26.11.19

Avatar je dosud rudý„V sázce je zásadnější problém. Jde o charakter onoho „jiného světa, který je možný“, abychom použili heslo Světového sociálního fóra. Bude takový svět založen na neustálém hospodářském růstu, i když to bude růst „socialistický“ a povede ke zvýšení reálných příjmů lidí na globálním Jihu? Nebo půjde o to, čemu někteří říkají změna civilizačních hodnot, o svět buen vivir? ”

„Hugo Blanco vyprávěl příhodu o švédském turistovi, který byl překvapen způsobem života a duchem solidarity v jedné kečuánské vesnici poblíže města Cuzco. „To vypadá jako komunismus,” řekl... „ne, komunismus vypadá jako tohle,” odpověděl jeho průvodce”.
Immanuel Wallerstein ve svém článku „Rozpory uvnitř latinskoamerické levice” jako jeden z nemnoha systémových teoretiků poukazuje na význam hnutí indigenista, které zařazuje mezi světovou levici v Latinské Americe a rozdílností i rozpory mezi tímto hnutím a úspěšnými levicovými stranami, které dosáhly významného, nebo rozhodujícího podílu na moci v řadě latinsko (indo) amerických zemích.
„Svět si toho poprvé všiml za dramatického povstání hnutí neozapatistů v mexickém státě Chiapas roku 1994. Méně si už ale uvědomoval, že se podobná hnutí objevují po celé Latinské Americe a ze svých místních organizačních struktur postupně vytvářejí meziamerickou síť“., píše Wallerstein ve svém článku. Významu tohoto, ne-jihoamerickými akademiky dlouho nedoceňovaného hnutí, však bylo povšimnuto v neakademických kruzích záhy. CIA charakterizovala mnohokrát a upřímně sociální hnutí původních obyvatel („the native people”, los pueblos originários) jako hlavní výzvu tj. nebezpečí pro „US hegemony”.
Slovo, Josef Mikovec: Návraty do budoucnosti aneb tak to zase vyhrál Evo čili latinskoamerická renesance a autopoiesis ZDE
To znamená, jako nejdůležitější pro latinskoamerickou renesanci a autopoiesis, která značně přesahuje pouhé ekonomické a politické faktory. Wallerstein vidí problém „v tom, že tyto dva druhy levice – strany, které v různých státech získaly moc a hnutí indigenista v těchto státech – nemají totožné cíle a používají hodně odlišný ideologický jazyk.
Strany vyhlásily za svůj hlavní cíl hospodářský rozvoj a snaží se ho přinejmenším zčásti dosahovat posilováním kontroly nad vlastními zdroji země a vyjednáváním lepších dohod s podniky z jiných zemí, vládami a mezivládními institucemi. Usilují o ekonomický růst se zdůvodněním, že pouze tímto způsobem bude zvýšena životní úroveň občanů jejich zemí a dosažena větší rovnost ve světovém měřítku. Hnutí indigenista usilují o větší kontrolu nad vlastními zdroji a lepší dohody nejenom se zahraničními aktéry, ale také se svými národními vládami. Obecně říkají, že jejich cílem není hospodářský růst, ale dosažení shody s PachaMama neboli matkou zemí. Říkají, že jim nejde o větší využívání zdrojů země, ale o rozumnější přístup k nim, který by respektoval ekologickou rovnováhu. Chtějí buen vivir, dobře žít“
A zde se Wallerstein jednak vyjadřuje příliš stručně, zjednodušuje, nerozlišuje dostatečně a především sám zůstává na pozici uzavřeného hodnotícího systému a nedalekého civilizačního horizontu. Politické strany přirozeně zůstávají stále více méně stranami, které musí přijmout pravidla hry a přehledný, vymezený prostor. Mohou se snažit o větší rozsah působnosti, nežli vynucuje politické zápasiště, uhýbat před požadavky všeobecné prodejnosti a být spíše předvojem nového života nežli pouhou parlamentní frakci, přesto však nenahradí politicky a dobově neomezitelné hnutí nejživotnějšího společenství původnosti. Pokud politické strany dokážou zaštítit tato hnutí a případné spory o směr a tempo vývoje nevedou k místním střetům civilizací, (jako tomu bylo ukázkově v případě nelevicového Peru, pokud získají čas pro vytváření a rozvoj participativní demokracie a ekonomikyrealizaci „utopie”, gramsciánský „pochod napříč institucemi„, budování ekonomických předstupňů, posilování morálních předpokladů socialismu a rozšíření prostoru pro hnutí Ameríndios a současně zabrání tomu, co postihlo „západní dělnické hnutí, které se změnilo v epifenomén industriální společnosti a zcela podlehlo její logice“ a které „v sobě samo neskrývá žádné kulturní potenciály. Pak dokázaly hodně. Právě proto, že žijeme v kulturním prostředí, kde se (nejen) marxistické myšlení téměř identifikovalo s logikou industrialismu„ ..., jde o více nežli „hodně odlišný ideologický jazyk“. Co světové levici schází, je především nová „kosmovize“ a většinou nemůže jít jako celek dále než k zastavení „ekocidy“. Z klasiků všech západních politických monismů pozůstali jen kostrouni.
Logika a hodnoty industrialismu, které jsou pro 3. svět neukončenou minulostí a ohrožením, nemožnost přeskočit etapu a nutnost posílení v rámci Systému vedou ke konfliktům, které nejsou zásadní, ale tíživým momentem vývoje. Wallerstein, zdá se, podstatnost těchto současných konfliktů poněkud přeceňuje.
„Není žádným překvapením, že se hnutí indigenista dostala do konfliktu s několika nejkonzervativnějšími vládami Latinské Ameriky –jak je tomu v Mexiku, Peru a Kolumbii. Stále více a zcela otevřeně se dostávají do konfliktu také se středolevými vládami, jak je tomu v Brazílii, Venezuele, Ekvádoru a dokonce i Bolívii. Říkám dokonce i v Bolívii, protože jde o zemi, která si zvolila indigenista prezidenta za masové podpory indigenista obyvatelstva země. Přesto došlo ke konfliktu. Otázkou v Bolívii i jinde je, jak využívat přírodní bohatství země, kdo o tom rozhoduje a kdo má kontrolu nad příjmy.“.
Pokud jde o Brazílii je to příklad selhání a bezohledného vniřního kolonialismu.
„Brazilský prezident Lula se rozhodl postavit se proti vlastnímu dědictví a vybudovat přímo na amazonské řece Xingu třetí největší přehradu na světě, navzdory desetiletím protestů od místních domorodých kmenů a ekologů z celého světa. Přehrada Belo Monte bude 11 000 megawattovou hydroelektrárnou, bude stát asi 15 miliard euro a o přístřeší přijde asi 30 000 místních lidí“
Fabiano Golgo: Proč chce Lula elektřinu v amazonském dešťovém pralese? ZDE
Paradigm Wars – Economics, Globalization and the Nature of Reality ZDE

Pokud jde o Bolívii, Ekvádor a Venezuelu, konstituce těchto zemí představují, po právní stránce příklad hodný následování, ale jejich realizace, aktualizace a dodržování nejsou pouze otázkou osvědčení levice. Rozvrh moci a působení mocenských elit kapitálu, vniřní i vnější ohrožení i dosažená úroveň kulturního a politického vývoje znemožňují některá rozhodnutí odpovídající principům Nové latinskoamerické levice. Nejde jen o rozdělování, ale „o to, čemu někteří říkají změna civilizačních hodnot... Jde o charakter onoho „jiného světa, který je možný“.13.3.19

