11.3.13

Kapitalismus

Kapitalismus  zcela prohrál v oblasti kultury, ale dokázal v podřízeném prostoru kulturu nahradit lacinou a lehce stravitelnou, konzumovanou, manipulativní a kastrující pseudokulturou. Spiritualita existuje v 1. světě téměř výhradně v neškodné a relaxující podobě. Skutečnou životnou kulturu uchovávají a předávají především a převážně přehlížená etnická a kulturní společenstvi, takřka hermetické kruhy kulturních "citlivců" a nezištných kurýrů hodnot mimo masu, izolovaní a izolující se jedinci, podobní mnichům z počátků anticko-křesťanské civilizace a rozptýlení "neškodní" osamělci, spadající do kategorie vyloučených. Ve většině nezplanýrovaných zemích  dělnická, kultura, původní, ne pouze vnesená  workerizovaná, ale dělnická původem, charakterem, rozsahem i významem, zatím čeká na svou příležitost nebo početí. V Latinské Americe existuje díky přistěhovalectví z venkova, především Indiánů také v etnické a lidově náboženské, převážně katolické a synkretické formě, ne uměle, ale přirozeně transformovaná a asimilující. Ryze .městský folklór, existuje a je vnímán, ale bývá v nebezpečí zkomercializování a zpoplatnění. Větší schopnost rezistence má latinskoamerická lidová a oprávněně populární kultura. A nesčetné subkultury. Současný marxismus Internacionál je v posouzení významu a role těchto faktorů poplatný době svého vzniku a závislosti  na buržoazním hodnocení kultury. Juchající svazáci ve svérazu k tomu patří také. Kapitalismu  tak zbývá poslední možnost. Boj o zdroje jako podmínka přežití

Nenhum comentário: