5.10.14

A jak dál Brazílie?

A  jak dál Brazílie?                                             
        Aneb                                                                                                                               Prezidentka  částečně Zelená anebo přijatelně Růžová ?
        Čili
Revoluce  zprava doleva, zleva doprava nebo ze středu kamkoliv? 
 
Josef Mikovec
 “Myslím na devastaci přírodních zdrojů a pokračující znečišťování, na tragédii vykořisťování pracujících,“
Papež František ...”Nejsem marxista, ale......”.
  

 

“We need the gnostic traditions one aspect. not to fill the whole of life…   
Taken realistically, the least clear-headed mysticism, means profound mobilization of emancipatory forces in the human psycheA phenomenon   that has nothing other-worldly about it “
Rudolf Bahro, Socialism and Survivel

“Jestliže US nedokáží kontrolovat Latinskou Ameriku, jak mohou dominovat světu?"
Henry Kissinger

V největší zemi Jižní Ameriky se  5.října konají volby, které mají význam nejen pro Brazílii, ale pro celou Latinskou Ameriku a nepřímo také pro pohyb na celé Velké šachovnici. Ve volbách však půjde o více než další 4 roky ztrnulosti nebo změnu, o které se neví kam povede. Není jisté kdo vyhraje, ale je jasné kdo prohraje. Protože v prvním kole žádný kandidát neobdrží 50% + 1 hlas bude se  26.října konat kolo druhé, ve kterém se  pravděpodobně střetnou   prezidentka
 Dilma Vana Rousseff a   Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima

Nezdá se, že by někdo jiný měl šanci. Jestliže Dilma vyhraje bude to především díky hlasům těch, kteří ji coby presidentku nechtějí, ale považují ji za menší zlo. nebo ji budou volit z bezradnosti a apatie  Na třetím místě je soc. demokrat                                     Presidentský kandidát   Aécio Neves (PSDB)
                                                       
Z ostatních kandidátů jsou nejvýraznější v pozitivním smyslu, kandidát            Partido Verde ( po česku Strany Zelených )"Amigos, façam as contas, vai ter segundo turno. No primeiro turno vote com o coração e com a razão. Vote 43" ‪#‎eduardojorge43‪#‎DebateNaRecord


  Luciana Genro,
PSOL (Strana- Socialismus a Svoboda )
Stranu  Partido Socialismo e Liberdade –PSOL, která je levicovou opozicí  PT a vede zároveň  radikální frakci PSOL,  Liberdade e Revolução, vzniklou z několika levicových skupin např.z jedné z největších trockistických skupin 4.Internacionály,  Democracia Socialista, založila  Heloisa Helena Hcveloísa Helena Lima deMoraes Carvalho,   vyloučená z Lulovy strany PT pro porušení subordinance s ostatními, kteří měli odlišný názor nežli vedení PT a Lula. 

V presidentské kampani Heloisu Helenu poporovala také největší trockistická strana s meronoistickou tradicí  viz Hugo Miguel Bressano Capacete a jeho The Transitional Program Now )  je Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. Nyní má svého kandidáta, kterým je Zé Maria 

PT Partido dos Trabalhadores, PT) 
PT as a black cat chasing a toucan (PSDB's mascot) by Carlos Latuff  Vládní strana vítězí nad  soc. demokraty.  Nepostrádá to jistou nostalgii s  příchutí  popele.                                                                                                                                                                 
Kanditátem opoziční Komunistické strany je jeden z mála skutečných intelektuálů v brazilské politice Mauro Iasi.Bohužel,než se komunisté probudí a  vyběhnou z renovovaného intelektuálního gheta19. a 20,století , což sotva bude brzo, musí  to být jiní, kteří  převezmou úkol  osamozřejmění a vstřebání politiky  which has spiritual drive and makes moral claims."

Mauro to nemůže změnit.
- Mauro Iasi
Programa de TV do PCB - Março 2013
Mauro Iasi je universitní proferor, intelektuál v nejlepším slova smyslu, básník  a sympatická osobnost. Šancí  prozatím přílíš nemá a zda získá podporu větší části levice je nepravděpodobné. Partido Comunista Brasiliero je nejstarší z existujících politických stran. Má dosti hříchů z minulosti, které však byly rozhřešeny. V jejím programu hodně podstatné chybělo a dosud patrně nenapravitelně  chybí. Ideologicky a oficiální politickou filosofii PCB zaostává  a nemálo členů zůstali lidmi včerejška. Netýká se to však Maura, který  jako vice-president , ministr školství nebo kultury byl nepochybně muž na pravém místě. Což se bohužel nestane.
Zdá se, že prorokem brazilské přítomnosti i popřítomnosti je odkládaný Rudolf Bahro.
“How can you believe that the working class will liberate humanity? The working class is in many ways the most compromised social group in capitalism.It has an insiatable appetite for the production of capitalist .and has internalized to its very core the values of this system. In so far as it has a class mission it is for greater consumption, not the ending of expolatition. Real emancipation tequires that people rise about their class nature- the only genuine revolutionary subject is humanity”

Rudolf Bahro
Bahro bude citován častěji protože je aktuální a umožnuje sebereflexi a sociální emancipaci.
Ve vládě je zastoupena konkureční, velice proměnlivá PCdoB -Partido Comunista do Brasil     
Nemá svého kandidáta, bude stát za Dilmou a vše půjde obvyklou cestou . Strana byla aktivni v odboji, včetně partyzanského  proti vojenské diktatuře. V současnosti přizpůsobyvá.
V roce 1966, dva roky po vojenském puči vznikla radikální, proti diktatuře tvrdě bojující Partido Comunista Revolucionário - PCR , která do voleb jít nemůže. Ta má v programu také ochranu životního prostředí a přírody, zákaz ničení lesů, vytvoření lidové kontroly  Amazonie a vyhoštění všech zahraničních monopolů z této oblasti. Vymezení a  garanci území indigenních obyvatel, obranu jejich práv, diferencované školy a povzbuzení a podporu domorodých jazyků a  kultury.Kruh se uzavírá. 
Možnou stranu budoucnosti, ve spolupráci  s komunisty a socialisty může být

Partido Pátria Livre – PPL            Ve vládě je také zastoupena Strana demokratického hnutí, která proto nemá svého kandidáta.


