8.10.14

Ale jak tedy dál Brazílie?
         
                                                                                                
 Prezidentka  přijatelně Růžová nebo prezident  z milosti poražených ?
        Čili 
Revoluce  zprava doleva, zleva doprava nebo ze středu kamkoliv? 
 
Josef Mikovec

 “Myslím na devastaci přírodních zdrojů a pokračující znečišťování, na tragédii vykořisťování pracujících,“
Papež František ...”Nejsem marxista, ale......”.
  

 

“We need the gnostic traditions one aspect. not to fill the whole of life…       
Taken realistically, the least clear-headed mysticism, means profound mobilization of emancipatory forces in the human psyche.     A phenomenon   that has nothing other-worldly about it “
Rudolf Bahro, Socialism and Survivel

“Jestliže US nedokáží kontrolovat Latinskou Ameriku, jak mohou dominovat světu?"
Henry Kissinger

V největší zemi Jižní Ameriky se  5.října konaly volby, které mají význam nejen pro Brazílii, ale pro celou Latinskou Ameriku a nepřímo také pro pohyb na celé Velké šachovnici. Ve volbách mělo jít o více než další 4 roky ztrnulosti nebo změnu, o které se neví kam povede. Protože v prvním kole žádný kandidát neobdržel 50% + 1 hlas bude se  26.října konat kolo druhé, ve kterém jak se očekávalo  se pravděpodobně střetnou   prezidentka Dilma Vana Rousseff a   Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima[ Došlo však k naprosto neuvěřitelnému výsledku.Navzdory všem průzkumům věřejného mínění se na druhém místě  zjevil sociálně demokratický kandidát Aécio Neves.Překvapeni byli naprosto všichni, zřejmě i on. Není jisté kdo vyhraje, ale je jasné kdo prohraje. Jestliže Dilma vyhraje bude to především díky hlasům těch, kteří ji coby presidentku nechtějí, ale považují ji za menší zlo. nebo ji budou volit z        
                              
bezradnosti a apatie. Aécio zase může počítat s truc-hlasy.
Důležité bude ke komu se přikloní stoupenci Mariny, to ovšem záleží na tom, kdo přijme část jejího program.                                                    
Z ostatních kandidátů byli nejvýraznější v pozitivním smyslu, kandidát            
 Partido Verde ( po česku Strany Zelených )Eduardo Jorge
"Amigos, façam as contas, vai ter segundo turno. No primeiro turno vote com o coração e com a razão. Vote 43" ‪#‎eduardojorge43‪#‎DebateNaRecord   
 k němu ještě Brazílie nedošla.
A také ne k Lucianě Genro.
   Luciana Genro, kandidátka PSOL
PSOL (Strana- Socialismus a Svoboda )

Strana byla sice úspěšná, ale bohužel ne tak, jak by bylo pro Brazílii potřeba.

Stranu  Partido Socialismo e Liberdade –PSOL, která je levicovou opozicí  PT a vede zároveň  radikální frakci PSOL,  Liberdade e Revolução, vzniklou z několika levicových skupin např.z jedné z největších trockistických skupin 4.Internacionály,  Democracia Socialista, založila  Heloisa Helena Hcveloísa Helena Lima deMoraes Carvalho,   vyloučená z Lulovy strany PT pro porušení subordinance s ostatními, kteří měli odlišný názor nežli vedení PT a Lula. 