Akce části komunistů asi v ČR překvapí                        
návrhu nového, zatím neschváleného programu však PCB patrně  z taktických důvodů, oportunismu, nebo kvůli vnitřní opozici, možná  většiny, uvádí opak. V „Pré- Tése para XV congresso do PCB“ schází stále mnoho pro Brazílii  podstatného. Indiáni kupř. nejsou uvědomělí proletáři a nechtějí  jimi být, není tedy nutné se jimy zabývat, všimneme si jich až budou ve fabrikách a slumech. Pokud jde o přírodu a ekologické problémy všeobecně,  pohled partaje se neliší od pohledu  kapitalistů a jejich lidem na patřičných místech. Také se zcela nevymanila z rozšířenéhé  antikvárního záhrobního marxismu a nebere v úvahu stupeň, formu a směr jeho vývoje.  Což se týká většiny levicových stran.  Kritika vlády a strany PT je téměř dostačující, kritika kapitalismu a imperialismu nedostatečná, nedůsledná a povrchní. Pokud jde o kulturu je její postoj nejspíš Rudý hollywoodismus, mírně přizpůsobené socialistické telenovelas. a upravená melodramata pro třídu pracujících. Viz “Working Class Melodrama: the Fulfilling of a Wish Fulfilled?” v lepším případě melodramata Levicové melancholie  ,avšak se zákazem vybavování a převzetí minulosti do vize budoucnosti,  jak Marx a Engels varují nepatřičně v duchu buržoasního optimismu,  arogance 19. století a monokauzálního myšlení  coby nezbytnostech  pro  radikální transformaci  a ulehčení cesty v  budoucnost.
“Instead, we need what Dan Wildcat calls “Indigenous Realism.” We have science, and it’s good, it’s strong, it’s powerful. We have technology, which can be used wisely or not. And we have traditional cultural values to tell us what wisdom is. It’s time to put these all together.It is not “romantic” to say that we are interconnected with and part of the Earth—to use the the Lakota phrase “all my relatives” in referring to the soil, the rocks, the water, the air, the plants and the animals.”

http://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/new-way-stewardship-mother-earth-indigeneity-180952855/?utm_source=facebook.com&no-ist
Vykostěný a vypreparovaný marxismus je chráněn a bráněn před možností otevřenosti vůči minulostii, budoucnosti a vytvoření  kulturní základny pro ekonomickou nadstavbu.

30.1.19

Dodatky, doplňky, poznámky, úvahy, doporučené zdroje

Josef Mikovec

Venezuela: Call It What It Is—a Coup
One poll even suggests that as recently as a week ago, more than 80 percent of Venezuelans had no idea who Guaidó even was.
Pravda o Venezuele: Jak došlo k tomu, že země ležící na 20% světových zásob ropy žije v bídě a astronomických dluzích? Říkají vám, že za to můžou socialističtí vůdcové Venezuely? Studie torontské univerzity to nejen vyvrací, ale odhaluje skutečného viníka ! O čem se v souvislosti s Venezuelou a jejím bohatstvím v podzemí a bídou na povrchu země nesmí mluvit?... /
What You’re Not Being Told About Venezuela Crisis. w/Abby Martin – YouTub
Operation Balboa
was a military simulation conducted by the Spanish Armed Forces from May 3 to 18, 2001 to mimic an invasion of western Venezuela from Colombia and Panamá. The military exercise included operation by land, air and sea in which the forces of the United States along with regional allies carried an attack to seize the west of Venezuela under the authorization of a fictitious UN resolution 1580

Trump, Mattis And The Asymmetric War Against Venezuela

After the purge of the strategist Steve Bannon from the ultra-nationalist entourage of Donald Trump by the troika of generals who took over the White House: James “Mad Dog” Mattis, Secretary of Defense; H.. R. McMaster, National Security Adviser, and John Kelly, Chief of Staff, the non-conventional and asymmetric war against Venezuela, partially declared by the President of the United States, could now pass to a new phase of military escalation.
With that frame of reference, and to combat the threats from Trump, at the end of August, 200,000 soldiers of the Bolivarian Armed Forces, 700,000 militia, reservists and civilians participated in the military exercise named Bolivarian Sovereignt
Trump said at the U.N. that he was prepared to take “new actions” against the “socialist dictatorship” of Nicolas Maduro. Washington already imposed financial sanctions against Venezuela and on Sunday 24 September included Venezuelan government officials in a list of countries with travel ban to the United States. Even last August, the administration run by the generals of the “puppet Trump” – as James Petras calls him – did not exclude the “military option
There is cyber warfare (through social media such as Facebook, Youtube, Twitter, WhatsApp, Instagram), articulated with campaigns of white, gray and black propaganda expertly managed by the seven largest communication corporations that work with the same global ideology (Time Warner Corporation, General Electric, News Corporation, Sony news website) and act as a policeman enforcing the dictatorship of neo-liberal thought (controlling the cultural superstructure),
With its hub as a strategy of full spectrum dominance the 4th Generation War against Venezuela included simultaneously and continuous psychological warfare (intelligence actions designed by experts in communication and mass psychology to generate a type of mental colonization to control society); the economic/financial war using hoarding and shortages by 20 transnational from the food and pharmaceutical sectors; manipulation of the exchange
we would become earth, air and water” – and lead a war of resistance.
Attempted Coup in Venezuela with Abby Martin, Greg Wilpert, Paul Jay
Before Venezuela, US has long involvement in Latin America - 680 NEWS
The History - and Hypocrisy - of US Meddling in Venezuela
Aggression Against Venezuela Reaches a New Level of Intensity |
US Administrations Have Been Intervening in Venezuela Since at Least the Early 2000s

As U.S. Moves to Oust Maduro, Is Invading Venezuela Next? Allan Nairn on Trump’s Attempted Coup | Democracy Now!
Pressure on Maduro | Democracy Now!                                                                .
 Comments
As the Trump administration continues its attempt to oust Venezuelan President Nicolás Maduro, the U.S. has imposed a de facto embargo on oil from Venezuela’s state-run oil company. The new sanctions include exemptions for several U.S. firms, including Chevron and Halliburton, to allow them to continue working in Venezuela. We speak with prize-winning investigative journalist Allan Nairn about the push to privatize Venezuela’s oil.
democracynow.org

Allan Nairn: Trump’s Venezuela Envoy Elliott Abrams                                                Is a War Criminal Who Has Abetted Genocide

Armáda stoji za prezidentem

Backed by military, Venezuela's Maduro hits back at rival and US supporters | News24
Life in the capital, Caracas, appeared to be returning to normal on Thursday after mass anti-government demonstrations a day earlier that left at least a dozen dead in the escalating conflict with Mr Maduro, who has been increasingly accused of undemocratic behaviour by the US and many other nations in the region.
Stores in some areas were reopening but remained shuttered in others.

“National, ethnic, cultural and sexual identity is taken away from people. However, the question "who am I?" is a fundamental question, because every human being needs an identity. Instead of the national and ethnic identities the mass media will give the people new identities: political and consumer trend and brand identities. You become what you buy, what you vote. The effects of advertising and media influence will become more direct; your life will be a narrative tailored for you. Enjoy your future! It will be sufficiently under control”.