Partido do Movimento democrático Brasileiro, PMDB


Brazílií je několik
Existuje Brazílie barvité kulturní diversity, živé tradice a žívého folklóru, spirituální vitality, magické reality, fascinující přírody, afro-brazilských kultů, synkretických náboženství, jihoamerické podoby katolicismu, zázračných Madon, Naší Paní královny Brazílie, spiritismu, brazilsko-japonského budhismu, hinduismu, erotiky, samby, moderní architektury i baroka služebníků neužitečných, přátelských lidí, ale také Brazílie, která chce dohnat a předehnat, zasedat v Radách bohů, být subimperialistickou velmocí , ztratit tvář a vlastní dějinnost nahradit bezbarvým zvěcněním . Brazílie bezohledné velkoburžoazie a lhostejné maloburžoazie. Brazílie zcela vyprázdněné, zploštělé části střední třídy soustředěné na “competição por status” a životní kýč bez kulturních vazeb, nejvíce přístupná devalvující severoamerické McDisney“ kultuře. Vytváření osamělé nové střední třídy bez tradic a vlastní kultury, přístupné instrumentální racionalitě, zvěcnění a konzumerizmu má nejen ekonomický význam, ale nemalý efekt v rámci strategie globalizace. Jednou ze zlých stránek Brazílie je ekologická tupost a lhostejnost, jejímž příkladem je stavba Belo Monte, nazývané Belo Monstre. Jde o klasickou betonářskou a elektrárenskou pohádku a ve skutečnosti nenapravitelnou katastrofu, po které budou následovat další. Nadšení pro politiky, kteří ve službách oligarchů ničí vlastní zemi  vyvoláví obavy netýkající se pouze ohoto ničení.O důledcích, absurditě a skutečných důvodech tohoto projektu následující dokumenty .
Ekologická a sociální pohroma
„Spuštěním přehrady bude zaplaveno 333 km² (odpovídá přibližně katastrální rozloze Bratislavy) v samém srdci Amazonie. Dojde ke zcela dramatickému narušení tamější biodiverzity, kdy bude navždy zlikvidováno několik specifických druhů rostlin a živočichů. Dojde ke zničujícímu omezení migrace říčních ryb (pouze přibližně 2 % rybí populace se dokáže dostat skrz speciálně upravené toky) či nenávratné de želv.
Rybolov, na kterém závisí v regionu obživa desetitisíců lidí, klesne v zasažené oblasti až o 70 %. Dojde k nárůstu emisí skleníkových plynů kvůli tlení organického materiálu zaplaveného vodou přehrady. Vodní nádrž bude mít navíc vliv i na tamější mikroklima a složení půdy.
Díky energii z přehrady budou nadto moci velké důlní společnosti dál rozvíjet svoje intervence v Amazonii. V tomto konkrétním případě jde zejména o těžbu zlata. Že je jakákoli těžba v takto citlivé přírodní oblasti vždy spojena s ekologickými pohromami, není třeba dál rozvádět.
V záplavové oblasti v současnosti žije přibližně 30–40 000 obyvatel, které budou muset své dosavadní bydliště opustit do nově vybudovaných betonových městských čtvrtí. Že se uprostřed Amazonie žije zpravidla v dřevěných nebo jinak lehčích obytných konstrukcích, které jsou vhodnější pro extrémně vlhké a teplé prostředí, developerské firmy nejspíš moc nezajímá.
Důležitější je zisk. Tisíce lidí se tak nastěhuje doslova do plesnivé betonové sauny.
Veřejně nejznámějším dopadem tohoto megalomanského projektu je pak ohrožení původních obyvatel, kteří v plánované oblasti zaplavení žijí od nepaměti. Půda má pro všechny domorodé kultury Ameriky zcela zásadní postavení. Bez ní si jednoduše nedokáží představit další život”

.
http://denikreferendum.cz/clanek/16220-prehrada-belo-monte-jako-katastrofa-v-primem-prenosu  

viz výstižný dodatek, ve kterém  jsou rovněž argumenty ve prospěch Mariny Silvy. 
Kdo chce vědět více, doví se také z článku F.Golga proč je tato stavba nemorální, nesmyslná a škůdcovská., Stručně a k podstatě: „Lula v podstatě přináší městský rozvojkterý potřebuje elektřinudo té části světa  části světa, kterou svět potřebuje zanechat bez lidského vlivu.
Je tedy jasné komu a jak dlouhodobý projekt ekocidy a tiché genocidy slouží, kdo je vinen a kdo je spoluviníkem.
Stavba přehrad je i z praktického hlediska nesmyslná, ale jistě přinese velký zisk mnoha soukromým společnostem. A o to jde  především

Dams Are Not Clean Energy Sources

Manifestace a demonstrace nekončí, ale také nepomohou.
Brazilians March for Clean Energy Not Mega-Dams

Amazonie – další ohrožení
“Přehrada má být třetí největší na světě a je jednou z nejkontroverznějších developerských projektů v Amazonii. Belo Monte má stát na řece Xingu ve státě Pará.1 V příštích dvou, až třech desetiletích, se v povodí Amazonky plánuje vybudování 146 velkých přehrad.2 Belo Monte bude, dle AW jednou z nejméně energeticky efektivních přehrad v dějinách Brazílie. V období sucha, které zde trvá 3 až 5 měsíců, bude produkovat jen 10% z 11 233 megawatt (MW) instalovaného výkonu. V průměru jen 4462 MW, po celý rok, či 39% její nominální kapacity. Aby byl zajištěn celoroční průtok vody, musela by vláda postavit sérii velkých přehrad na řece Xing a jejích přítocích, což by mělo těžké dopady na lesy a místní obyvatele......
Světový fond na ochranu přírody (Word Wildelife Found (WWF)), vydal v roce 2007 zprávu o tom, že Brazílie by mohla snížit očekávanou poptávku po elektřině o 40% do roku 2020, investováním do energetické účinnosti. Ušetřená energie by se rovnala 14ti vodním elektrárnám Belo Monte a vedla by k národním úsporám elektřiny v hodnotě až 33 miliard brazilského realu (brazilská měna označovaná BRL, či R$), což je 19 miliard US$. Vylepšení stávající hydroelektrické infrastruktury by přineslo navíc tisíce megawatů do energetických sítí, bez potřeby další přehrady. Prvním krokem by mělo být snížení překvapujícího množství energie ztracené při přenosu. Dále by se měli vyměnit energeticky náročné přístroje pro domácnosti a staré a selhávající generátory. Spíše, než investovat do velkých neefektivních přehrad, má Brazílie potenciál stát se globálním lídrem v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů, jako je např. solární energie a také by měla zachovat ekosystém Amazonie a drasticky snížit emise skleníkových plynů....Zaplavení území vyžene z domovů více, než 20 000 lidí z obcí Altamira a Vitoria do Xingu. Podle kritiků bude mít přehrada vliv až na 45 000 domorodých obyvatel, kteří jsou závislí na řece. Domorodí obyvatelé, chápáni jako překážka obchodních zájmů jsou obzvláště zranitelní. Mega projekty obvykle konfrontují domorodé obyvatele s nemocemi, ztrátou potravy a zdrojů čisté pitné vody, kulturní dezintegrací a s porušováním lidských práv nelegálních lesních dělníků, migrací pracovníků a s pozemkovými spekulanty.”...( zvýraznění JM )

Domorodí obyvatelé sice protestují, ale vláda “socialistických” dobráků Indiány a bílou chudinu  Amazonie nepotřebuje ani v předvolební maškarádě. Opoziční socialisté a opoziční komunisté  si teprve před volbami vzpomněli na ekologické problémy, pokud vůbec. V hlavním městě se demonstrací proti stavě Belo Monstra zůčastnilo jen pár jedinců z těchto stran a členové Partido Verde, po česku strany  Zelených.  Marxismus mnoha zdejších marxistů mimo university je poněkud zatrvrdlým a opožděným. Vliv Istvana Meszarose nestačí.

The Dialectic of Social and Ecological Metabolism: Marx, Meszaros, and the Absolute Limits of Capital | Socialism and Democracy

Třetí největší vodní elektrárna na světě...
Opozičníky podporuje i katolická církev a také některé známé zahraniční osobnosti, například americká herečka Sigourney Weaverová, kanadský režisér James Cameron a britský zpěvák Sting.

Zapojení veřejnosti
“Vláda tvrdí, že náležitá veřejná slyšení o dopadech Belo Monte s domorodými obyvateli se konala. Ministr životního prostředí Carlos Minc (stal se ministrem po rezignaci Mariny Silvy) tvrdí, že veřejná slyšení byla „pedagogická“. Dle AW však tato tvrzení nemohou být dále od pravdy. Čtyři veřejná slyšení se konala ve městech Altamira a Vitória do Xingu, destinace, kam se domorodí lidé, cestující lodí, plaví celé dny. Na těchto”” veřejných slyšeních bránili bezpečnostní síly vstupu zástupcům občanské společnosti, a několik dotazů, které byly položeny, byli zesměšňovány, a zástupci firmy Eletrobras na ně odpovídali vyhýbavě. Podle vedoucích představitelů z povodí řeky Xingu je jasné, že jejich právo na konzultaci projektu Belo Monte nebylo naplněno. José Carlos Arara z kmene Arara odsoudil tvrzení vlády, že on a další vedoucí představitelé se zúčastnili oficiálního setkání s vládou, podle zadání licenčního řízení. ...
Tisíce lidí, včetně původních obyvatel, Brazilského hnutí lidí postižených přehradou (Brazilian Movement of Dam- Affected People), Hnutí pracujících bezzemků (Landless Workers Movement) a dalších, protestovali ve městech Fortaleza, Florianopolis, Porto Alegre, Porto Velho, Belo Horizonte, Belem, Campina Grande, a v městě Altamira. Plné lodě domorodých lidí pluly na místo plánované přehrady, kde zřídili stálé vesnice k blokování výstavby. Ve městě Belém obsadilo 700 místních lidí kanceláře Eletronorte a u města Altamira blokovali pracující bezzemci silnici Trans Amazon.3
Dana Hladíková
http://www.socsol.cz/2011/solidarita/amazonie-%e2%80%93-dalsi-ohrozeni                           

Díky Socialistické solidaritě !
K tématu ekocidy , tiché genocidy a ničení Amazonie:

„Za posledních 40 let klesla světová populace zvířat víc než o polovinu. Uvádí to Světový fond pro ochranu přírody (WWF). Rozbor se týká všech savců, ptáků, plazů, obojživelníků i ryb. Podle zprávy Living Planet Report klade lidstvo na přírodu mnohem vyšší nároky, než může ekosystém planety unést. Zásadní příčiny oslabování jednotlivých populací jsou ztráta jejich přirozeného životního prostředí, lov nebo změny klimatu“.
Indiáni se samozřejmě brání, ale ne příliš úspěšně. Demonstrovali několikrát před budovou Kongresu i presidentským úřadem. Stáli několik hodin  pod žhnoucím brazilským sluncem, ale dobrotivá Máti lidu s nimi odmítla mluvit. Stejně tak při demonstraci největšího lidového hnutí Jižní Ameriky   MST .   které se zůčastnilo asi 20 000 lidí. Zdá se však, že členové tohoto hnutí budou přesto chybně volit  Dilmu coby menší zlo.
Pro Indiány je uzemí kde žijí, více nežli lidé  z nivelizujících velkochovných aglomerací, podřízení devalvujícímu stereotypu bezbarvé každodennosti a robotizovaní přilnavou maskulturou, mohou a chtějí chápat. Pro Indiány je vše živé a oduševnělé, zvířata, stromy, rostliny a  kameny jsou domovem živých I mrtvých.Jejich spiritualita je hlubší nežli  touhy z gulášové  demográcie, nabízené pravicí i levicí. Amazonie vřak zajímá málo koho a Indiáni nejsou zužitkovatelní, tudíž na ně není třeba brát ohledy.                                                                    

