19.4.16

Komu bude patřit Brazílie

                  
  
Josef  Mikovec


 Papež je Argentinec, ale Bůh je Brazilec
Dilma Rousseffová, v době kdy je prezidentkou Brazílie


„Jev je podstatný a podstata se projevuje“

Ze zašlé učebnice filosofie pro každého


Krize, kterou Brazilie prochazí není pouze krizí politickou, ekonomickou, sociální, práva, politické kultury, ale mnohem podstatnější. Je strukturální krizí Systému, která se projevuje v jiné podobě a intensitě v jiných zemích. Bývalý president Lula  ji oddaloval svými  nespornými úspěchy. Byl nazýván Synem Brazílie a president Obama ho dokonce nazval nejpopulárnějším mužem Planety. Přesto měl bohatě kritiků z prava i zleva, oprávněných i neoprávněných,  Ještě více to postihlo jeho následovnici Dilmu Roussef, která se už podobnými úspěchy vykázat nemohla. Prvním masovým projevem nespokojenosti byla Octová tj. Salátová revoluce. Ta sice skončila bez vážných následků, ale zůstala jako varování. Dilma byla sice nucena reagovat na  tuto revoluci, při které byly páleny vlajky její strany, ale hodně slibů  vyprchalo v koridorech Kongresu. Proto se stalo hlasitějším volání po změně ústavy, kterou si Kongres sotva mohl přát. Revoluční fronta ani dostatečně silné a sjednocující Hnutí nevznikly a Socialismu 21.století bylo možno zabránit v Brazílii snadněji než  ve Venezuele, Bolívii a patrně budoucí Kubě. Na samotných nepokojích  presidentka neměla vinu.

 James Petras   předvídal:” Liberální koketérii páchá levice politické harakiri  “.                          Jeho kritika byla přímá aniž však sdělit kudy jít “Monopolní kapitál za Lulovy vlády vzkvétal” - a dosahoval “rekordních zisků v primární sféře” za cenu “extrémních škod na životním prostředí a masivního vytlačování původního obyvatelstva a malovýrobců”.V porovnání s “geometrickým růstem monopolních zisků se dva dolary na osobu a den, vyplácené jako dávka mající čelit bídě, dají jen sotva považovat za vizitku ´pokrokového´ či dokonce ´levostředového´ režimu”....Lulova éra ekonomické ortodoxie a populistické demagogie” neodvratně končí. Dilma Roussefová na ní nezměnila zhola nic. Její pokusy o oživení domácího zpracovatelského průmyslu byly v podmínkách, kdy vnitřní trh už dávno okupovala levná produkce z dovozu (především z Číny), odsouzena k nezdaru ....“Fušérské návrhy, politické reformy a protikorupční rétorika” – “tváří v tvář milionům lidí, protestujících ve všech větších i menších městech” – se fatálně míjí s “klíčovým problémem koncentrace bohatství, nemovitého majetku a třídní moci agrárních, těžebních a finančních elit.” Jsou to přitom jejich “spojenci z nadnárodních korporací, kdo ovládá i páky politické moci, korupcí nebo bez ní, a blokují jakékoli smysluplné reformy”... Dělnická strana svůj náboj “systémové opozice ztratila už dávno. Její špičky jsou financovány bankami a elitami agrobyznysu a těžebního průmyslu.” Ryze osobní cíle sleduje i většina odborových předáků”

Levice však zůstala roztříštěná, utápějící se ve sporech
Indiáni kupř. nejsou uvědomělí proletáři a nechtějí jimi být, není tedy nutné se jimi zabývat, všimneme si jich až budou ve fabrikách a slumech. Pokud jde o přírodu a ekologické problémy všeobecně, pohled partaje se neliší od pohledu kapitalistů a jejich lidem na patřičných místech. Také se zcela nevymanila z rozšířenéhé antikvárního záhrobního marxismu a nebere v úvahu stupeň, formu a směr jeho vývoje. Což se týká většiny levicových stran. Kritika vlády a strany PT je téměř dostačující, kritika kapitalismu a imperialismu nedostatečná, nedůsledná a povrchní. Pokud jde o kulturu je její postoj nejspíš Rudý hollywoodismus, mírně přizpůsobené socialistické telenovelas. a upravená melodramata pro třídu pracujících. Viz “Working Class Melodrama: the Fulfilling of a Wish Fulfilled?” v lepším případě melodramata Levicové melancholie ,avšak se zákazem vybavování a převzetí minulosti do vize budoucnosti, jak Marx a Engels varují nepatřičně v duchu buržoasního optimismu, arogance 19. století a monokauzálního myšlení coby nezbytnostech pro radikální transformaci a ulehčení cesty v budoucnost. Vykostěný a vypreparovaný marxismus je chráněn a bráněn před možností otevřenosti vůči minulostii, budoucnosti a vytvoření kulturní základny pro ekonomickou nadstavbu. 
  
V posledních volbách se předpokládalo, že se v druhém kole střetnou Dilma a  spíše pravicová, průměr a politickou šeď spíše naopak. značně přesahující Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima. Marina Silva však neprošla a proti Dilmě.nastoupil Aecio Neves, který naštěstí prohrál. Levice zachovala postoj hrdého mlčení a symptomaticky dala přednost nevolit nikoho. Ekonomické neúspěchy se staly velice vhodnou půdou pro pravici a oligarchii v pozadí. Začaly se objevovat karikatury presidentky i presidenta Luly, které byly mimo rámec politické kultury i vkusu, kupř. Dilma s hákovými kříži na šerpě a paži a s Hitlerovým knírkem a patkou. Pro většinu však byla předestřena jako bolševik hodlající přetvořit Brazílii ve větší Kubu, tím měla být zastrašena a získána střední třída. Při demonstracích se objevovaly transparenty ” Mrtvý komunista dobrý komunista” a podobné. Pokusně jsou šířeny libé vzpomínky na dobu diktatury. Oprávněnou kritiku nahradila neoprávněná demagogie. a fašizující skupinky oživly.  Početně byly protivládní demonstrace silnější.  Stoupenci presidentky zase označovali opozici za pučisty a jejich akce za puč  nebo převrat. Otázka viny se stala vedlejš                                                      Ostatně několik guvernérů by mohlo být také obviněno za stejného provinění jako Dilma                                                                                                                           
V Brazílii je korupce a protiprávní obohacování neoddělitelnou součástí systému a členů Kongresu, kteří byli zkorupce obviněno není málo. Nepochybný je předseda Sněmovny, evangelikál přežívající skandály, Eduardo Cunha, pro kterého prokurátor požaduje trest 184 let. Dilma nebyla obviněna z korupce, to by bylo příliš riskantní . O tom více v odkazech. viz The Approaching Coup
 Zasedání  probíhalo jako jako pitvorné představení. Každý poslanec měl 10 vteřin aby řekl své Ano či Ne, s případnou poznámkou. Tyto poznámky byly hodně často trapné, směšně patetické a demagogické. A tak se hlasovalo “Ve jménu Božím, pro štěstí dětí, pro rodinu, jménem evangelíků / či evangelikálů/, ve jménu jednotlivých států Brazílie i města (republiky?) Curitiba”. Někteří poslanci žádali impeachment pro presidentku a současně pro Cunhu.  Někteří předstupovali s vlajkami Brazílie a jednotlivých států, nebo zahaleni jimi jako pluviálem. Neuvěřitelné bylo když obhájce brazilské vojenské diktatury a Pinocheta, evangelikál Jair Bolsonaro z Rio de Janeiro dedikoval svůj hlas plukovníku Carlosu Brilhante Ustrovi, který v době diktatury řídil jednotku mučitelů Doi-Codi, Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna.
Dilma Roussef měla dosti děsivou příležitost poznat jejich výslechové metody oso
Nakonec byly  pro impeachment získány potřebné  2/3 hlasů. Otázka legality a legitimity se stala předmětem sporů právníků. Následovat bude hlasování v Senátu. Převládá mínění a pocity, že Dilma už sotva má šanci. Stojí však za ní nejen její stoupenci, ale také ti, pro které je menším zlem, stejně jako při volbách.. Důležité je Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do češtiny se název překláda nejčastěji jako “Hnutí bezzemků”, a to nevidí situaci beznadějně. Zcela absurdní je úmysl opozice, resp. Pravice, prohlást volby v roce 2014 za neplatné a tím i rozhodnutí presidentky.

V Brazílii nejde zdaleka jen o Brazílii.
Brazílie přijetím subimperialistické role má změnit Unasul--Unasur v opak, z nástroje osvobození a nezávislosti se stane nástrojem sametového neokolonialismu a transmisí Megamašinérie. Namísto společenství nového typu umožnující radikální "transition from a bourgeois civilisation to a post-capitalist world society", konec předějin a přístup počátku dějin, pouhá subimperialistická podvelmoc, oslabující BRICS, se všemi atributy neo´- liberalismu, privatizací, sociálními škrty, vpádem cizího, především severoamerického kapitálu a důslednějšího vykořisťování. Má integrovat Jižní Ameriku do systému světového kapitalismu, likvidovat její svébytnost, zprostředkovat kolonizaci nevědomí, eliminovat spiritualitu a původnost... Má to být ona, kdo se za podíl v Megastruktuře stane nástrojem pro zadržování nebezpečných "návratů do budoucnosti.                                                                                               Egon Bondy svého času přednesl: „Jestli západní kulturní tradici zbývá poslední záloha, je jí už jen Latinská Amerika. Tam bychom měli vyvinout největší úsilí.”
 To ovšem vědí nejen  v Americe Jižní..                                                                                 

Italský svatý, Don Bosco, zakladatel Salesiánů, prorokoval roku 1883, že město, tam kde je dnes Brasília, bude centrem Nové civilizace .                                              
Počkejme tedy, ještě není všem dnům konec

Mnohem vice v odkazech a dodatcích

Dilma Rousseff -

James Petras: Brazilské memento
Liberální koketérií páchá levice politické harakiri


Brazilská Bastilla nebo pouze nepokoje?


Reporter tells how the Police brutality marked the latest protest - YouTube
Trailer do filme "Junho" (2014) -

Octová revoluce v Brazílii neskončila


Thousands turn out in defence of beleaguered Brazilian president - YouTube

Lula says he will talk to governors against impeachment in Brazil | Agência Brasil,
Former President Luiz Inácio Lula da Silva said this Saturday (Apr. 16) morning that he will talk to governors to win votes against the approval of President Rousseff's impeachment at the Chamber of Deputies. "I still have three governors to talk to," he said.
 
Call for sign-ons – Declaration of the Social Solidarity Economy Movement in Defense of Democracy in Brazil

Barbarism on the horizon. An interview with István Mészáros

“The implication is a new, pluralist, democratic non-hierarchical movement which brings together all the struggles into which people enter in response to the contradictions of capitalism, most of which struggles are not in and of themselves necessarily socialist. We can see the beginnings of such a movement for emancipation from capital, for substantive equality, at Seattle, Genoa, Porto Alegre, in the different and contradictory manifestations of the mushrooming movement against capitalist globalisation and in many other social movements and struggles”
Istvan Meszaros.
“Landless Rural Workers' Movement (MST) head João Pedro Stédile said that Brazil is facing a major economic, political, social, and environmental crisis, but argued that the government is merely a part of the process. “Brazilian and international capitalists want to get out of the crisis raising their profit rates. For this reason, they need to remove the rights of workers and resume the process of privatizing electric power plants and the pre-salt oil,” he maintained.
No political coup will be tolerated in the country, Stédile says. “The MST and all popular movements will take to the streets, and keep a watchful eye at all times to ?? the coup. Removing Dilma and replacing her with Temer is not enough. That's no solution to anything. We'll mobilize ourselves so that democracy in Brazil is not interrupted,” he cautioned.
He went on to argue, however, that “defending democracy and rendering the coup unfeasible is not enough. Leftists and the popular movements need to create proposals for addressing the crisis.”
Former Justice Minister Tarso Genro said that the current moment is one for democratic resistance and the defense of the rule of law. “Brazil will turn into a new Brazil—we don't know what Brazil—after the impeachment is voted on. If we overcome this stage we have to politically rebuild the field of democracy, the people, and the left wing, to provide what should be a new government with a foundation. That's the hope of social movements and the left wing: that the government changes for the better.”
Rousseff will have to rule alongside social movements, leaders say
Dilma Rousseff: the 'iron lady' battling for survival - YouTube


Vyhraje volby Brazílie ?


The Approaching Coup | Jacobin
On the one hand, it is very difficult to defend the government. If the PT stayed in government we all know what they would continue to do. And this is not good. On the other, we must go to the street and defend against a possible coup, even if it is hard.
 
Impeachment procedure against Dilma Rousseff: "the issue is highly uncertain" – YouTube !

Brazilian lawmakers vote to impeach President Dilma Rousseff - LA Times
Dilma Rousseff: Brazilian congress votes to impeach president
Brazilians demonstrate against impeachment of President Dilma Rousseff - News18

LIVE: Brazilian National Congress votes on impeachment procedures against President Rousseff - YouTube

UPDATE: Brazil’s Right Wing March for Impeachment of President | News | teleSUR English

The Brazilian Right Wing's Undermining of Democracy | In Depth | teleSUR English

For the October 2006 elections, Lula's Workers Party forged an alliance with the Brazilian Republican Party, which the Universal Church of the Kingdom of God, one of Brazil's largest pentecostal churches, helped organize in 2005.
The Igreja Universal do Reino de Deus (God's Kingdom Universal Church) uses the party to elect its bishops in Brazilian elections. Its most important members are former Vice-President José Alencar and Rio de Janeiro (state) senator Marcelo Crivella, nephew of Universal's leader Edir Macedo.

Brazilian Republican Party
The Most Misogynistic, Hateful Elected Official in the Democratic World: Brazil’s Jair Bolsonaro

Brazil, a Report on Torture

Doi-Codi Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Intern

Cunha was indicted in Operação Lava Jato (operation car wash), the scandal involving the state-owned oil company Petrobras. The prosecutors claim that he "took as much as US$40 million in bribes for himself and his allies, plundering Petrobras, the government-controlled oil company, while laundering money through an evangelical megachurch."[13] For the crimes, "prosecutors are requesting a potential sentence of 184 years in prison if the Supreme Court puts him on trial and convicts him." [14]

Dilma Rousseff impeachment: what happens next in Brazil
The Electoral Court is investigating alleged campaign financing violations in the 2014 election. If they find evidence of wrongdoing, they can invalidate the result, which would mean both Rousseff and Temer would be stripped of their posts and a new election would be called.

What is the MST? | Friends of the MST

Homeless Workers' Movement - Wikipedia, the free encyclopedia

Silvia Ruppeldtová: Realizovat utópie ,