Capitalism as Religion

The Theses on History provide a theological response to capitalism, because for Benjamin, capitalism is religious in nature.  In ‘Capitalism as Religion’, Benjamin argues that capitalism did not simply stem from Protestantism (as Weber argued), but is a religion in its own right. It developed parasitically by attaching itself to Christianity. Firstly, it reduces all of existence to its own standards of value. Secondly, it colonises all of time with this regime of value, as if every day were a day of worship. Thirdly, it is a cult based on guilt and blame (not repentance). It declares everyone to be guilty. It is a ‘cultic’ religion, of ritual practices, without ‘dogma’ or religious doctrine. Objects such as banknotes carry religious symbolism. It is an unusual religion because it offers not transformation but the destruction of existence. It flourishes on anxiety or ‘worries’, which ‘index the guilty conscience of hopelessness’.
Benjamin argues that the messianic moment consummates history, and is therefore necessarily incommensurable with it. The historical world therefore cannot be built on a divine or messianic model. It should be built on a model of happiness instead. This pursuit of happiness both contradicts and assists the messianic moment. Messianism is also the passing-away of the world. How can this be reconciled with the revolutionary role of messianism?


Univerzální padouch
Chavez chce napadnout Holandsko
se nezastaví. Ač to působí absurdně, dokonce jedny z nejrozšířenějších holandských novin De Telegraaf uveřejnily “článek Roy Kloppera “!War with Venezuela Threatens”
Hrozí válka s Venezuelou:
"The Department of Defense of the Netherlands is seriously considering that the country could go to war with Venezuela due their intentions to surround the Dutch Antilles."
Zábavná diskuze na toto téma ZDE
Historie problémů viděna zleva ZDE
a z Venezuely:
Washington Plans New Military Bases in Brazil and Peru to Contain Venezuela... Holland Prepares War with Venezuela

The bases for Washington in Aruba and Curazao, islands that form part of the Kingdom of the Netherlands, has been used in recent years to harass and intimidate Venezuela. Among visits by aircraft carriers, nuclear submarines, warplanes and thousands of soldiers and U.S. special forces, these small islands - only a few kilometers from the Venezuelan coast - are among a growing conflict between Washington and Venezuela. At the same time, the Dutch government launched a campaign against the government of Hugo Chavez, trying to prove that Venezuela has plans to invade the Dutch islands (Aruba, Bonaire and Curaza)..."
Dutch government considers war with Venezuela
Holandsko je členským státem NATO.
Na Caracas, na Caracas! | 26. 7. 2010 | Josef Mikovec | Britské listy

Brazilská a guatemalská inspirace
Guatemalský zdařilý experiment následován
Protikandidátem v druhém kole byl politik, právník a podnikatel Dr. Manuel Antonio Baldizón Méndez (nar.6 května 1970). Který je reprezentanem strany Libertad Democrática Renovada (LIDER). Věří na trest smrti , který má být pokud možno prováděn veřejně a viditelněji v televizi. A častěji. Naprosto ve shodě se svým chápáním křesťanství. Výběr se tedy stal značně sporný, ale v zemi s vysokou kriminalitou a násilnostmi se to dá, tak nějak, pochopit..
Guatemala je zemí s římsko-katolickou většinou, ŘK církev však zažila období těžkých persekucí a v současnosti rapidně přibývá protestantů a protestanských církví a sekt.
Převážně ze severoamerického exportu z důvodů politických a jim podřazených ideologických, rozkládajících a rozleptávajících kulturní možnosti národa. Mají, jak se dostatečně projevuje i funkci Trojského koně a selekce. Jedním z cílů je také neutralizace Theologie osvobození a perspektivní levice...Pro jiné skupiny jsou importované filmové splašky a hudební sedliny z kulturní industrie Mnohé sekty jsou značně bizarní a z třetího až čtvrtého vrhu, hierarchizované podle sociálních skupin a struktur, které mají intoxikovat. Začíná se u dětí jako bezbranných rukojmích ideologického a materiálního konzumu "Vláda USA přispěla k Asamblea de Dios -- Assembly of God, letniční sekty, v takové míře, že tato vlastní 1500 bohoslužebných budov vedle četných televizních a rozhlasových stanic v Guatemale. Navíc administrativa Ronalda Reagana (1981-1989) stála za založením Church of the Word, která byla v roce 1982 aktivní v coup d'état vedeným generálem José Efraín Ríos Monttem. Posouván byl Reaganem. Poněkud opožděně a neškodně, v roce 1999, Bill Clinton prohlásil, že americká podpora guatemalské armády byla chybou. Pentekostalista Ríos Montt prohlási. že vize čtyř jezdců z knihy Zjevení jsou čtyři moderní zla - hlad, bída, nevědomost a subverse pochopitelně levicová.Období jeho diktatury (1982–1983) patří k nejtemnější, nejkrvavější historii Latinské Ameriky. Občanská válka, která trvala 36 let a skončila v roce 1996 měla za následek přibližně 200 000 obětí na životech, 45 000 zmizelých, nejméně 200 000 uprchlíků do Mexika a zhruba stejný počet do USA, asi 250 000 sirotků, genocidu Indiánů, 450 zničených mayských vesnic a řadu jiných zločinů. Více Naom Chomsky, Solutions for Central America a zdeUS secretly infcted Guatemalan mental patients with syphilis and gonorrhea”.

Bohem vyvolen.
Capitalism is a religion of pure cult, without dogma.”
Walter Benjamin: Messianism and Revolution – Theses on History
THE STRENGTH and size of Bolsonaro’s evangelical base is largely unique to him. The evangelical churches in Brazil, especially the Universal Church of the Kingdom of God (Igreja Universal do Reino de Deus), are run by a very corrupt sort of mafia that is intimately tied to Bolsonaro.
Prosperity theology
“Prosperity theology teaches that Christians are entitled to well-being and, because physical and spiritual realities are seen as one inseparable reality, this is interpreted as physical health and economic prosperity”
Ríos Montt měl úzké vztahy k severoamerickým protestantským mluvčím. Bývalý prezidentský kandidát v USA, televangelista Pat Roberston, známý svou výzvou k zavraždění venezuelského prezidenta Hugo Chaveze, protože to přijde levněji než invaze: "It's a whole lot cheaper than starting a war ... and I don't think any oil shipments will stop." neprodleně navštívil Guatemalu, pět dnů po převratu a vyjádřil diktátorovi svou podporu, které se mu z USA dostalo i ve finanční podobě i od protestantských organizací. Guatemalští protestanté viděli prvního protestanta ve vedení země jako projev Boží vůle. Byl to samotný Bůh kdo určil, ba jmenoval Montta jako cestu ke Kristu a záchranu Guatemaly před bezbožným komunismem. Pentekostalismus jako politicko – obchodní artikl se v Latinské Americe stále osvědčuje. V prezidentských volbách 1999 Monttův bývalý sekretář, Francisco Bianchi zakládá politickou stranu protestantů, která má podporu Církve Slova, později přechází k církevní organizaci El Shaddai a zakládá v roce 2003 novou politickou stranu na základě křesťanských principů v
 Nikaragujská revoluce na jiný způsob? Nepřehlížejme Latinskou Ameriku !
 Čili
? Ohrožení všech zemí spojíte se ?

The Specter of Fascism in Venezuela

Now Maduro finds himself in a strange social democratic limbo, with Perez signaling the emergence of very clear, defined fascist elements desperate to burn down the Bolivarian project.  The Venezuelan currency has lost 99.8 percent of its value in the last five years, and the country is now struggling forward with no more than $10 billion left in its treasure chest. This is not a failure of socialism, as the capitalist class is quick to claim, but the result of an improvised attempt at 21st-century radical reform dependent on one commodity — oil — which never transformed the social fabric of the country.
The danger is that fascism, being reared in the ruling classes and dominant global economic system, is always clear about what it wants and how. Perez in his video explicitly proclaims nationalism and religion as guiding creeds. As Enzo Traverso makes clear in Fire and Blood: The European Civil War, 1914-1945
Fire and Blood: The European Civil War, 1914-1945
Do jisté mírz se týká i Brazílie

ukázka  propagandy
HUGO CHAVEZ: VENEZUELAN COMMUNISM - COMUNISMO VENEZOLANO - YouTube
945/dp/1784781363 
Nikaragujská revoluce na jiný způsob? Nepřehlížejme Latinskou Ameriku !
Čili
? Ohrožení všech zemí spojíte se ?

Imaginary Lines - The Media War on Venezuela
Noam Chomsky on the economic war on Latin America – YouTube                               

The Revolution Will Not Be Televised - Chavez: Inside the Coup - YouTube
K historii Venezuely a revoluce   Venezuela Bolivariana
  Od pokusu o vojenský puč sice uplynulo hodně let,ale nezdá se, že lidé tohoto ražení jsou ochotni a schopni ustupovat,
hodně o nich řekne film Venezuela from bellow
i když od té doby se hodně změnilo k horšímu, nejen v ekonomice

Historicky trvalý přínos
Latinské Ameriky není malý. Chiapas, Venezuela, Bol9vie, Ekvádor, brazilské Hnutí bezzemků, argentinská dělnická samospráva, hnutí FRETECO a obdobné hnutí v Brazílii - "dwarf networks", městská subkultura Aymarů reprodukující série sítí, sociální fraktální geometrie, hospodářské organizace vzájemné pomoci uchovávající rovněž etnické, kulturní, etické a psychohistorické hodnoty, jsou sice jako takové nepřenosné, ale podněcující k hledání toho, co je v nich univerzalizující a eticky ofensivní.

Jižní Amerika předkládá nové alternativy

"Jednou z možností je Parecon, který detailně rozebírá ve svých knihách např. Michael Albert. Participativní demokracie a ekonomika je založena na spolupráci, nikoliv na soutěžení. Podobným návrh pochází např. od W. Bella a jeho úvahách o deglobalizaci. Základem obou přístupů je komunitní participativní systém, spolupráce výroby a spotřeby, která nutně vyžaduje decentralizaci a silnou demokratickou participaci. Předvoj tohoto vývoje můžeme pozorovat v Jižní Americe."
Co je jednoznačně inspirující i pro Evropu, včetně té Střední, je praktické ověření participačního rozpočtu, Pareconu, různých forem spolupráce a družstevnictví současně s uskutečnováním participační demokracie. V Brazílii to je přibližně 80 obcí, které mají "participatory budget".
Jižní Amerika neznámá a podceňovaná má a získává dost přínosného, nejen zrozeného v Evropě, ale i zcela vlastního původem i podobou. I pouhé projekty pro první fázi rozvoje jsou pro Oligarchii nežádoucí
V článku Ku charakteristike solidárnej ekonomiky v Brazílii  (Hacia una caraterización de la economía solidaria en Brasil. En: Revista Venezolana de Economía Social, Año 9, N°17, Enero-Junio 2009) skúma belgická ekonómka Andreia Lemaître proces, prostredníctvom ktorého vzniklo a upevnilo sa sociálne hnutie obraňujúce princípy solidárnej ekonomiky ako alternatívy ku kapitalizmu. Robí to vytváraním spoločnej identity niekoľkých skupín aktérov spojených na základe spoločných aktivít. V historickom a komparatívnom kontexte s vývojom v Európe článok (ako samozrejme zďaleka nie jediná štúdia) ponúka aj analýzu prostriedkov, ako sa niektorým súkromným organizáciám darí nepretržitým spôsobom produkovať veci, potraviny a služby bez sledovania kapitalistického zámeru maximalizácie zisku.
Chávez zastává politiku, již nazývá socialismem 21. století. V jejím rámci se snaží o snížení chudoby a sociálních rozdílů v zemi a zlepšování veřejných služeb.Ekonomická expanze Venezuely započala, když vláda převzala kontrolu nad ropnou společností PDVSA v prvním kvartálu roku 2003. Od té doby nastalo několik změn v ekonomických a společenských ukazatelích:[8]
reálné, o inflaci upravené HDP téměř zdvojnásobilo,
většina ekonomického růstu ovšem pocházela z neropného sektoru, soukromý sektor rostl rychleji než veřejný,
míra chudoby byla snížena o více než polovinu na 26 % na konci roku 2008,
od roku 1999 počet domácností v chudobě klesl o 39 %,
extrémní chudoba poklesla o více než 72 %,
mezi lety 1998 a 2006 se výdaje na sociální oblast na obyvatele více než ztrojnásobily,
dětská úmrtnost klesla o více než třetinu,
počet praktických lékařů se více než zdvanáctinásobil,
mezi lety 1999 a 2008 výrazně ubylo analfabetů a vzdělání se celkově zlepšilo, zejména to vyšší (zdvojnásobil se počet přijímaných studentů na VŠ),
za stejné období nezaměstnanost spadla z 11,3 na 7,8 % (krátce během jara 2003 vlivem stávek v ropném průmyslu stoupla na 19,2 %, ale od té doby klesala),
přístup k pitné vodě stoupl z 80 na 92 %
přístup k sanitaci (koupel, sprcha, …) stoupl z 62 na 82 %
od roku 1998 do začátku roku 2009 vzniklo ve Venezuele 2,9 milionu nových pracovních míst,
za stejnou dobu stoupl počet vyplácených (starobních, invalidních) důchodů a životního minima z 1,7 na 4,4 %
celkový dluh vlády se snížil z 30,7% na 14,3% HDP,
zahra

Stejně tak je to  se sociální politikou a konkrétními změnami. Je to řada tzv. Bolivariánských misí zde  bojující proti chudobě, aktivních ve zdravotnictví, vzdělávání, kultuře, zemědělství, zásobování. Indiánům bylo vráceno přes milion akrů půdy a Afro - Venezuelanům a indigenním  obyvatelům byl umožněn vlastní kulturní vývoj .

Latin America’s experiments in direct democracy
Bolivariánská Venezuela a 4.světová válka!
Intervención de EEUU en Venezuela y América Latina
John Pilger - The New rulers of The World - YouTube

Is a Foreign Military Intervention in Venezuela Imminent?

Maduro has accused Washington of trying to govern Venezuela from afar, and said the opposition was seeking to stage a coup. “We’ve had enough interventionism, here we have dignity, damn it!” President Maduro said in a televised address from the presidential palace while a huge assembly of people joined in solidarity to Maduro in front of Miraflores Palace, the presidential house in Caracas.
Venezuela’s foreign minister lashed out at “subordinate clowns” who he said followed the “owner of the imperialist circus."
Bolivia declared, as tweeted by President Evo Morales, “solidarity with the people of Venezuela and brother Nicolas Maduro” in resisting the “claws of imperialism” in South America. Bolivia pledged full support to Maduro.
Mexico and Cuba also have expressed support for Maduro.
Maria Zakharova, spokesperson of the Russian foreign ministry, said the US “handpicking” of a government in Caracas perfectly illustrates the true Western sentiments toward international law, sovereignty and non-interference in internal affairs of states.
Therefore, Caracas is hot with imperialist intervention. More moves that are imperialist will follow. The moves will appear originating from within Venezuela although those were seeded externally.
The US Strategy for Regime Change in Venezuela
Why the CIA Won’t Give Up on Venezeula | Interview with Eva Golinger
ne  zcela netypická ukázka propagandy
HUGO CHAVEZ: VENEZUELAN COMMUNISM - COMUNISMO VENEZOLANO - YouTube

O Hugo Chavezovi se nepsalo málo.
Seemorerocks: US plans to invade Venezuela

I believe that the armed forces of the United States are only used in the case of a threat to national security," Rubio said, adding that he believed there was a "very strong" argument that "Venezuela and the Maduro regime have become a threat to the region and to the United States."

Státní tajemník USA jmenoval osobu odpovědnou za „obnovení demokracie ve Venezuele“. Státní tajemník USA Mike Pompeo informoval novináře, že jmenoval bývalého diplomata Elliota Abramse za osobu odpovědnou za prosazení amerického zájmu ve Venezuele.
Ambassador: Brazil will not support military intervention in Venezuela |
Brazil will not be part of any plans to use military intervention in Venezuela, says Carlos Michaelsen den Hartog, Brazilian ambassador to Jamaica
But we have these agreements with Mercosur, and Venezuela is part of Mercosur, and Brazil has been pushing with the Lima group on the Venezuela issue, but people may speculate all they want, but any kind of military intervention should be forgotten quickly," den Hartog said.
Babiš: Cesko má zájem na posílení obchodních vztahu s Brazílií | CeskéNoviny.cz

https://baltimoreeveningherald.com/.../venezuela-crisis.../

baltimoreeveningherald.com


  Od prvného pokusu o vojenský puč sice uplynulo šestnáct ale nezdá se, že lidé tohoto ražení  jsou ochotni a schopni ustupovat, pouze se změnila aktika.
Hodně o nich řekne film Venezuela from bellow
I když se od te doby hodně změnilo k horšímu nejen v oblasti ekonomie..

Venezuela: Revolution From the Inside Out  zde
Revolution Will Not Be Televised zde
Russia is actively pursuing defense cooperation with Latin American countries, such as Cuba, Venezuela and Nicaragua, which includes arms sales, the construction of naval maintenance and resupply facilities, as well as the occasional use of local airbases by Russian strategic bombers on global patrol missions.

 The Perennial Debate over Socialist, Goals Played Out in Venezuela
The Long Brazilian Crisis: A Forum | Historical Materialism
Brazil's President Open To Possibility Of U.S. Military Base, Expresses Russia Concerns

Brazilian offer of U.S. base in doubt, opposed by military | ReutersEven the defence minister said he sees no reason to allow the United States to set up a military base in the country.
A senior army officer told Reuters on Saturday that the Brazilian military was against the idea.

“In Brazil, the external push comes in the shape of the economic elites and the political forces at their service, which did not accept the fact that they lost the 2014 elections and, in the midst of the current global crisis of capital accumulation, felt seriously threatened by the prospect of another four years with no control over that government-dependent portion of the country’s resources on which their power has always rested. The height of that threat was reached when Lula da Silva – viewed as the best Brazilian president since 1988, with an 80% approval rate at the end of his term – began being regarded as a potential presidential candidate for 2018. At that moment Brazilian democracy ceased to be functional for this conservative political bloc, and political destabilization ensued. The most obvious sign of the anti-democratic drive was the movement to impeach President Dilma Rousseff within a few months of her inauguration – a fact that was, if not totally unheard of, at least highly unusual in the democratic history of the last three decades. Realizing that their struggle for power was blocked by democracy’s majority rule (“majority tyranny”), they sought to make use of that sovereign body which is the least dependent on the rules of democracy and specifically designed to protect minorities, i.e., the courts. Operation Lava Jato – an otherwise highly worthy investigation – was the tool to which they resorted. Backed by the conservative legal culture that is widely predominant in Brazil’s judicial system, its Law Schools and the country at large, as well as by a full arsenal of high-powered, high-precision media weapons, the conservative bloc did everything it could to distort Operation Lava Jato. It thus diverted it from its judicial goals, which in themselves were crucial for the consolidation of democracy, and turned it into an operation of political extermination.”

In August, Trump suggested military intervention, declaring: “This is our neighbor, we’re all over the world and we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away and the people are suffering and they’re dying.”
Demonizing Venezuela’s Revolution –

exclude Venezuela from its particular vision for the Americas and its peoples. .... compel all towards greater military and political strength - in search of ...... la Orchila military base just off the Venezuelan coast. With the uncertainty ...... Dominica, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, St. Lucia and Antigua and Barbuda.


Diktatura bez hranic

The Integral Strategic Defense Regions(REDI) rejects US interference and pledges its support for Nicolás Maduro - venezuela.liveuamap.com

When do you think Bolsonaro will invade Venezuela? - Quora
Thanks for the A2A. (Edit: Ozgur Zeren has reminded me that Chavez purchased 300,000 AK47s to arm civilian militia groups, meaning that any invasion force would face a very well-armed “freedom guerrillas” network that is already in place and waiting …so much of my “armchair” analysis goes out the window.)
My “armchair quarterback” opinion on this is that Bolsonaro has too much on his plate at the moment to be launching an invasion into Venezuela. Even if used as a tool for distracting his countrymen from the very real and many problems facing Brazil at the moment, I think his support within Brazil would evaporate within weeks.

Jair Bolsonaro’s inner circle: who’s who


With the unleashing of Bolsonaro, the military and civilian police—the most fascist-like nucleus from the guts of Bolsonarismo’s original social base—as well as the armed forces, have been emboldened and gone on the offensive. According to the latest data, there are 425,000 state military police, 118,000 civil police, 13,000 federal police and 327,000 members of the army, navy and air force. Counting retirees and families, this reactionary social “core” contains no less than 3 million people.
The projection of this social nucleus, idealized by Bolsonaro as a “victim” of human rights so as to inspire the iron fist of the law, is inseparable from the far-right political attacks that have escalated throughout the country in recent weeks.
The last fascist-like component of Bolsonaro’s base entered the field in the last two weeks of the election campaign: the evangelical churches, which have influence over an estimated third of the population.

Posoudit, že jde o "  brutální režim v latinskoamerických parametrech" lze snadno.
„Dle sečtení všech čtyř kategorií (participace na politickém životě, svoboda vyjádřování, rovnost před zákonem a efektivita voleb (tj. nejefektivnější způsob, jak něco změnit, je účastnit se voleb – mimochodem, v tomto ukazateli Venezuela dosahuje nejvyšších hodnot z celé Střední a Jižní Ameriky! – na tom je vidět ten diktátorský režim.... po sečtení všech 4 ukazatelů se ukáže, že Venezuela je třetí nejsvobodnější zemí z 18, kde byl průzkum proveden.... Další významnou součástí průzkumu jsou práva  ekonomická a sociální (zde jsou údaje z roku 2007). Venezuela je zde zcela na špici a s velkým odstupem za ní následují další země. Venezuela dosahuje první příčky v kategorii rovnost příležitostí (64), v sociálním zajištění je rovněž první (51, Brazílie jen 25!), pracovní příležitosti (54), opět nejlepší a spravedlivá distribuce bohatství – opět nejvyšší hodnota 56! (Brazílie 12). Kevin Young, ZSpace: US Policy and Democracy in Latin America: The Latinobarómetro Poll ZDE  Podobné údaje potvrzuje rovněž „Gallup poll“ (Inter American Development Bank), který uvádí, že téměř 73% Venezuelanů je spokojeno s dostupností zdravotní péče a 84% s veřejným vzdělávacím systémem. Zdroj ZDE     Ilona Švihlíková
The University of Columbia’s “Earth Institute” Venezuela Happiest Country in South America

Latin America’s experiments in direct democracy

several members of Bolsonaro’s team, including General Hamilton Mourão, have talked of the need for a ‘humanitarian intervention’ in Venezuela.of Bolsonaro’s team, including General Hamilton Mourão,
The Trump administration would “reluctantly” shoulder the burden of supporting this action. Perhaps since Colombia is now an associate member of NATO, even the Europeans could get in on the action. The US Air Force would provide air cover. The US Navy could use Tomahawk strikes against Venezuelan command and control. Special Forces and maybe some Marines could also accompany the “coalition” troops as they move in, particularly around the oil fields. Maduro would be killed and the opposition put in power. The right-wing counter-revolution in Latin America would be largely complete.

Talk of a military takeover may help the Presidential aspirations of the soldier-turned-congressman Jair Bolsonaro by recreating the regime-era image of soldiers crusading against corruption.
The Ghost of Brazil's Military Dictatorship
The military is back in Brazilian politics


"Dej mi svou korunu, Ježíši. Dej mi svůj kříž, své trny, abych mohl také krvácet. Ale dej mi život, protože musím pro tuto zemi a tyto lidi udělat víc. Ještě si mě neber."

Nemocný Chavez se znovu podrobil operaci na Kubě. Cestou na letiště ho provázelo tisíce lidí a konaly se ekumenické modlitby po celé zemi. Předpokládalo se, že léčba potrvá dalších 10 měsíců, ale prezident je schopen práce i volebního klání. Optimisté mají zato, že léčba bude mnohem kratší. Lid ze společenství Yekuana, Jivi a Wayuu uskutečnil potřebné rituály a tance. Samotný fakt, že se rituály konaly  je úspěch. Toho se protikandidát nedočká.
Nahodilý běh dění o jehož nahodilosti má hodně lidí v Jižní Americe nemalé pochybnosti, způsobil že, “Kromě Cháveze a Fernándezové byl zhoubný nádor v nedávné době diagnostikován u brazilské prezidentky Dilmy Rousseffové, jejího předchůdce a možného následovníka Luize Inácia Luly da Silvy a paraguayského prezidenta Fernanda Luga. Shodou okolností jsou všichni z nich orientováni levicově…. Chávez prozradil, že na jeho novou konspirační teorii   přivedl bývalý kubánský vůdce Fidel Castro, který je spolu s ním největším kritikem "amerického imperialismu". "Fidel mi vždycky říkal, Chávezi, dej si pozor. Ti lidé vyvinuli technologii. Jsi moc bezstarostný, Dávej pozor, co jíš, co ti dávají ... malá jehla a vpíchnou ti bůhvíco," vyprávěl Chávez vojákům. “ Chavez dodal, že nikoho konkrétně neobviñuje. V případě presidentky Kirchnerové snad o rakovinu   nešlo. Možnostem úvah a kombinací nic meze neklade viz Alex Jones za mnohé. V minulosti byly za paranoidní konspirační theorie označována i fakta dnes oficiálně  přiznaná a dokumentovaná. Z Kuby se se Chavez vrátil vitální a  vesel, plný odhodlání čelit různobarevným podrevolucím . Indigenous Leaders Sharing the Sacred Pipe 
Chavez, Venezuela, and the New Latin America - Wikipedia
¿¡Revolución!?

US Faces Tough Choices as It Weighs Next Moves on Venezuela | Political News | US News
Former UN Expert Zayas: US-led Coup in Venezuela Violates International Law | News | teleSUR English

Bolívarovské misie

bolivar.wbs.cz

Volby ve Venezuele | "Moc lidu je nejduležitejší pro prebudování zeme!"-Hugo Chávez

Teorie – základní principy

Definování socialismu 21. století není podle H. Dietericha dosud ukončeno, neboť se stále vyvíjí, je však již možné určit jeho základní principy.[8]
V politické oblasti: Použití politické moci ve prospěch většiny a účastnická demokracie na místní, regionální a národní úrovni. Respektování politického pluralismu. Odvržení přebyrokratizovaného státu a systému jediné strany, jediné odborové organizace a jediné doktríny.
V ekonomické oblasti: Ekonomika sloužící potřebám komunit, kolektivní vlastnictví výrobních prostředků, dále společné řízení (Co-Management)[9], na kterém se podílí kapitál i pracovní síly. Vnitřní a udržitelný rozvoj. Respektování trhu a soukromého vlastnictví. Odmítnutí utlačování pracovníků, výhradní státní vlastnictví výrobních prostředků.
V sociální oblasti: Cení si sociálních práv, sociálních hnutí, organizovaných komunit, rovnosti a sociálního zapojení. Respektování třídních rozdílů a odmítnutí třídního útlaku.
V geopolitické oblasti: Formování Latinskoamerického mocenského bloku (ALBA) jako integračního modelu. Respektování mezinárodních smluv. Odmítnutí neoliberalismu a US imperialismu. V hodnotové oblasti: Solidarita, kolektivní prospěch, humanismus nad ekonomikou, svoboda a rovnost, flexibilita. Respekt k místním kulturám a historickým podmínkám. Zavržení egoismu, konkurenčních závodů uvnitř komunity, korupce a akumulování velkého množství peněz jednotlivci.
Nový socialismus je možný pouze v souvislosti s vysokou úrovní vzdělání, etiky a organizace výrobních sil, je to dlouhodobý projekt.

Venezuela On Edge: Miguel Tinker Salas Joins the Discussion
Professor Miguel Tinker Salas is an authority on the political and social issues confronting Latin America and the author of "Venezuela: What Everyone Needs to Know" and "The Enduring Legacy: Oil." In this TRT interview, he examines the current situation in Venezuela…….
 Venezuela: What Everyone Needs to Know, Miguel Tinker Salas

Venezuela's military supports Maduro

Russia warns US against intervening in Venezuela after Washington backs President's rival - ABC News (Australian Broadcasting Corporation)
From an excerpt from the introduction of this book, visit:

The Chávez Phenomenon

Writing about contemporary Venezuela today is a complicated task, one made all the more difficult as we assess the post-Chávez landscape, a landscape that he shaped more profoundly than any leader in Latin America in this century. A country that previously seldom registered on the world stage became the source of global attention, mostly centered on the actions of Chávez, who died in March 2013. Informed by media accounts, many people seem to hold relatively one-sided opinions of Venezuela under Chávez.°°
Caracas Reporter Says: ‘US Plot in Venezuela Failing’

Jair Bolsonaro’s inner circle: who’s who


US recalls ‘non-essential’ diplomats from Venezuela, but vows to keep embassy open — RT World News


The Threat Of War With Venezuela | Brasil Wire
Several members of Bolsonaro’s team, including General Hamilton Mourão, have talked of the need for a ‘humanitarian intervention’ in Venezuela…………
……The Trump administration would “reluctantly” shoulder the burden of supporting this action. Perhaps since Colombia is now an associate member of NATO, even the Europeans could get in on the action. The US Air Force would provide air cover. The US Navy could use Tomahawk strikes against Venezuelan command and control. Special Forces and maybe some Marines could also accompany the “coalition” troops as they move in, particularly around the oil fields. Maduro would be killed and the opposition put in power. The right-wing counter-revolution in Latin America would be largely complete.
brazil and venezuela war - YouTube
Could Brazil invade and conquer Venezuela if Jair Bolsonaro was elected and teamed up with Trump? - Quo
Hamilton Mourão, Brazil’s vice president

What shape will the resistance to Bolsonaro take? | SocialistWorker.org
More recently, Bolsonaro has begun to share the conservative agendas associated with the bloc of parliamentarians elected on the strength of their positions of leadership in neo-Pentecostal churches. He has been especially associated with those who have attacked education in Brazil, alleging that “communist indoctrination” dominates teaching practices and that the school environment is responsible for the diffusion of a “gender ideology” that confronts “traditional family” values. It is therefore hard to contest the attribution of the term “fascist” to describe what Bolsonaro represents and propagates.
The demonstrations of 2013 revealed that the PT government had suffered a major blow to its support from some sectors of the working class. At the same time, some fractions of the dominant class began to distance themselves from the government, as the mass demonstrations showed that it was no longer effective in bringing about what it had promised: social peace based on the logic of class conciliation, which it had managed to achieve in previous years.
The impeachment of Dilma by means of parliamentary maneuvering, supported by judicial measures and broad diffusion by the major media of the protests in the streets organized by far right civil society groups, constituted the first act of a new kind of coup d’état.
However, the extent of social devastation (out-of-control unemployment, increasing extreme poverty, public services crises, etc.) and the unpopularity of the Temer administration’s austerity measures left no space that would allow the traditional political parties of the dominant class to create a strong electoral alternative for the upcoming 2018 elections. That was apparent in the public opinion polls, which in the course of the first six months of 2018 showed the majority intended to vote for ex-president Luiz Inácio Lula da Silva, the PT’s candidate. To remove any possibility of an electoral victory for the PT candidate, the second act of coup d’état was accelerated through Lula’s condemnation, with unprecedented haste, in the courts of appeals and his imprisonment on a charge of corruption based on very fragile evidence.
Antonio Gramsci explained how a combination of crises in the economic, social and political spheres seriously damages the legitimacy of a given pattern of class domination. He based his analysis on a category he termed “the organic crisis” (with which the idea of “hegemony crisis” is associated). Gramsci defines the organic crisis as follows:
At a certain point in their historical lives, social groups become detached from their traditional parties. In other words, the traditional parties in that particular organizational form, with the particular men who constitute, represent and lead them, are no longer recognized by their class (or fraction of a class) as its expression. When such crises occur, the immediate situation becomes delicate and dangerous, because the field is open for violent solutions, for the activities of unknown forces, represented by charismatic “men of destiny.”[1]
 That kind of historical situation led Floristan Fernandes, inspired by Gramsci’s “Passive Revolution” concept, to define the form of bourgeois domination in Brazil as being marked by permanent (and preventative) counter-revolution. Thus, far from any democratic commitments in principle, the ruling class installed in Brazil has frequently had recourse to dictatorial political regimes — an option that Fernandes defines as “bourgeois autocracy.” Another important element that can contribute towards an understanding of the bases of support that enabled Bolsonaro to get elected, and one whose dynamics have become established over the last three decades, is the growing political influence of the neo-Pentecostal churches. At the origin of that growth is the advance of conservatism in upper echelons of the Catholic Church emanating from the Vatican. These have broken the backbone of the social interventions made by the Basic Ecclesial Communities (Comunidades Eclesiais de Base, or CEBs), forms of grassroots organization/movements stimulated by progressive sectors of the Catholic Church, attuned to the theology of liberation. The breaking up of CEBs and their associated movements only served to distance the Catholic Church even further, not only from the more organized parts of the working class, but also from the poorer sectors, making way for the advance of the evangelical denominations among those same sectors.
Even though we must acknowledge their heterogeneity, nevertheless, among the Pentecostal and neo-Pentecostal denominations, there is a perdominant theological-political concept: the so-called “theology of prosperity.” It involves an ideology of adaptation to the order of the day by means of the idea of the “individual effort” and that supports a business-like expansion of those churches into various economic sectors, particularly the communication sector.
remarkable was the movement of those thousands who went campaigning from door to door and others who set up stools in the squares offering to converse with voters who were still undecided. This was a grassroots mobilization such as has not been seen in Brazil since the 1989 elections (the first direct elections after the end of the military dictatorship). Students also took part in movements of resistance in the public universities. In the first days after the elections, assemblies and events in the main capital cities indicate that there are many people already seeking to construct organized resistance to the measures announced by Bolsonaro and the greater threat of an intensification of the autocratic features of the Brazilian state.
J.M.Bolsonaro

Vojenská stratégia, ktorú uplatňuje Pentagon na ovládanie Brazílie, spočíva v obkľúčení tejto obrovskej krajiny vojenskými základňami (ktoré dnes stoja v Paname, Kolumbii, Peru a Paraguaji) a vo vyvolávaní konfliktov a nestability na jej hraniciach.
Ak sa USA podarí rozšíriť kolumbijský konflikt smerom k amazonskej Brazílii, ako sa to deje smerom k Venezuele, vytvorí tak v Brazílii situáciu nekontrolovateľnej nestability, ktorá by mohla byť príťažou v jej vzrastajúcom význame regionálnej moci schopnej nahradiť upadajúcu hegemonickú veľmoc.
 Brániť Amazóniu znamená bojovať. V tomto zmysle uvažuje Národná stratégia obrany vo vzťahu k vojenskému zmýšľaniu USA veľmi autonomisticky. „Odhovoriť ich od toho znamená byť pripravený bojovať. Akokoľvek dokonalá totiž môže byť technológia, nikdy sa nestane alternatívou boja. Vždy bude jeho prostriedkom.“
Kým Pentagon sa vo vojenskej stratégii vedenia vojny spolieha na technológiu, Brazília kladie hlavný dôraz na priamy boj v teréne. Sú tu však rôzne zmeny: letecké sily sústredené do Sao Paula a ku pobrežiu pri Riu de Janeiro sa majú spojiť s ostrovmi južného Atlantiku, kde boli objavené nové obrovské zásoby ropy, vďaka ktorým sa Brazília stala siedmou najväčšou ropnou mocnosťou sveta. Námorné loďstvo bude navyše strážiť ústie Amazonky, ako aj jej povodie a povodie riek Paraguay a Paraná.
Od roku 2004 sa vojenský rozpočet Brazílie zvýšil o 45 percent, nehovoriac o nedávnych nákupoch ponoriek, helikoptér a 36 stíhačiek poslednej generácie či základni ponoriek, ktorej výstavba sa začala neďaleko Ria de Janeiro, ako píšu noviny O Estado de Sao Paulo (25. apríla 2010). Len prednedávnom odovzdal minister obrany Nelson Jobim leteckým silám dvanásť helikoptér kúpených v Rusku a určených pre leteckú základňu Porto Velho v brazílskom amazonskom štáte hraničiacom s Bolíviou. Sú to prvé vojenské helikoptéry vo vlastníctve štátu a zároveň predstavujú prvý vojenský nákup od Ruska. Keď sa onedlho podpíše dohoda s Francúzskom o skonštruovaní 36 stíhačiek Rafale, spečatí sa prudký príklon smerom k vytvoreniu autonómneho vojensko-priemyselného komplexu, prvého na území Juhu.
Vo vydaní denníka Diario do Povo z 28. apríla 2010 sa môžeme dočítať, že „obdobie, v ktorých vládnuce veľmoci využívali exkluzivitu svojich sfér vplyvu, sa stáva vecou minulosti.“ Noviny vysvetľujú nárast vojenského loďstva Číny a jeho šírenie v celom západnom Tichomorí. Vládne noviny dodávajú, že mocenské vzťahy v Tichom oceáne sa menia a že USA tam posilňujú svoju prítomnosť, nakoľko vojenský vzostup Číny je „strategická požiadavka každej veľmoci, ktorá chce hájiť svoje záujmy podľa možností svojich kapacít.“ V Južnej Amerike sa odohráva čosi podobné: jej veľmoc sa pripravuje nahradiť, a to aj vo vojenskom rozmere, upadajúce impérium Spojených štátov amerických.

Preložila Silvia Ruppeldtová
                                           
ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
For the sake of the Venezuelan people, the region, and for the principle of national sovereignty, these international actors should instead support negotiations between the Venezuelan government and its opponents that will allow the country to finally emerge from its political and economic crisis.
Signed:
Noam Chomsky, Professor Emeritus, MIT and Laureate Professor, University of Arizona

Laura Carlsen, Director, Americas Program, Center for International Policy


Greg Grandin, Professor of History, New York University


Miguel Tinker Salas, Professor of Latin American History and Chicano/a Latino/a Studies at Pomona College


Sujatha Fernandes, Professor of Political Economy and Sociology, University of Sydney


Steve Ellner, Associate Managing Editor of Latin American Perspectives


Alfred de Zayas, former UN Independent Expert on the Promotion of a Democratic and Equitable International Order and only UN rapporteur to have visited Venezuela in 21 years


Boots Riley, Writer/Director of Sorry to Bother You, Musician


John Pilger, Journalist & Film-Maker


Mark Weisbrot, Co-Director, Center for Economic and Policy Research


Jared Abbott, PhD Candidate, Department of Government, Harvard University


Dr. Tim Anderson, Director, Centre for Counter Hegemonic Studies


Elisabeth Armstrong, Professor of the Study of Women and Gender, Smith College


Alexander Aviña, PhD, Associate Professor of History, Arizona State University


Marc Becker, Professor of History, Truman State University


Medea Benjamin, Cofounder, CODEPINK


Phyllis Bennis, Program Director, New Internationalism, Institute for Policy Studies


Dr. Robert E. Birt, Professor of Philosophy, Bowie State University


Aviva Chomsky, Professor of History, Salem State University


James Cohen, University of Paris 3 Sorbonne Nouvelle


Guadalupe Correa-Cabrera, Associate Professor, George Mason University


Benjamin Dangl, PhD, Editor of Toward Freedom


Dr. Francisco Dominguez, Faculty of Professional and Social Sciences, Middlesex University, UK


Alex Dupuy, John E. Andrus Professor of Sociology Emeritus, Wesleyan University


Jodie Evans, Cofounder, CODEPINK


Vanessa Freije, Assistant Professor of International Studies, University of Washington


Gavin Fridell, Canada Research Chair and Associate Professor in International Development Studies, St. Mary’s University


Evelyn Gonzalez, Counselor, Montgomery College


Jeffrey L. Gould, Rudy Professor of History, Indiana University


Bret Gustafson, Associate Professor of Anthropology, Washington University in St. Louis


Peter Hallward, Professor of Philosophy, Kingston University


John L. Hammond, Professor of Sociology, CUNY


Mark Healey, Associate Professor of History, University of Connecticut


Gabriel Hetland, Assistant Professor of Latin American, Caribbean and U.S. Latino Studies, University of Albany


Forrest Hylton, Associate Professor of History, Universidad Nacional de Colombia-Medellín


Daniel James, Bernardo Mendel Chair of Latin American History


Chuck Kaufman, National Co-Coordinator, Alliance for Global Justice


Daniel Kovalik, Adjunct Professor of Law, University of Pittsburgh


Winnie Lem, Professor, International Development Studies, Trent University


Dr. Gilberto López y Rivas, Professor-Researcher, National University of Anthropology and History, Morelos, Mexico


Mary Ann Mahony, Professor of History, Central Connecticut State University


Jorge Mancini, Vice President, Foundation for Latin American Integration (FILA)


Luís Martin-Cabrera, Associate Professor of Literature and Latin American Studies, University of California San Diego


Teresa A. Meade, Florence B. Sherwood Professor of History and Culture, Union College


Frederick Mills, Professor of Philosophy, Bowie State University


Stephen Morris, Professor of Political Science and International Relations, Middle Tennessee State University


Liisa L. North, Professor Emeritus, York University


Paul Ortiz, Associate Professor of History, University of Florida


Christian Parenti, Associate Professor, Department of Economics, John Jay College CUNY


Nicole Phillips, Law Professor at the Université de la Foundation Dr. Aristide Faculté des Sciences Juridiques et Politiques and Adjunct Law Professor at the University of California Hastings College of the Law


Beatrice Pita, Lecturer, Department of Literature, University of California San Diego


Margaret Power, Professor of History, Illinois Institute of Technology


Vijay Prashad, Editor, The TriContinental


Eleanora Quijada Cervoni FHEA, Staff Education Facilitator & EFS Mentor, Centre for Higher Education, Learning & Teaching at The Australian National University


Walter Riley, Attorney and Activist


William I. Robinson, Professor of Sociology, University of California, Santa Barbara


Mary Roldan, Dorothy Epstein Professor of Latin American History, Hunter College/ CUNY Graduate Center


Karin Rosemblatt, Professor of History, University of Maryland


Emir Sader, Professor of Sociology, University of the State of Rio de Janeiro


Rosaura Sanchez, Professor of Latin American Literature and Chicano Literature, University of California, San Diego


T.M. Scruggs Jr., Professor Emeritus, University of Iowa


Victor Silverman, Professor of History, Pomona College


Brad Simpson, Associate Professor of History, University of Connecticut


Jeb Sprague, Lecturer, University of Virginia


Christy Thornton, Assistant Professor of History, Johns Hopkins University


Sinclair S. Thomson, Associate Professor of History, New York University
Steven Topik, Professor of History, University of California, Irvine

Stephen Volk, Professor of History Emeritus, Oberlin College


Kirsten Weld, John. L. Loeb Associate Professor of the Social Sciences, Department of History, Harvard University


Kevin Young, Assistant Professor of History, University of Massachusetts Amherst


Patricio Zamorano, Academic of Latin American Studies; Executive Director, InfoAmericas
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

This is the world we live in. This is the world we cover


Open Letter by Over 70 Scholars and Experts Condemns US-Backed Coup
Attempt in Venezuela
.