V presidentské kampani Heloisu Helenu poporovala také největší trockistická strana s meronoistickou tradicí  viz Hugo Miguel Bressano Capacete a jeho The Transitional Program Now )  je Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. Nyní má svého kandidáta, kterým je Zé Maria 

PT Partido dos Trabalhadores, PT)                     
 PT as a black cat chasing a toucan (PSDB's mascot) by Carlos Latuff  Vládní strana vítězí nad  soc. demokraty.  Nepostrádá to jistou nostalgii s  příchutí popele.                                                                                                                                                                  
Kanditátem opoziční Komunistické strany je jeden z mála skutečných intelektuálů v brazilské politice Mauro Iasi.Bohužel,než se komunisté probudí a  vyběhnou z renovovaného intelektuálního gheta19. a 20,století , což sotva bude brzo, musí  to být jiní, kteří  převezmou úkol  osamozřejmění a vstřebání politiky  which has spiritual drive and makes moral claims."
Mauro to nemůže změnit.
Programa de TV do PCB - Março 2013

Mauro Iasi je universitní proferor, intelektuál v nejlepším slova smyslu, básník  a sympatická osobnost. Šancí  prozatím přílíš neměl a zda  v budoucnu získá podporu větší části levice je nepravděpodobné. Partido Comunista Brasiliero je nejstarší z existujících politických stran. Má dosti hříchů z minulosti, které však byly rozhřešeny. V jejím programu hodně podstatné chybělo a dosud patrně nenapravitelně  chybí. Ideologicky a oficiální politickou filosofii PCB zaostává  a nemálo členů zůstali lidmi včerejška. Netýká se to však Maura, který  jako vice-president , ministr školství nebo kultury byl nepochybně muž na pravém místě. Což se bohužel nestane.
Zdá se, že prorokem brazilské přítomnosti i popřítomnosti je odkládaný Rudolf Bahro.

“How can you believe that the working class will liberate humanity? The working class is in many ways the most compromised social group in capitalism.It has an insiatable appetite for the production of capitalist .and has internalized to its very core the values of this system. In so far as it has a class mission it is for greater consumption, not the ending of expolatition. Real emancipation tequires that people rise about their class nature- the only genuine revolutionary subject is humanity”
Rudolf Bahro
Bahro bude citován častěji protože je aktuální a umožnuje sebereflexi a sociální emancipaci.

Ve vládě je zastoupena konkureční, velice proměnlivá PCdoB -Partido Comunista do Brasil    
Nemá svého kandidáta, bude stát za Dilmou a vše půjde obvyklou cestou . Strana byla aktivni v odboji, včetně partyzanského  proti vojenské diktatuře. V současnosti nevhodně, ale důsledně přispůsobivá.

V roce 1966, dva roky po vojenském puči vznikla radikální, proti diktatuře tvrdě bojující  Partido Co která do voleb jít nemůže. Ta má v programu také ochranu životního prostředí a přírody, zákaz ničení lesů, vytvoření lidové kontroly  Amazonie a vyhoštění všech zahraničních monopolů z této oblasti. Vymezení a  garanci území indigenních obyvatel, obranu jejich práv, diferencované školy a povzbuzení a podporu domorodých jazyků a  kultury Kruh se uzavíráhttp://www.partidopatrialivre.org.br/   PPL is a left-wing political party in Brazil. Founded on April 21, 2009 by members of the Revolutionary Movement 8th October (MR-8),[1] it advocates the scientific socialism.[2] Its symbols are a green and yellow flag with a five-pointed red star and the inscription "Pátria Livre". PPL's identification number, as determined by the Supreme Electoral Court . PPL is a left-wing political party in Brazil. Founded on April 21, 2009 by members of the Revolutionary Movement 8th October (MR-8),[1] it advocates the scientific socialism.[2] Its symbols are a green and yellow flag with a five-pointed red star and the inscription "Pátria Livre". PPL's identification number, as determined by the Supreme Electoral Court, is 54
Marxist-Leninist guerrilla group, it promoted armed actions against the military dictatorship and advocated the establishment of a Communist regime in the country…he Revolutionary Movement 8th October (MR8) (in Portuguese: Movimento Revolucionário 8 de Outubro) was a Brazilian political movement, formerly an urban guerrilla group. During the military dictatorship in Brazil, the MR8 was formed by Brazilian Communist Party members who disagreed with the party's decision not to take part in the armed resistance against the military government - the so-called Dissidência da Guanabara (DI-GB). The name Movimento Revolucionário 8he new organization defined itself as Marxist-Leninist. MR8 was the main force behind the kidnapping of American ambassador Charles Burke Elbrick in 1969, the basis of the film Four Days in September.( O Que É Isso Companheiro?) http://www.imdb.com/title/tt0119815/ Movimento Revolucionário 8 de Outubro was taken from another organization, which had been recently destroyed by police repression
Partido do Movimento democrático Brasileiro, PMDB


Brazílií je několik
Existuje Brazílie barvité kulturní diversity, živé tradice a žívého folklóru, spirituální vitality, magické reality, fascinující přírody, afro-brazilských kultů, synkretických náboženství, jihoamerické podoby katolicismu, zázračných Madon, Naší Paní královny Brazílie, spiritismu, brazilsko-japonského budhismu, hinduismu, erotiky, samby, moderní architektury i baroka služebníků neužitečných, přátelských lidí, ale také Brazílie, která chce dohnat a předehnat, zasedat v Radách bohů, být subimperialistickou velmocí , ztratit tvář a vlastní dějinnost nahradit bezbarvým zvěcněním . Brazílie bezohledné velkoburžoazie a lhostejné maloburžoazie. Brazílie zcela vyprázdněné, zploštělé části střední třídy soustředěné na “competição por status” a životní kýč bez kulturních vazeb, nejvíce přístupná devalvující severoamerické McDisney“ kultuře. Vytváření osamělé nové střední třídy bez tradic a vlastní kultury, přístupné instrumentální racionalitě, zvěcnění a konzumerizmu má nejen ekonomický význam, ale nemalý efekt v rámci strategie globalizace. Jednou ze zlých stránek Brazílie je ekologická tupost a lhostejnost, jejímž příkladem je stavba Belo Monte, nazývané Belo Monstre. Jde o klasickou betonářskou a elektrárenskou pohádku a ve skutečnosti nenapravitelnou katastrofu, po které budou následovat další. Nadšení pro politiky, kteří ve službách oligarchů ničí vlastní zemi  vyvoláví obavy netýkající se pouze ohoto ničení.O důledcích, absurditě a skutečných důvodech tohoto projektu následující dokumenty . 

Ekologická a sociální pohroma
„Spuštěním přehrady bude zaplaveno 333 km² (odpovídá přibližně katastrální rozloze Bratislavy) v samém srdci Amazonie. Dojde ke zcela dramatickému narušení tamější biodiverzity, kdy bude navždy zlikvidováno několik specifických druhů rostlin a živočichů. Dojde ke zničujícímu omezení migrace říčních ryb (pouze přibližně 2 % rybí populace se dokáže dostat skrz speciálně upravené toky) či nenávratné de želv.
Rybolov, na kterém závisí v regionu obživa desetitisíců lidí, klesne v zasažené oblasti až o 70 %. Dojde k nárůstu emisí skleníkových plynů kvůli tlení organického materiálu zaplaveného vodou přehrady. Vodní nádrž bude mít navíc vliv i na tamější mikroklima a složení půdy.
Díky energii z přehrady budou nadto moci velké důlní společnosti dál rozvíjet svoje intervence v Amazonii. V tomto konkrétním případě jde zejména o těžbu zlata. Že je jakákoli těžba v takto citlivé přírodní oblasti vždy spojena s ekologickými pohromami, není třeba dál rozvádět.
V záplavové oblasti v současnosti žije přibližně 30–40 000 obyvatel, které budou muset své dosavadní bydliště opustit do nově vybudovaných betonových městských čtvrtí. Že se uprostřed Amazonie žije zpravidla v dřevěných nebo jinak lehčích obytných konstrukcích, které jsou vhodnější pro extrémně vlhké a teplé prostředí, developerské firmy nejspíš moc nezajímá.
Důležitější je zisk. Tisíce lidí se tak nastěhuje doslova do plesnivé betonové sauny.
Veřejně nejznámějším dopadem tohoto megalomanského projektu je pak ohrožení původních obyvatel, kteří v plánované oblasti zaplavení žijí od nepaměti. Půda má pro všechny domorodé kultury Ameriky zcela zásadní postavení. Bez ní si jednoduše nedokáží představit další život”.
http://denikreferendum.cz/clanek/16220-prehrada-belo-monte-jako-katastrofa-v-primem-prenosu                                                                                                 
viz výstižný dodatek, ve kterém  jsou rovněž argumenty ve prospěch Mariny Silvy. 
Kdo chce vědět více, doví se také z článku F.Golga proč je tato stavba nemorální, nesmyslná a škůdcovská., Stručně a k podstatě: „Lula v podstatě přináší městský rozvojkterý potřebuje elektřinudo té části světa  části světa, kterou svět potřebuje zanechat bez lidského vlivu.
Je tedy jasné komu a jak dlouhodobý projekt ekocidy a tiché genocidy slouží, kdo je vinen a kdo je spoluviníkem.
Stavba přehrad je i z praktického hlediska nesmyslná, ale jistě přinese velký zisk mnoha soukromým společnostem. A o to jde  především
Dams Are Not Clean Energy Sources
Manifestace a demonstrace nekončí, ale také nepomohou.
Brazilians March for Clean Energy Not Mega-Dams

Amazonie – další ohrožení 

“Přehrada má být třetí největší na světě a je jednou z nejkontroverznějších developerských projektů v Amazonii. Belo Monte má stát na řece Xingu ve státě Pará.1 V příštích dvou, až třech desetiletích, se v povodí Amazonky plánuje vybudování 146 velkých přehrad.2 Belo Monte bude, dle AW jednou z nejméně energeticky efektivních přehrad v dějinách Brazílie. V období sucha, které zde trvá 3 až 5 měsíců, bude produkovat jen 10% z 11 233 megawatt (MW) instalovaného výkonu. V průměru jen 4462 MW, po celý rok, či 39% její nominální kapacity. Aby byl zajištěn celoroční průtok vody, musela by vláda postavit sérii velkých přehrad na řece Xing a jejích přítocích, což by mělo těžké dopady na lesy a místní obyvatele......
Světový fond na ochranu přírody (Word Wildelife Found (WWF)), vydal v roce 2007 zprávu o tom, že Brazílie by mohla snížit očekávanou poptávku po elektřině o 40% do roku 2020, investováním do energetické účinnosti. Ušetřená energie by se rovnala 14ti vodním elektrárnám Belo Monte a vedla by k národním úsporám elektřiny v hodnotě až 33 miliard brazilského realu (brazilská měna označovaná BRL, či R$), což je 19 miliard US$. Vylepšení stávající hydroelektrické infrastruktury by přineslo navíc tisíce megawatů do energetických sítí, bez potřeby další přehrady. Prvním krokem by mělo být snížení překvapujícího množství energie ztracené při přenosu. Dále by se měli vyměnit energeticky náročné přístroje pro domácnosti a staré a selhávající generátory. Spíše, než investovat do velkých neefektivních přehrad, má Brazílie potenciál stát se globálním lídrem v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů, jako je např. solární energie a také by měla zachovat ekosystém Amazonie a drasticky snížit emise skleníkových plynů....Zaplavení území vyžene z domovů více, než 20 000 lidí z obcí Altamira a Vitoria do Xingu. Podle kritiků bude mít přehrada vliv až na 45 000 domorodých obyvatel, kteří jsou závislí na řece. Domorodí obyvatelé, chápáni jako překážka obchodních zájmů jsou obzvláště zranitelní. Mega projekty obvykle konfrontují domorodé obyvatele s nemocemi, ztrátou potravy a zdrojů čisté pitné vody, kulturní dezintegrací a s porušováním lidských práv nelegálních lesních dělníků, migrací pracovníků a s pozemkovými spekulanty.”...( zvýraznění JM )

Domorodí obyvatelé sice protestují, ale vláda “socialistických” dobráků Indiány a bílou chudinu  Amazonie nepotřebuje ani v předvolební maškarádě. Opoziční socialisté a opoziční komunisté  si teprve před volbami vzpomněli na ekologické problémy, pokud vůbec. V hlavním městě se demonstrací proti stavě Belo Monstra zůčastnilo jen pár jedinců z těchto stran a členové Partido Verde, po česku strany  Zelených.  Marxismus mnoha zdejších marxistů mimo university je poněkud zatrvrdlým a opožděným. Vliv Istvana Meszarose nestačí.

The Dialectic of Social and Ecological Metabolism: Marx, Meszaros, and the Absolute Limits of Capital | Socialism and Democracy
Brazil land disputes spread as Indians take on wildcat miners
Třetí největší vodní elektrárna na světě...
Opozičníky podporuje i katolická církev a také některé známé zahraniční osobnosti, například americká herečka Sigourney Weaverová, kanadský režisér James Cameron a britský zpěvák Sting.

Zapojení veřejnosti
“Vláda tvrdí, že náležitá veřejná slyšení o dopadech Belo Monte s domorodými obyvateli se konala. Ministr životního prostředí Carlos Minc (stal se ministrem po rezignaci Mariny Silvy) tvrdí, že veřejná slyšení byla „pedagogická“. Dle AW však tato tvrzení nemohou být dále od pravdy. Čtyři veřejná slyšení se konala ve městech Altamira a Vitória do Xingu, destinace, kam se domorodí lidé, cestující lodí, plaví celé dny. Na těchto”” veřejných slyšeních bránili bezpečnostní síly vstupu zástupcům občanské společnosti, a několik dotazů, které byly položeny, byli zesměšňovány, a zástupci firmy Eletrobras na ně odpovídali vyhýbavě. Podle vedoucích představitelů z povodí řeky Xingu je jasné, že jejich právo na konzultaci projektu Belo Monte nebylo naplněno. José Carlos Arara z kmene Arara odsoudil tvrzení vlády, že on a další vedoucí představitelé se zúčastnili oficiálního setkání s vládou, podle zadání licenčního řízení. ...
Tisíce lidí, včetně původních obyvatel, Brazilského hnutí lidí postižených přehradou (Brazilian Movement of Dam- Affected People), Hnutí pracujících bezzemků (Landless Workers Movement) a dalších, protestovali ve městech Fortaleza, Florianopolis, Porto Alegre, Porto Velho, Belo Horizonte, Belem, Campina Grande, a v městě Altamira. Plné lodě domorodých lidí pluly na místo plánované přehrady, kde zřídili stálé vesnice k blokování výstavby. Ve městě Belém obsadilo 700 místních lidí kanceláře Eletronorte a u města Altamira blokovali pracující bezzemci silnici Trans Amazon.3
Dana Hladíková
                         
Díky Socialistické solidaritě !
K tématu ekocidy , tiché genocidy a ničení Amazonie:
„Za posledních 40 let klesla světová populace zvířat víc než o polovinu. Uvádí to Světový fond pro ochranu přírody (WWF). Rozbor se týká všech savců, ptáků, plazů, obojživelníků i ryb. Podle zprávy Living Planet Report klade lidstvo na přírodu mnohem vyšší nároky, než může ekosystém planety unést. Zásadní příčiny oslabování jednotlivých populací jsou ztráta jejich přirozeného životního prostředí, lov nebo změny klimatu“.
Indiáni se samozřejmě brání, ale ne příliš úspěšně. Demonstrovali několikrát před budovou Kongresu i presidentským úřadem. Stáli několik hodin  pod žhnoucím brazilským sluncem, ale dobrotivá Máti lidu s nimi odmítla mluvit. Stejně tak při demonstraci největšího lidového hnutí Jižní Ameriky   MST .   které se zůčastnilo asi 20 000 lidí. Zdá se však, že členové tohoto hnutí budou přesto chybně volit  Dilmu coby menší zlo.
Pro Indiány je uzemí kde žijí, více nežli lidé  z nivelizujících velkochovných aglomerací, podřízení devalvujícímu stereotypu bezbarvé každodennosti a robotizovaní přilnavou maskulturou, mohou a chtějí chápat. Pro Indiány je vše živé a oduševnělé, zvířata, stromy, rostliny a  kameny jsou domovem živých I mrtvých.Jejich spiritualita je hlubší nežli  touhy z gulášové  demográcie, nabízené pravicí i levicí. Amazonie vřak zajímá málo koho a Indiáni nejsou zužitkovatelní, tudíž na ně není třeba brát ohledy. 
V minulosti je bránili Jezuité. Kde  jsou dnes? A kdo na jejich místo?  Bahroviánská větev OSB dosud čeká na své novice a obláty.
“We use the term “knowledge democracy” to refer to this process of opening-up. Knowledge democracy acknowledges the existence of multiple epistemologies or ways of knowing, including organic, spiritual and land-based systems, frameworks arising from social movements, and the knowledge of marginalized and excluded people everywhere - or what is sometimes referred to as “subaltern knowledge
To už je ovšem mimo program ,kterékoliv strany.

Po nás potopa, spoušť nebo poušť ?
“We don’t know what the world will be like without the Amazon”.
"In the outer sense, it puts ecology before economy, and long-term matters before immediate and short-term ones. In the inner sense, it must be a policy which has spiritual drive and makes moral claims." -                                                
Rudolf Bahro
V předvolební kampani se Belo Monte málo připomíná, to znamená,  že není považováno za dosti důležité anebo se porážka přijala. Brazílie se zpožďuje a vládnoucí nemusí považovat za nutné enviromentalismus  kooptovat. V souvislosti z Belo Monte se projevily nedostatky systému, skřípající soudnictví, slabost kultury a psychologické předpoklady nedostatečného odporu. Levice pochopitelně zase  zklamala a pravici zajímá  až na vyjímky, zisk..

Za Belo Monte je odpovědný Lula da Silva

Komu slouží Strana pracujících.
Lula byl idealizován jak nyní vidíme lépe než za jeho vlády. Nazýván Synem Brazílie  neznal bratry.

Zdálo se, že mu jde o posílení v rámci Systému, ale vzhledem k počínání jeho schovanky a pokračovatelky, které i v těchto volbách děla propagátora, to přestáva být bezesporné. Doufejme , že prostě nemohl jinak a jde o dlouhodou, promyšlenou strategii.Víra uzdravuje.  Brazílie je také neoblíbeným sousedem, zvláště pro Paraguay a Venezuelu vůči kterým se chová jako bezohledná sub-imperialistická velká moc, která jde tvrdě za svým. To ovšem běžné voliče sotva bude zajímat. I v Brazílii je cítit  únava ze zklamání a tendence nestarat se. Dokud nedojde k explozi.

“Monopolní kapitál za Lulovy vlády vzkvétal” - a dosahoval “rekordních zisků v primární sféře” za cenu “extrémních škod na životním prostředí a masivního vytlačování původního obyvatelstva a malovýrobců”. V porovnání s “geometrickým růstem monopolních zisků se dva dolary na osobu a den, vyplácené jako dávka mající čelit bídě, dají jen sotva považovat za vizitku´pokrokového´ či dokonce ´levostředového´ režimu

Kritika naštestí nebývá vždycky shovívavá

Strana PT dávno přestala být stranou pracujících a opozicí vůči systému v rámci systému a stala se Stranou velmi mírného pokroku v mezích velkokapitálového zákona a stranou prebendářů všech stavů. Odbory se podařilo kooptovat a levici neutralizovat, ostatní postavit před vnucenou volbu. Nadějné zůstává Hnutí pracujících bezzemků, obdobná městská hnutí a spontaneita. Dilma byla sice nucena reagovat na Octovou revoluci, při které byly páleny vlajky její strany, ale většinu slibů nesplnila nebo vyprchaly v koridorech Kongresu. Proto se stalo hlasitějším volání po změně ústavy, kterou si Kongres sotva může přát.
více Salátové povstání aneb Obr se probudil“
Strana PT
 The Workers' Party was launched by a heterogeneous group, formed by trade unionists, left-wing intellectuals and artists, and Catholics linked to the liberation theology,[8] on February 10, 1980 at Colégio Sion in São Paulo, a private Catholic school for girls.[9] The party emerged as a result of the approach between the labor movements in the ABC Region – such as the Conferência das Classes Trabalhadoras (Conclat), which later developed into the Central Única dos Trabalhadores (CUT) – which carried major strikes from 1978 to 1980, and the old Brazilian left-wing, whose militants were returning from exile with the 1979 Amnesty law.[   112 members of the radical-wing of the party announced they were abandoning PT in the World Social Forum, in Porto Alegre, on January 30, 2005. They also published a manifesto entitled Manifesto of the Rupture that states that PT "is no longer an instrument of social transformation, but only an instrument of the status quo", continuing with references to the International Monetary Fund and other economic and social issues.

Cukerínové ůsměvy a hrdinná minulost zakryly méně hrdinné prohry chtěné i nechtěné a zcela nehrdinná spojenectví a posluhování.
.”Současní brazilští představitelé tančí kvapík s elektrárenskými bossy. A varují se toho šlápnout vedle. Mohlo by to být pro elektrobosse, všude stejné, bolestivé. A jak by se pak ti bossové, třebas s bolístkou, mohli oněm politikům, zastupujícím údajně brazilské pracující, hodnotně (ale hlavně hodně) revanšovat ?.... Výkon 11 233 MW u Belo Monte je blud, počítá-li se UŽ DNES s výkonem na 10-39 procent “
To nejhorší nás teprve čeká.

 “S poklesem portfoliových investic a stagnací ekonomiky kapitál primární sféry intenzifikuje svůj posun do Amazonie” – za “děsivou cenu pro tamní původní obyvatelstvo i deštné pralesy”.
Budoucnost  Amazonie  a Brazilie je tragická, ale zřejmě nevyhnutelná. Levice i pravice se shodnou pokud jde o krátkozrakost a vnitřní chudobu.               
 Brazílie nemá svého Chaveze a Moralese a co je horší  ani své Aymary a chavisty a na rozdíl od Bolívie není zemí čtyř civilizací.  Má svou Nadtřídu,  která se nemusí ani moc namáhat. Kulturní resistence je oslabována, pomaleji než v zemích tzv. 1.světa, ale protilátky jsou méně učinné než dosud a těžko mohou být obnoveny. I to je vedlejší, ale zakalkulovaný efekt  Belo Monstrozity.
Prezident Luiz Inácio Lula da Silva, předák Strany pracujích  a Dilma Vana Roussef, nynější prezidentka, bývalá radikální marxistka a jako odbojářka byla zvaná Jana z Arcu guerilového hnutí, poté členka Partido Democrático Trabalhista, - PDT /kterou založil významný a bojovný  Leonel Brizola , poté, už na vysokém postu členka téže strany jako  Lula pochopitelně, nyní spíše ve službách velko-kapitálu, projevili naprostou netečnost vůčí  Amazonii a bezohlednost vůči lidem, kteří tam žijí a tvrdě a neúnavně prosazovali stavbu přehrady navzdory rozhodnutím soudů, demonstracím a protestům brazilským i ze zahraničí. Pokud poskytnou pomoc chudým a rozmnoží střední třídu mohou si to dovolit. Neuvěřitelný růst cen není pro ni dobrým znamením a může vést k nepokojům.
Jak vidno demokracie  a nezavislost soudní moci v Brazílii jaksi nefungují. Ústavu lze snadno překročit. 
Octová revoluce v Brazílii 
“Dělnická strana svůj náboj “systémové opozice ztratila už dávno. Její špičky jsou financovány bankami a elitami agrobyznysu a těžebního průmyslu.” Ryze osobní cíle sleduje i většina odborových předáků. “Masové hnutí ve městech” – i v “indiánských komunitách Amazonie” – “bude muset najít nové politické nástroje”.
 
Lenin sice není pro Latinskou Ameriku  příliš poučný, ale je faktem, že:
„.po 90 letech od Leninova skonu platí, že »dnes vévodící oportunismus vychovává v dělnické straně představitele lépe placených dělníků, odcizujících se mase, kteří se za kapitalismu snesitelně „zařizují“ a prodávají za mísu čočovice své právo prvorozenství, tj. vzdávají se role revolučních vůdců lidu proti buržoazii“
Toto rozsáhlé upozornění na jeden z vážných problémů, který není pouze ekologický   a netýká se pouze Brazílie, má vysvětlit význam voleb a nezbytnost  výraznější kultury.
    
“ Yes, we can overcome the fragmentation of the world in crisis composing new syntheses based on new harmonies. If you no longer trust those who promised everything, here is the sign that our new promise is an agreement, simply and clearly, what is essential. The confidence comes from what is sustainable. "
Marina Silva in the article " Nascer sempre ", published in the Folha de S. P


“Keď bojujeme za spravodlivosť a slobodu, musíme tieto ciele rozšíriť na všetko živé”--..„Ak by sme všetky živé bytosti – vrátane nás samotných – vnímali ako súčasť jednej kolektívnej duše, nebránili by sme ju všetkými nutnými prostriedkami?“
Mickey Z, Radikálny ako realita, Utopia.sk
   
"I see myself as the first social environmentalist president. ... What that means is someone who integrates economics and ecology, conservation and social justice," she said. "I'm smiling as I say it. ... I am imagining if Chico Mendes were still alive [to see it]."
Could Brazil Have The First 'Green' President Of A Major Economy? : Parallels : NPR


V ekologické politice záchrany je snad jistou nadějí, jinak  ne zcela přijatelná Marina Silva, Celým jménem Maria 0Oscmarina Marina Silva Vaz de Lima                      
která se snažila stavbě Belo Monte a ekologickým katastrofám zabránit /a byla proto “dělnickým prezidentem” Lulou, řečeným “Syn Brazílie” z vlády vyhoštěna/ v minulých volbách kandidovala za Partido Verde, PV, tedy Zelené a získala dosti hlasů ve Federálním distriktu.

Nikdo není doma prorokem
 a tak je oceňována více v cizině, než v  Brazílii. Marina Silva | International Green Awards. Magazín Foreign Policy ji označil za jednu z “top global thinkers”. Její životopis je mimořádný. Překážkou jejího zvolení  může být její příslušnost k nevábné církvi Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília , přestože představitel teto církve, velmi bohatý pastor Silas Malafia ji ostře kritizoval pro její návrh na povolení marijuany a referendum o potratech, které osobně, v rámci své víry ( v tomto bodě totožně s katolictvím), ale i postojem mnoha členů Komunistické strany Brazílie - PCB - Partido Comunista Basileiro)  i z hlediska principů úcty k životu, Marina odsuzuje.
  "Ethics is nothing other than Reverence for Life. Reverence for Life affords me my fundamental principle of morality, namely, that good consists in maintaining, assisting and enhancing life, and to destroy, to harm or to hinder life is evil."
“Reverence for Life says that the only thing we are really sure of is that we live and want to go on living. This is something that we share with everything else that lives, from elephants to blades of  grass—and, of course, every human being. So we are brothers and sisters to all living things, and owe to all of them t same care and respect, that we wish for rselves."
James Brabazon (Leslie James Seth-Smith 

Akce části komunistů asi v ČR překvapí