V minulosti je bránili Jezuité. Kde  jsou dnes? A kdo na jejich místo?  Bahroviánská větev OSB dosud čeká na své novice a obláty.
“We use the term “knowledge democracy” to refer to this process of opening-up. Knowledge democracy acknowledges the existence of multiple epistemologies or ways of knowing, including organic, spiritual and land-based systems, frameworks arising from social movements, and the knowledge of marginalized and excluded people everywhere - or what is sometimes referred to as “subaltern knowledge
To už je ovšem mimo program ,kterékoliv strany.

Po nás potopa, spoušť nebo poušť ?
“We don’t know what the world will be like without the Amazon”.

"In the outer sense, it puts ecology before economy, and long-term matters before immediate and short-term ones. In the inner sense, it must be a policy which has spiritual drive and makes moral claims." -     
Rudolf Bahro

V předvolební kampani se Belo Monte málo připomíná, to znamená,  že není považováno za dosti důležité anebo se porážka přijala. Brazílie se zpožďuje a vládnoucí nemusí považovat za nutné enviromentalismus  kooptovat. V souvislosti z Belo Monte se projevily nedostatky systému, skřípající soudnictví, slabost kultury a psychologické předpoklady nedostatečného odporu. Levice pochopitelně zase  zklamala a pravici zajímá  až na vyjímky, zisk..

Za Belo Monte je odpovědný Lula da Silva

Komu slouží Strana pracujících.
Lula byl idealizován jak nyní vidíme lépe než za jeho vlády. Nazýván Synem Brazílie  neznal bratry.

Zdálo se, že mu jde o posílení v rámci Systému, ale vzhledem k počínání jeho schovanky a pokračovatelky, které i v těchto volbách děla propagátora, to přestáva být bezesporné. Doufejme , že prostě nemohl jinak a jde o dlouhodou, promyšlenou strategii.Víra uzdravuje.  Brazílie je také neoblíbeným sousedem, zvláště pro Paraguay a Venezuelu vůči kterým se chová jako bezohledná sub-imperialistická velká moc, která jde tvrdě za svým. To ovšem běžné voliče sotva bude zajímat. I v Brazílii je cítit  únava ze zklamání a tendence nestarat se. Dokud nedojde k explozi.

“Monopolní kapitál za Lulovy vlády vzkvétal” - a dosahoval “rekordních zisků v primární sféře” za cenu “extrémních škod na životním prostředí a masivního vytlačování původního obyvatelstva a malovýrobců”. V porovnání s “geometrickým růstem monopolních zisků se dva dolary na osobu a den, vyplácené jako dávka mající čelit bídě, dají jen sotva považovat za vizitku´pokrokového´ či dokonce ´levostředového´ režimu

Kritika naštestí nebývá vždycky shovívavá

Facebook
Strana PT dávno přestala být stranou pracujících a opozicí vůči systému v rámci systému a stala se Stranou velmi mírného pokroku v mezích velkokapitálového zákona a stranou prebendářů všech stavů. Odbory se podařilo kooptovat a levici neutralizovat, ostatní postavit před vnucenou volbu. Nadějné zůstává Hnutí pracujících bezzemků, obdobná městská hnutí a spontaneita. Dilma byla sice nucena reagovat na Octovou revoluci, při které byly páleny vlajky její strany, ale většinu slibů nesplnila nebo vyprchaly v koridorech Kongresu. Proto se stalo hlasitějším volání po změně ústavy, kterou si Kongres sotva může přát.

více Salátové povstání aneb Obr se probudil“
Cukerínové ůsměvy a hrdinná minulost zakryly méně hrdinné prohry chtěné i nechtěné a zcela nehrdinná spojenectví a posluhování.
.”Současní brazilští představitelé tančí kvapík s elektrárenskými bossy. A varují se toho šlápnout vedle. Mohlo by to být pro elektrobosse, všude stejné, bolestivé. A jak by se pak ti bossové, třebas s bolístkou, mohli oněm politikům, zastupujícím údajně brazilské pracující, hodnotně (ale hlavně hodně) revanšovat ?.... Výkon 11 233 MW u Belo Monte je blud, počítá-li se UŽ DNES s výkonem na 10-39 procent “

To nejhorší nás teprve čeká.
 “S poklesem portfoliových investic a stagnací ekonomiky kapitál primární sféry intenzifikuje svůj posun do Amazonie” – za “děsivou cenu pro tamní původní obyvatelstvo i deštné pralesy”.

Budoucnost  Amazonie  a Brazilie je tragická, ale zřejmě nevyhnutelná. Levice i pravice se shodnou pokud jde o krátkozrakost a vnitřní chudobu.               Brazílie nemá svého Chaveze a Moralese a co je horší  ani své Aymary a chavisty a na rozdíl od Bolívie není zemí čtyř civilizací.  Má svou Nadtřídu,  která se nemusí ani moc namáhat. Kulturní resistence je oslabována, pomaleji než v zemích tzv. 1.světa, ale protilátky jsou méně učinné než dosud a těžko mohou být obnoveny. I to je vedlejší, ale zakalkulovaný efekt  Belo Monstrozity.
Prezident Luiz Inácio Lula da Silva, předák Strany pracujích  a Dilma Vana Roussef, nynější prezidentka, bývalá radikální marxistka a jako odbojářka byla zvaná Jana z Arcu guerilového hnutí, poté členka Partido Democrático Trabalhista, - PDT /kterou založil významný a bojovný  Leonel Brizola , poté, už na vysokém postu členka téže strany jako   

Lula pochopitelně, nyní spíše ve službách velko-kapitálu, projevili naprostou netečnost vůčí  Amazonii a bezohlednost vůči lidem, kteří tam žijí a tvrdě a neúnavně prosazovali stavbu přehrady navzdory rozhodnutím soudů, demonstracím a protestům brazilským i ze zahraničí. Pokud poskytnou pomoc chudým a rozmnoží střední třídu mohou si to dovolit. Neuvěřitelný růst cen není pro ni dobrým znamením a může vést k nepokojům.
Jak vidno demokracie  a nezavislost soudní moci v Brazílii jaksi nefungují. Ústavu lze snadno překročit.

Octová revoluce v Brazílii
“Dělnická strana svůj náboj “systémové opozice ztratila už dávno. Její špičky jsou financovány bankami a elitami agrobyznysu a těžebního průmyslu.” Ryze osobní cíle sleduje i většina odborových předáků. “Masové hnutí ve městech” – i v “indiánských komunitách Amazonie” – “bude muset najít nové politické nástroje”.

Lenin sice není pro Latinskou Ameriku  příliš poučný, ale je faktem, že:
„.po 90 letech od Leninova skonu platí, že »dnes vévodící oportunismus vychovává v dělnické straně představitele lépe placených dělníků, odcizujících se mase, kteří se za kapitalismu snesitelně „zařizují“ a prodávají za mísu čočovice své právo prvorozenství, tj. vzdávají se role revolučních vůdců lidu proti buržoazii“
Toto rozsáhlé upozornění na jeden z vážných problémů, který není pouze ekologický   a netýká se pouze Brazílie, má vysvětlit význam voleb a nezbytnost  výraznější kultury.
    
“ Yes, we can overcome the fragmentation of the world in crisis composing new syntheses based on new harmonies. If you no longer trust those who promised everything, here is the sign that our new promise is an agreement, simply and clearly, what is essential. The confidence comes from what is sustainable. "
Marina Silva in the article " Nascer sempre ", published in the Folha de S. P
“Keď bojujeme za spravodlivosť a slobodu, musíme tieto ciele rozšíriť na všetko živé”--..„Ak by sme všetky živé bytosti – vrátane nás samotných – vnímali ako súčasť jednej kolektívnej duše, nebránili by sme ju všetkými nutnými prostriedkami?“
Mickey Z, Radikálny ako realita, Utopia.sk
   
"I see myself as the first social environmentalist president. ... What that means is someone who integrates economics and ecology, conservation and social justice," she said. "I'm smiling as I say it. ... I am imagining if Chico Mendes were still alive [to see it]."
Could Brazil Have The First 'Green' President Of A Major Economy? : Parallels : NPR

V ekologické politice záchrany je snad jistou nadějí, jinak  ne zcela přijatelná Marina Silva, Celým jménem Maria 0Oscmarina Marina Silva Vaz de Lima                      
která se snažila stavbě Belo Monte a ekologickým katastrofám zabránit /a byla proto “dělnickým prezidentem” Lulou, řečeným “Syn Brazílie” z vlády vyhoštěna/ v minulých volbách kandidovala za Partido Verde, PV, tedy Zelené a získala dosti hlasů ve Federálním distriktu.
Nikdo není doma prorokem a tak je oceňována více v cizině, než v  Brazílii. Marina Silva | International Green Awards. Magazín Foreign Policy ji označil za jednu z “top global thinkers”. Její životopis je mimořádný. Překážkou jejího zvolení  může být její příslušnost k nevábné církvi Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília , přestože představitel teto církve, velmi bohatý pastor Silas Malafia ji ostře kritizoval pro její návrh na povolení marijuany a referendum o potratech, které osobně, v rámci své víry ( v tomto bodě totožně s katolictvím), ale i postojem mnoha členů Komunistické strany Brazílie - PCB - Partido Comunista Basileiro)  i z hlediska principů úcty k životu, Marina odsuzuje. 
 "Ethics is nothing other than Reverence for Life. Reverence for Life affords me my fundamental principle of morality, namely, that good consists in maintaining, assisting and enhancing life, and to destroy, to harm or to hinder life is evil."
“Reverence for Life says that the only thing we are really sure of is that we live and want to go on living. This is something that we share with everything else that lives, from elephants to blades of  grass—and, of course, every human being. So we are brothers and sisters to all living things, and owe to all of them t same care and respect, that we wish for rselves."
James Brabazon (Leslie James Seth-Smith 

Akce části komunistů asi v ČR překvapí    
                          
návrhu nového, zatím neschváleného programu však PCB patrně  z taktických důvodů, oportunismu, nebo kvůli vnitřní opozici, možná  většiny, uvádí opak. V „Pré- Tése para XV congresso do PCB“ schází stále mnoho pro Brazílii  podstatného. Indiáni kupř. nejsou uvědomělí proletáři a nechtějí  jimi být, není tedy nutné se jimy zabývat, všimneme si jich až budou ve fabrikách a slumech. Pokud jde o přírodu a ekologické problémy všeobecně,  pohled partaje se neliší od pohledu  kapitalistů a jejich lidem na patřičných místech. Také se zcela nevymanila z rozšířenéhé  antikvárního záhrobního marxismu a nebere v úvahu stupeň, formu a směr jeho vývoje.  Což se týká většiny levicových stran.  Kritika vlády a strany PT je téměř dostačující, kritika kapitalismu a imperialismu nedostatečná, nedůsledná a povrchní. Pokud jde o kulturu je její postoj nejspíš Rudý hollywoodismus, mírně přizpůsobené socialistické telenovelas. a upravená melodramata pro třídu pracujících. Viz “Working Class Melodrama: the Fulfilling of a Wish Fulfilled?” v lepším případě melodramata Levicové melancholie  ,avšak se zákazem vybavování a převzetí minulosti do vize budoucnosti,  jak Marx a Engels varují nepatřičně v duchu buržoasního optimismu,  arogance 19. století a monokauzálního myšlení  coby nezbytnostech  pro  radikální transformaci  a ulehčení cesty v  budoucnost.
“Instead, we need what Dan Wildcat calls “Indigenous Realism.” We have science, and it’s good, it’s strong, it’s powerful. We have technology, which can be used wisely or not. And we have traditional cultural values to tell us what wisdom is. It’s time to put these all together.It is not “romantic” to say that we are interconnected with and part of the Earth—to use the the Lakota phrase “all my relatives” in referring to the soil, the rocks, the water, the air, the plants and the animals.”

http://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/new-way-stewardship-mother-earth-indigeneity-180952855/?utm_source=facebook.com&no-ist

Vykostěný a vypreparovaný marxismus je chráněn a bráněn před možností otevřenosti vůči minulostii, budoucnosti a vytvoření  kulturní základny pro ekonomickou nadstavbu.
Jisté možnosti nabízí a poskytuje
Kulturní marxismus   
 http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Marxism               
                                            

The Integration of   Capital vs. the Integration of Peoples in the Americas
“Just when it seemed like the capitalist system was eternal, a crisis in the system exploded in 2008. The first consequence has been the ideological defeat of neoliberalism, because neoliberalism says that the market will resolve everything, and that idea has been shot down.  The second consequence has been the decline of the political power of the US. They still have the strength but no one believes in them anymore. On the contrary, the whole world is mad at the gringo capital”.

Program třetí generace  
    
"There is no longer a way of thinking about growth for growth's sake," says Silva. "Growth is important, but it needs to be growth with development and sustainability, in all of its senses: social, environmental, economic, cultural."
“The electoral accord does not signify a fusion of the two parties, according to Silva, who said she remains a “militant of Sustainability Network” and joined the PSB in a “transitory” and “symbolic” way until she can establish her own party”…

Marina se nejdříve snažila kandidovat samostatně scházel ji však dostatečný počet podpisů pro registraci. Její politickou stranu "Rede Sustentabilidade, Tribunal Superior Eleitoral odmítl zaregistrovat, záleželo tedy na využití dalších možností pro účast ve volbách. Mnozí, kteří byli a měli  by být znepokojeni si na chvilku oddychli. Řešením  se stalo přidružení k relativně úspěšné straně Partido Socialista Brasileiro, PSB často velice nepřesně označované za stranu sociálně demokratického střihu. Zdejší socdem nejsou povětšinou příliš sociální a pokud jde o demokracii, nápadně často, téměř vždy ji zaměnují za neoliberalismus. Přesněji je Partido Socialista Brasileiro strana tak nějak skorosocialisticky demokratická, nebo strana demokratického „téměřsocialismu,“ ovšem nyní většinově   ( i když ne výhradně )   nejčastěji,  stranou socialistickou s jistým  "odstupem" a také v mezích mírného pokroku v mezích zákona.  V Brazílii se ovšem nikdy nevi..  V jednotu levice, společný postup, společného kandidáta a mimoparlamentní aktivitu je těžko, přetěžko  v nejbližší čtyřletce věřit. Zdálo se , že dojde k vytvoření Revolučního bloku resp. Fronty v době Octové-Salátové revoluce, ale pokus neměl dlouhého trvání.

Struktura strany Partido Socialista Brasileiro, PSB odpovídá programu, ve kterém je rovněž jednoznačně pozitivní požadavek „participação popular“. Základem jsou tzv, núcleos de base,  prostřednictvím kterých  se aktivní členové podílí na  vedení strany.  Marxismu je bohužel vzdálena,  ale zato   není  zatížena memorováním  kanonizovaných Klasiků planetárních ani lokálních ani “starým čtením Lenina  a  proto snad má větší šanci                                                                                                                                    Marina Silva  plně podporovala Eduarda Campose

(neměl nic společného se zdivočelým pastorem Camposem) .

Série fotografií   Marina Silva  a Eduardo Campos

“The electoral accord does not signify a fusion of the two parties, according to Silva, who said she remains a “militant of Sustainability Network” and joined”
http://www.firstpost.com/fwire/marina-silva-backs-campos-for-brazil-presidency-1155415.html

                                    

První tajná strana  založená v demokracii    'Clandestine party'
“At an event in the capital, Brasilia, Ms Silva and her closest allies of the Sustainability Network joined the Socialist Party.The former Amazon activist joked that hers was the "first clandestine party founded in democracy".                                                                                 

 "This is a historic re-alignment, burying once and for all the old republic," Ms Silva said.'
                                                          
Eduardo Henrique Accioly Campos, presidentský kandidát PSB zahynul při letecké katastrofě 

Marina Silva se v důsledku toho stala presidentskou kandidátkou.
Co a proč
Ve své kampani Marina Silva zdůraznila řadu všeobecně přijatelných a pozitivních principů, občanská práva, sociální práva, sociální program Třetí generace, zlepšení kvality života a posílení kultury a diversity. Sehrála důležitou roli v Octové revoluci, pro levici však není dostatečně levá a pro pravici, která je reprezentována soc. demokratickým kandidátem příliš eko-logická a ne požadovaně ego-logická.
Why I'm an Eco-Socialist http://www.zcommunications.org/why-im-an-eco-socialist-by-paul-street.html   přesvědčivé 

Bude mít možná proti sobě nejen některé extrémní a fundamentalistické protestanty z importovaných církví, ale také neuspořádanou, roztříštěnou sebeničící se a  manipulovatelnou levici, neužitečně se sdružující a častěji rozvádějící z hlouposti, dogmatismu považovaného za zásadovost a  falešných nadějí, která takto otevírá cestu neo-liberalismu.

Octová revoluce  v prvním poločasu

“Pro obnovu římskokatolické církve se ve svém vůbec prvním významném dokumentu ve funkci vyslovil papež František. Zároveň přitom označil nespoutaný kapitalismus za „novou tyranii“.
 „Dávám přednost církvi, která je potlučená, zraněná a špinavá, protože působí venku na ulicích, před církví, která churaví, protože se uzavřela před světem a zajímá se jen o svou vlastní bezpečnost,“
Vzhledem k významu, který má Církev v Latinské Americe jsou podobné výroky papeže důležitější než stranické programy.

“Silva is convinced the old way of doing politics has collapsed, and the new way is no party is greater than the people.
We are living a moral-political crisis of civilatory values. Victor Hugo used to say that there is nothing more powerful than an idea whose time has come. This is the time to change things, even the way we relate to each other and how we do politics. I believe that a multicentered political process will be the ultimate rule from now on, in one day we lead and the next we are led,”.

Kritizoval ji rovněž přísně evangelikální, militantní, fundamentalistický kazatel a  předseda Komise Poslanecké sněmovny pro lidská práva Marco Feliciano. Bylo o něm napsáno :” There is plenty of blame to be shared for Brazil’s troubled political scenario. But for Marco Feliciano, the country’s human rights boss, it’s all the devil’s fault. At least that’s what he said during a religious gathering this past weekend in a small town in southeast Brazil, when talking about his predecessors–”They were dominated by Satan,” he reportedly told the audience, later explaining that by ‘Satan’ he “just meant his opponents.” Feliciano is, of course, the ‘racist’ evangelical-preacher-turned-political leader whose most famous remarks include his depreciation of the opposite sex (“If women achieve gender equality, the traditional family will collapse and society will become gay”), African descendants (“They were cursed by Noah. That’s a fact”) and gays (“Salvation is available to them in the form a gay ‘cure’). He is also under investigation for embezzlement and homophobia. In spite of his controversial resumé, Feliciano was recently-elected president of Brazil’s House of Representatives Human Rights and Minorities Commission, creating, as one would expect, a national uproar

 Neuvěřitelné, ale i to je Brazílie.  Ne všechny uvedené výroky a hodnocení jsou ověřené a zaručené.
Jedním z problemů bylo právo homosexuálů, kteří chtějí změnit svou sexuální orientaci  na léčbu. Informace jsou protichůdné. Argumentace Felicianiho je sice pochybná a nepřípustná, ale je faktem , že uvedený zákon je diskriminací. Návrh na jeho zrušení bývá občas uváděn nedopovězenými větami, takže vzniká dojem  jako by mělo jít o nedobrovolnou léčbu. Výraz léčba se setkává s kritikou, ale užívají ho  většinou i ti, kteří z nějakých důvodů považují svou sexuální orientaci za negativní.

“The psychologists' council had called on commission members to vote against it."Today psychology, as wells as other scientific disciplines, recognize that sexual orientation is not a pathology that should be treated, it is not a perversion nor a disorder nor a behavioral disturbance. Since this is the case, we cannot offer a cure, and that is an ethical principle," said council member Huberto Verona.”

Federální rada psychologů se dopouští “psychologické “ demagogie. Otázka není zda jde v případě homosexuality o nemoc, normalitu nebo abnormalitu, ale o právo na reorientaci, právo psychologa, zákaz v rozporu s etikou, právní nekompetenci příslušných stoupenců zákazu a intoleranci zákonodárců v roce 1999. Paradoxně v Brazílii je možná změna pohlaví chirurgickou cestou. 
Brazil lawmakers approve bill for treatment of gays

“The measure approved Tuesday seeks to lift a prohibition on psychologists treating homosexuality that was established by the Federal Psychology Council. The ban has been in effect since 1999."In practice, (the initiative's) result would be that a person over 18 years of age, responsible for his actions, who is homosexual and wants to reorient his sexuality, can be attended by a psychologist," said lawmaker Joao Campos, a member of the evangelical bloc of Brazil's lower house     

Mimochodem, Marina Silva patří také mezi African descendants (“They were cursed by Noah). V českém tisku o ní moc není a většinou jde o nepravdivá, nepřesná, neověřená, ze souvislosti,vytržená  nebo zastaralá tvrzení, také v souvislosti s Marco Felicianim. Záleží na tom zda ji budou, v případě, že najde možnost kandidovat, volit protestanté ovlivňovaní svými kazateli a nositeli “Ducha svatého”,  které si nesmí odcizit, zda ji bude volit  levice, která , opakujme z velké části ustrnula v minulosti, je krátkozraká a nechtěně vlastně podporuje stávající režim a do určité míry nepřímo, nevědomky i politiku USA a globalizátorů, zda ji bude volit masa těch, kteří nejsou závislí na žádné straně a Octová revoluce byla jejich revolucí. Jediná šance prezidentky Dilmy, která zanedbala vice než hodně a její  cesta k lidu” není přesvědčující, spočívá v tom, že Marina Silva, nebude mít dostatečnou a účinnou publicitu postaví se proti ni  kandidáti levice bez šance a  ve volbách tedy půjde o to, kdo je menším zlem 
Brazilian general election, 2014 - Wikipedia, the free encyclopedia            http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_presidential_election,_2014

V Brazílii má každý kandidát v TV vysílání vyměřený čas podle zastoupení v Kongresu. Kandidát jehož strana není v Kongresu zastoupena má možnost v rychlosti říci par vět. Ostatní je záležitostí aktivity stoupenců a peněz, Některé volební programy jsou neskutečně kýčovité nebo i jinak trapné. Patrně se vi proč.. V prvním kole je kanditátů  bez šance  nadbytek, ale někteří mají co říci a  upozorní na problémy, které by jinak zůstaly za oponou.
 Snad tedy příště, zato pozdě. Zatímco pravici spojují zájmy a PT minulost a prebendy, levici rozdělují ideologické a osobní spory. Bezesporu by měla být provedena reforma volebního systému a umožněna participační demokracie. Tomu se pochopitelně brání nejen oficiální mocenská centra, ale všichni, od  kterých by se očekávala aktivita a zodpovědnost. Momentálně probíhají hlučné diskuze v Kongresu a  spory Kongresu, exekutivy a Nejvyššího soudu. Špionážní aféra a šmírováni Brazilců ze strany USA, stejně jako skandál se zadržováním a ponižováním bolivijského prezidenta Evo Moralese v Evropě , jsou pro Brazilce pobuřující urážkou a pro vládu příležitostí. Brazílie bude i nadále pochopitelně svou vahou, ekonomikou a mezinárodní rolí hrát v Jižní Americe velkou úlohu (mimo jiné také proto se na ni soustřeďuje Církev), ale protože ztratila ideu, nemůže být vzorem Významná hnutí, ideologicky otevřená, jako např. Movimento dos Trabalhadores Sem Terra- , které početně roste ( od roku 1999, kdy je tvořilo12 805 rodin,do roku 2006  vzrostl jejich počet na 150 000 rodin) sehraje svou roli. Nyní se pro ně probouzí další ideové možnosti ( : The Integration of Capital vs. the Integration of Peoples in the Americas ) Hnutí bylo aktivní během Octové revoluce a 30.srpna  a může být významnou kulturní základnou, kterou může theologie lidu  spolu s theologii osvobození udělat ještě důležitější Obavy ze ztráty třídního vědomí a uvědomění jsou pochopitelné, ale je třeba vytvořit předpoklady pro toto uvědomění. Otázkou zůstává nakolik je to možné  u  průmyslového proletariatu.
Marina Silva by sotva byla přiznivkyní “Theologie lidu” a ještě méně“ Theologie a filosofie osvobození”Bohužel, ale snad v případě  nepravděpodobného presidentského postu nebude překážet.

   
 
Záleží především na prioritách Brazilců a masmédiích. Možností ovlivňování a kolonizace nevědomí je stále vice a méně zjistitelných. Bohužel   většina Brazilců si dopřála luxus odpočinku a politického autismu, nebo jde o přestávku, nebo poločas? a velká čast obyvatel spoléhá naivně na volby, přičemž nevládní partaje, ty které jsou  narcisní, jednorázově spasitelské  a politicky  exhibionistické, dělají všechno aby volby dopadly špatně... nebo ještě  hůře.
Nepřijatelná zahraničně politická a ekonomická orientace Mariny může být zadržena a revidována, nebo napravena, ale katastrofy, které chystá klan PT a Oligarchů napravit nelze.
Čekejme  tedy na vůli lidu a bude-li mít skutečnou možnost projevit se.
Ze Země  4 civilizací
Další důležitou otázkou je  kdo převezme  po Chavezovi jeho roli a bude politickým,  kulturní a  ideovým ukazatelem národů Jižní Ameriky.Osobnost, která by mohla být vůdčí se zatím v Jižní Americe dostatečně a jednoznačně nevyhranila, ale vyhraňuje.Tato osobnost a její role rozhodně není zavislá na velikosti a síle země v jejímž čele by stála. Chavezův vliv přesahoval význam Venezuely a nezávisel na její naftě jak bývá v ČR tvrzeno. Evo Morales může být; a zdá se že bude tímto ideovým vůdcem,  bez ohledu na malý význam Bolívie, ale  jeho idea sotva může být přijata v zemích jako je Brazílie,  Argentina a Chile ačkoliv je transponovatelná, přinejmenším jako jiná forma eko-socialismu i tam. Morales byl nucen několikrát porušit vlastní principy a neuskutečnil svá předsevzetí.Ústavy Bolívie, Ekvádoru a Venezuely sice představují, po právní i morální stránce příklad hodný následování, ale jejich realizace, aktualizace a dodržování nejsou pouze otázkou osvědčení levice. Rozvrh moci a působení mocenských elit kapitálu, vniřní i vnější ohrožení i dosažená úroveň kulturního a politického vývoje znemožňují některá rozhodnutí odpovídající principům Nové latinskoamerické Logika a hodnoty industrialismu, které jsou pro 3. svět neukončenou minulostí a ohrožením.....nutnost posílení v rámci Systému vedou ke konfliktům, které nejsou zásadní, ale tíživým momentem vývoje. Silva Marina bezpochyby rozumí Bolívii mnohem lépe než setrvačná staromarxistická a vládní levice a neo-liberalistická pravice , které jsou takřka siamskými dvojčaty a připomínkami staromilské víry v jednosměrný  a jednorozměrný pokrok spočívající v produktivismu. Levice však usiluje o odstranění bidy a v tom je její morální převaha, zatímco pravici zajímají chudí jen pokud jsou zužitkovatelní. Dilma je úřednice bez vize. A vláda ve které by byly zástupci PV a P-SOL je mimo představy utopistů. Marina Silva by jako prezidentka mohla spolupůsobit nejen jako představitelka největší jihoamerické země .K Chavezově ,Morální revoluci a Moralesově Kulturní revoluci i k socialismu 21. století má ona i Brazílie dosud daleko..
25 truths about the Evo Morales/Edward Snowden case 

Dancing with Evo Morales - Bolivia

The Constitution of the Plurinational State of Bolivia

http://www.upi.com/topic/Evo_Morales/ph17/ 

Evo Morales at the CND in 2013 - Full speech with English and Spanish subtitles                                                  

Talk to Jazeera - Evo Morales - 28 March - Part 1 
 YouTube          http://www.youtube.com/watch?v=zOdPP1ruHdk

Ostatní v doplňcích a dodatcích. Což se týká i Brazílie po volbách.

                                

                                                               
                          

Nenhum comentário: