít klasickou cestou kapitalismu, ale cestou tzv. socialismu 21. století

Ilona Švihlíková,, Chávez opet univerzálním padouchem


Bývalý americký prezident Jimmy Carter tvrdil, že venezuelský volební systém je nejlepším na světě“....Vlastně z 92 voleb, které jsme monitorovali, bych řekl, že volební proces ve Venezuele je nejlepší na světě.“

 Demokracie a humanita na vývoz

Latinská Amerika lákala pro své přírodní bohatství od svého objevení a je tomu tak doposud. Bohatství kulturní bylo zčásti zlikvidováno i s jejími nositeli a v tom se také pokračuje na jiný způsob. Destrukce Venezuely také není záležitosti posledních let, ale začala od zvolení  Hugo Chaveze.(viz dodatky ). Scénář neni nijak objevný, ale osvědčený.Ekonomická  válka, psychologická, desinformace, vyvolání nepokojů, infiltrace, finanční i morálni korupce, kulturní eroze, vojenský puč, občanská válka, invaze. Spojenci se stávaji nejen vládnouci, armáda, nebo vlády chtiví, ale i část nové střední třídy, do žijící do  značné míry v kulturním vakuu, jako shluk konzumentů bez orientace a identity . Jako ůspěšný se ukázal i znovu objevený guatemalský a brazilský  scénář . Podpora i vývoz některých náboženství, fundamentalistyckých sekt se jako politicko – obchodní artikl se v Latinské Americe stále osvědčuje. Vytváří se tak Trojský kůň napomáhající amerikanizaci. Příklady v dodatcích..Kulturní vaakum zaplňuje také extrémní nacionalismus a různé formy fašismu a proto- fašismu, které snadno využijí slabosti levice a mají nemalou odezvu i mezi dělníky Dlouhodobé úsilí  o destrukci Venezuely se dostalo do zrychlené předposlední fáze.  Globalizační logika New World Order nepřipouští dlouhodobou, natož trvalou ztrátu kontroly a exploatace v takovém měřítku jakou představuje plná nezávislost Latinské Ameriky i samotné Venezuely, o strategických důsledcích a domino efektu nemluvě.
Poslední fází je opakovaný puč, v pořadí by byl třetí , občanská válka,  další atentát a případná invaze   
 Nejlépe ovšem  cízí armadou, nebo í  o nebezpečí  přesvědčující kolektivní akcí zbratřených zemí a paktů .
 Byla tedy rozehrána obyklá partie s ústředním motivem "Maduro musí odejít" a podporu získala proamerická politická figurka Juan Guaidó. Ten se prohlásil za právoplatného prezidenta země, USA v tom za ním stojí.”... Libuše Fuchsová 
  “Venezuela: Schyluje se k Majdanu? Židle pod Madurem se kýve. Trump potrebuje triumf. Klíčem je loajalita armády. Barevná revoluce má svého lídra. Zásoby ropy lákají. Čína, Rusko a Írán jsou proti. Atentát?
“Další vývoj je tedy obtížné předjímat. Vzhledem k tomu, že jde o Jižní Ameriku, nelze vyloučit ani pokusy o atentát či jiné násilné kroky. A ty by zamíchaly kartami ještě vice”
protiproud.cz/politika 
 Slavoj Zizek   The problem with Venezuela’s revolution is that it didn’t go far enough
Vhodný výbor nebo samozvaný a sebezvaný, představitel národa se vždy najde,  v tomto případě uznán Juan Gerardo Guaidó ....   
 ”Sólo 13 países apoyan a Guaidó y 178 naciones a Nicolás Maduro.
ovšem zatím jen  pouze 13 zeměmi, zatímco Nicolás Maduro je uznán  ne méně než 178. Velká Britanie, .Německo, Francie  a Španělsko daly Venezuelské vládě  osmidenní  ultimátům k vypsání voleb. Přidají se tedy k těmto 13 další. Dnes už je jich snad 20. Události a zprávy  nabývají na   rychlosti. Venezuelský vojenský atašé ve Washingtonu plukovník Jose Luis Silva prohlásil, že se rozchází s venezuelskou vládou a uznavá jako prezidenta Juana Gerardo Guaidó .Důvody jsou zřejmé  a jasné. Ve Venezuele  je pravděpodobně, na kontrakt  400 profesionálů  bezpečnostní společnosti PMC Wagner, ChVK Wagner, také CHVK Vagner ( Частная Военная Компания Вагнера ) , kteří budou ochrankou prezidenta a také chránit naftová zařízení.
Magická realita se mění v kafkárnu, která může utonout  ve víru krve  a změní naději v zoufalství.

Nejen politici, ale i některé země ztratili svou hrdost a čest a nahradily je podlízavostí a prokazují svou závislost na USA.

“Nechci zde tvrdit, že by Venezuela byla rájem na zemi – je zemí, o kterou byl vždy „zájem“ vzhledem k jejímu obrovskému nerostnému bohatství. Je to země, která má tu „drzost“ nejít klasickou cestou kapitalismu, ale cestou tzv. socialismu 21. století
Ilona Švihlíková,, Chávez opet univerzálním padouchem

Integrace Jižní Ameriky, Spojené národy Jižní Ameriky, Rada obrany, Banka Jihu, společná měna sucre,BRICS , Sociální forum.a ostatní organizace pozbývají na významu a dohody se staly archiváliemi. Lulovy a Chavezovy  ůspěchy a jejich vize  byly nebezpečné. Brazilský prezident Jair Messias ( česky Mesiáš ) Bolsonaro měl jedno z volebních hesel Nechceme byt druhou Venezuelou”. Bylo to myšleno v duchu dlouhodobé, často trapné, ale ůčinné propagandy, ale chápáno jinak bylo to pravdivé. Všechno co bylo v Brazílii a Venezuele pozitivní muselo být zastaveno a .odstraněno .Participačni demokracie, horizontalismus,paralelní demokratické instituce a všechny alternativy, které Latinská Amerika chtěla realizovat. Mimochodem  ,ať už hodnotíme brazilského prezidenta i jednoznačně negativně, rozhodně není fašista a diktátor. Je krajně pravicový, tvrdý evangelikál,vyjádřil se, že s levicí, kterou nazval lixo“, tzn. odpadky, zatočí.Má v úmyslu vyrabovat přírodní bohatství země. Mluví opovržlivě o indiánech a LGBT, chce militarizovat školství a provést na školách čistky.. Pro generály ve vladě však má několik několik dalších důvodů a jde jednoznačně také.o kompromis a kontrolu, která se týká i jeho.Proto také nemůže být diktátorem. O tom více v odkazech. Obavy z důsledků  zvoleni kandidáta Strany pracujicích Heddada a členky komunistické strany Manuely Pinto Vieira d'Ávila měli i lidé bez sympatií  k pravici. Některé strany vyhlásily dokonce neutralitu. Obavy z nepokoju a zásahu armády se objevily  během impeachmentu presidentky Dilmy, také ovšem přání  aby armáda převzala dočasně moc a vyhlasila nové volby,  později při uvěznění presidenta Luly, před volbami. Můžeme uvažovat, co by se  mohlo stát v případě zvolení levicových kandidátů,.Možná i v tom je nechtěný (?), „skrýtý“ smysl Bolsonarova výroku o Venezuele. Mnohými to tak bylo pochopeno.Podrobněji v dodatcích.

 

 Spojité nádoby

 

Donald Trump je osobně v katastrofální situaci, potřebuje odvrátit pozornost, získat čas a mít mezinárodní ůspěch. Tím je „osvobození ůpějícího venezuelského lidu od bolševické diktatury a nastolení blahobytu.a pořádku“, jako se stalo v jiných zemích.  Venezuela dokonce  ohrožuje bezpečnost Spojených států.  Američanům je nabídnut pocit morální nadřazenosti a hrdosti na nezištné sebeobětování .Vyzkoušely se nejen téměř všechny základní druhy propagandy, mužný westernový etos a zbožné výzvy. A tak Státní tajemník USA Mike Pompeo informoval novináře, že jmenoval bývalého diplomata Elliota Abramse za osobu odpovědnou za prosazení amerického zájmu ve Venezuele, tímto zájmem je pochopitelně „obnovení demokracie ve Venezuele“.

 Ve hře je  přirozeně ropa, ale také důležité geopolitické faktory, možná, nepříliš pravděpodobná ruská základna a prestiž, Rusko a Čína však Venezuelu jednoynačně podporují a nehodlají ztratit tvář ani možnosti, které jim Jižní Amerika  může poskytnout.  Přímá invaze USA i jejich nespolehlivých “ spojenců “ je nepřiměřené drahá,  a  to nejen finančně., ale uvažuje se o ní a prezident Trump  tuto možnost nezamítá ,.
“Jestliže US nedokáží kontrolovat Latinskou Ameriku, jak mohou dominovat světu?" řekl svého času Henry Kissinger.
Venezuelská armáda stojí dle všeho pevně za vládou. Poslední pouťový pokus o převrat byl epizodou, která to prokázala dostatečně.

Jak to vidí Brazílie?

Silná proti venezuelska propaganda probíhala už v době kdy byl prezidentem  Luiz Inácio Lula da Silva,který udržoval s Venezuelelou i samotným Chavezem přátelské styky. Média na křídovém papiře i obrazovkách určená pro určité vrstvy, ale se širším rozsahem, kupř. modní a sportovni se snažila v , potřeb a instrukcí duchu vlastníků.  O Hugo Chavezovi se nepsalo málo. Nejčastěji jako o diktátorovi, rudém,  občas až výslovně bolševickém, nebo dokonce druhém, třetím atd.Stalinovi, Hitlerovi , brutálním tyranovi, ale i ďáblovi, Luciferovi, Satanovi a podobně. Umírněnejší ho únosnějí, v rámci liberalistického i tvrdě marxistického antikvárního dogmatu  označovali za autokrata. Občas jde jen o obavy z potencionálně potencionálního. diktátorství  Vkusu se přitom meze nekladou, jak vidno z  této,  ne zcela netypické ukázky  viz v dodatcích Hugo Chavez, Venezuelan Communism  ) . Část českého tisku se v umírněnější podobě přidala. a jeho intelektuální úroveň  často svědčí o podceňování čtenářů, jako tomu bylo kupř. i ve zpravodajství Rumla, který si také nemohl nepovšimnout,  že ve Venezuele vládne "brutální režim v latinskoamerických parametrech" a "Když posloucháte Chaveze, tak mluví takovou marx-leninistickou, nacionalistickou, militaristickou rétorikou." Tak to už je jako z 6.cenové anebo kvalifikovaný pavlačový diskurs. V době davovosti už působí i  (nebo především) velice jednoduchá pravidla propagandy pro snadnou orientaci a zařazení. A míra a rozsah stádnosti už nevyžaduje žádné psychologické profilování. Jednoznačně byl Chavez (podrobněji o něm a Venezuele ... Hugo Chavez Documentary)  označen z nejpovolanějších míst za nebezpečí pro USA    dokonce větší než Bin Laden  a Castro viz South of the Border .  Zábavnou  a typickou ukázkou je diskuze, do které se zapojil i Connie Mack, konfekční a přizpůsobivý zástupce politicky, vláhou demagogie kojeného, zjednodušovaného lidu, -viz Oliver Stone, Jesse Ventura On Larry King - Part 1, 2 . Connie Mack rovněž údajně na nějakém shomáždění  konzervativních Ultras volal po “odstranění tedy zavraždění Chaveze., ve stejném smyslu jako kazatel Pat Robertson.(viz dodatek)  
ne  zcela netypická ukázka propagandy  Hugo Chavey Veneyuelan communism= Comunmunismo venezuelano ( v dodatcích ).Soukromé televizní stanice Chaveze karikovali na způsob nejhorší sovětské propagandy stalinistických let, přidaly k tomu tvrzenéí o o duševní chorobě, sexualní nenormalitě  apod. To vše v nelítostné “ bolševické diktatuře “. Umírněnějsí byl český tisk, kupř.“ Ruml pozván do rudé Venezuely“ ( celý článek v dodatcích ).
Hugo Chavez problémy dokázal zvvládat díky svému charismatu, silné osobnosti, oblibě u většiny venezuelanů,respekt arnády, programu a solidaritě jihoamerických zemí. Pokus o puč vyhynul ve dvou dnech jako komedie bez vtipu.Chavezova výzva k národu prokázala jehoplitikou i lidskou ůroveň. Madura postrádá jeho vlastnosti a schopnosti a nachází se v období silné ofenzivy místní, americké i mezinárodni oligarchie bez účinné podpory rozhodujících jihoamerkých zemí.


Pod svícnem je tma

Prezident se jednoznačně a závazně nevyjádřil pro válku . Coby trumpista  mění svá prohlášení.  Jisté je, že v jeho kruhu jsou stoupenci vojáckého naturelu. Armáda...Velká mlčenlivá se pochopitelně nvyjádří a jak se jeví není monolitická v názorech. Viceprezident  generál Antônio Hamilton Martins Mourão během volební kampaně projevoval vojáckou říznost, ale nyni je v tomto ohledu racionálnější. Nepochybná národní i mezinárodní politická „ autorita „ brazilský vyslanec v Jamaice, Carlos Michaelsen den Hartog, ujišťuje, že válka nebude.Pro Brazílii by to byla katastrofa bez ohledu na sílu armády a vojenské úspěchy. Přpadné .V případě vojenské spolupráce s Kolumbie  je třeba vzít v úvahu jak by reagovaly kolumbijské organizace FARC a ELN.  Takže jak to vidí Brazílie, pokud na tom záleží ? Počkejme, nepotrvá to dlouho.

Open Letter by Over 70 Scholars and Experts Condemns US-Backed Coup Attempt in Venezuela
Nenhum comentário: