9.1.13

Chavismus se Chavezem nebo bez Chaveze ?


Chavismus se Chavezem nebo bez Chaveze ?

Aneb

Jak utvářet a ubránit socialistický stát

Josef Mikovec

Reálným problémem pro média v USA a pro severoamerický kapitál je, že Venezuela demonstruje před celým světem, že demokracie může skutečně fungovat, nikoli však v podmínkách neoliberálních, tržních vztahů. Demokracie vyžaduje socialismus.°°
Lee Artz

“Nechci zde tvrdit, že by Venezuela byla rájem na zemi – je zemí, o kterou byl vždy „zájem“ vzhledem k jejímu obrovskému nerostnému bohatství. Je to země, která má tu „drzost“ nejít klasickou cestou kapitalismu, ale cestou tzv. socialismu 21. století …”

“the masses hold power over the culture industry due to their economic and aesthetic abilities, while the culture industry holds the power to manipulate public opinion                                                                                                                Jean  Baudrillard  ….Tim Robbins, Mass Culture as Domination or Resistance in Latin American Narratives

Dne 10. ledna  začíná nové funkční období venezuelského prezidenta Hugo  Chaveze. Dle  Ústavy  Bolivariánské republiky Venezuely prezident v tento den skládá přísahu před Asamblea Nacional tj. Národním shromážděním..  Prezident Chavez nebude v tento den schopen se dostavit do Caracasu a předstoupit před Národní shromáždění a toho využívá opozice, především koalice  MUD (Mesa de la Unidad Democática) k nesmyslným prohlášením o právní nutnosti vyhlásit v předepsané době nové volby, ve kterých , jak doufá bude kandidát levice, nynější viceprezident Nicolás Maduro Moros poražen. Ústava však nic takového neobsahuje. Přísaha jednak může být,dle článku 231 odložena, nebo může být uskutečněna před Nejvyšším soudem-Tribunal Supremo de Justiça".

V tomto případě není stanoveno žádné časové omezení.

Teoreticky je také možné a ústavně korektní, i když značně neobvyklé ,aby Nejvyšší soud odejel za nemocným prezidentem na Kubu..K úvahám tohoto druhu se vyjadřuje nepochybně dobře informovaný Gregory Wilpert, Socialists Sweep Venezuelan State Elections as Chavez Recovers in Cuba zde. Oficiální vyjádření Nejvyššího soudu se očekává v nejbližších hodinách.
Inaugurace samotná může být považována, zvláště v případě znovuzvoleného prezidenta  za pouhou formalní záležitost .Přísaha, kterou Chavez složil při předcházející inauguraci, dle některých právníků neztrácí platnost,. Že lze inauguraci odložit potvrzuje rovněž nejvyšší státní zástupkyně Cilia Floresová. Podle ní  Hugo Chávez je zvoleným prezidentem, znovuzvolený prezident, může složit přísahu dodatečně. Prozatím není ani jednoznačné, oficiální  prohlášení o prezidentově zdravotním stavu

“Constitutional attorney Hermán Escarrá, long a supporter of the opposition and member of the constitutional assembly that drafted the 1999 constitution, said yesterday that the popular will should be respected, regardless of when the president is sworn-in….. “It would be truly grave if some sectors of society were able to revoke the popular will expressed by the people who ratified President Chavez as president. He is the re-elected president who has complete democratic and constitutional legitimacy,” said Escarrá”
Opposition Says Chavez No Longer President After Jan. 10 If He Doesn't Take Oath of Office           

Chavez nesloží přísahu 10. ledna            
http://venezuelanalysis.com/news/7596                      

Současně probíhají  neveřejné diplomatické hry ze Severu i Jihu.                         
Ve Venezuele i ostatních zemích Jižní Ameriky  panují obavy, že dojde ze strany opozice k provokacích, snahám o destabilizaci země, vyvolání ústavní a vládní krize,  pokusu o nevojenský puč nebo státní převrat na jiný způsob.

Příslušnice venezuelské armády na vojenské přehlídce, ilustrační foto
foto: ČTK/AP

Sotva lze předpokládat, že většina obyvatel Venezuely by podobný puč přijala lhostejně. Především dobrovolnické městské a rolnické miliční oddíly by sotva poklidně přihlížely. Vojenská intervence USA je rovněž značně nepravděpodobná,  mohlo by však dojít k hospodářské a politické válce, která by se však netýkala pouze Venezuely.


“Jižní Amerika nepotřebuje Spojené státy, ale Spojené státy potřebují Jižní Ameriku !  ”  Hal Weitzman        
                                                                                                   
Protikandidát Chaveze v posledních volbách, který by v  případě nových voleb z největší pravděpodobností  znovu kandidoval  .Henrique Capriles Radonski - Představitel koalice pro útěk před budoucností a návrat bez vize.  apeloval 8.ledna na představitele  jihoamerických zemí, aby se nezůčastnily “politické hry Chavezovy strany.”

Prezidenti Bolívie a Uruguay, José Mujica a Evo Morales, pravděpodobně přijedou do  Caracasu ve čtvrtek (10/01) k účasti na demonstraci na podporu Hugo Cháveze..

 “The leader of the Venezuelan opposition, Henrique Capriles, Tuesday asked the Presidents of the region “not be providing” the call of the ruling party (PSUV) and not attend events convened for Thursday, when President Hugo Chávez, convalescent in Cuba of its last operation to curb cancer suffering from it should assume.“With the greatest respect to all our Latin American Presidents, I ask chairpersons that they are not provided to the political game of a match,” said Capriles in press conference……..He specifically asked the Presidents of Ecuador, Rafael Correa; Colombia, Juan Manuel Santos; Argentina, Cristina Fernandez; Brazil, Dilma Rousseff, and Bolivia, Evo Morales, “not provided” the political game of Chavez’s Party. On the other hand, he claimed that it applies that the own Chavez instructed before leaving for Cuba.”

Capriles calls on the Latin American Presidents that do not attend the investiture of Chavez zde

K právnímu problému se neváhá vyjádřit i část katolické hierarchie. Církev ale není jednotná ani jednohlasná v postoji ke změnám, které přineslo  hnutí vedené Chavezem.
V Jižní Americe  není důležitý pouze postoj Katolické církve coby instituce, ale také jednotlivých  řeholí a místní podoba katolicismu. Chavez má v celé Latinské Americe řadu stoupenců i mezi theology (viz Liberal theologians sway Latin America ) kněžími, biskupy, nejen „liberálními,“ o lidu nemluvě. Jezuita Jesus Gazo kaplan Universidad Católica del Táchira. Jeho rádce ve věcech duchovních, tvrdí, že Chavez je theologicky silně formován. Fr. Jesus Silva, který žije téměř 30 let v Caracasu, ve slumu El Valle nepochybuje o Chavezově katolictví. Také prohlásil, že podprivilegované  a vykořisťované třídy mají v Chavezovi člověka, kterému mohou důvěřovat .Prohlášení tohoto druhu z církevních kruhů není málo.

 Za Chaveze jsou slouženy mše, konány protestantské bohoslužby i rituály afro- venezuelských a indigenních náboženství a zpřítomnování transcedentna . Mše byla sloužena i v Havaně.  http://www.youtube.com/watch?v=srahMOMmA5s

V lednu 1999 vedení jesuitského řádu v Lat. Americe v pastoračním listu označilo neoliberalismus za hřích, nespravedlnost ve smyslu  náboženských zásad a podpořilo alternativní ekonomiku.

Co představuje Chavez pro místní i světovou oligarchii bylo velice zřetelně  řečeno před volbami a neztratilo platnost po volbách Po prorockém kazateli a předvěkému prezidentskému kandidátovi Patu Robertsovi, který kdysi požadoval zavraždění prezidenta Chaveze se zvláště zvýraznil rovněž poslední republikánský prezidentský kandidát Romney, který  kategoricky prohlašoval, že Chavez má spojení s teroristickými organizacemi a má také přístup ke zbraním, nebezpečným pro USA. Důkazů v takových případech netřeba . zde
Obama nezachází tak daleko, ale nepředstírá nezájem na dění ve  Venezuele.

Ve velmi zábavné formě vylíčil Chaveze jako nebezpečí nejen pro USA .ale nás všechny, morálně a intelektuálně mimořádně výrazný nebožák Connie Mack., který docela veřejně tvrdí, že Hamas a Hezbollah a zbraně hromadného ničení jsou ve Venezuele pohotově. Kdo asi jsou voliči a posluchači tohoto kongresmana? A co je nenáročná organizace Committee to Free Venezuela? Úroveň některých evropských masmedií a “osobností,” české nevyjímaje, nebyla často lepší. Klišé jsou vždy žádány pro svou láci a intelektuální dostupnost.a příznivý efekt je zaručen. Psychologická válka odvedla pozornost od venezuelské reality a  soustředila se na osobu prezidenta, způsobem nejčastěji mimořádně trapným. Zároveň vyvolávala katastrofickou představu budoucnosti v případě zvolení  Chaveze a jeho neschopnosti vykonávat své povinnosti. Nemoc a smrt, politická nekrofilie a taktika znejistění  měly posloužit  ve volbách a mají ubezpečit o závislosti utvářeni socialistického státu na Chavezově osobě nyní. Politická sabotáž má impulsivně i regulovaně následovat. Nutností pro venezuelskou oligarchii je rozložit to co bylo uskutečněno dosavadním plánem Utváření socialistického státu. “V 21. století se rozhoduje mezi globálním kapitalismem s poněkud větším humánním cítěním a kolabující ekologií a socialismem s dělnickou třídou a jejími spojenci, kteří vytvářejí demokratickou společnost, jež se těší mezinárodní solidaritě. Venezuela je pozitivní ilustrací této skutečnosti. S tím, jak přebírají moc, mění revolucionáři ve Venezuele společnost. Tento esej osvětluje hlavní rysy a rozpory tohoto historického procesu, s tím, že obrací pozornost k praktikám médií, aby tak ilustroval dialektiku státu a revoluce”.

Příští dny nebo týdny budou historickým střetem nejen pro Venezuelu.  Nemají jen místní význam zanedbatelného precedentu. Výsledek měření sil ukáže  možnosti Jižní Ameriky a prozradí skutečné rezervy  a nevyhnutelnost morálních kolapsů hybatelů světové Nadtřídy. Obavy i očekávání spojené se  Chavezem a chavismem ukazují na význam postupujícího socialismu 21.století; naděje pro většinu a nebezpečí pro postradatelné.

Dodatky a vysvětlivky
 “However, Venezuela’s constitution is clear on the situation. The conditions under which a president can be declared permanently absent and new elections called are covered by article 233, and are, “death, resignation, destitution decreed by the Supreme Court, mental or physical incapacity certified by a medical council designated by the Supreme Court with the approval of the National Assembly, abandonment of the post, [or] a popular recall of the mandate”.

Currently Chavez’s status is that of “absence from the national territory”, a status which is granted by the national assembly. This could eventually be declared a “temporary absence” from the presidency, which is granted by the national assembly for a period of ninety days, and can be extended for 90 further days, as outlined by articles 234 and 235 of the constitution.”

Exposing Five Key Media Myths about Chavez’s Health and Swearing-in

Venezuelan Government Denounces “Psychological Warfare”Regarding Chavez’s Health

http://venezuelanalysis.com/news/7587

....Marxismus nicméně znovu prokazuje svou analytickou a praktickou hodnotu pro ty, kdož usilují o společenskou přeměnu. Zastávání se participační demokracie a uskutečňování politiky „revolučního státu“ při akcích vlády a paralelismus ve společenských programech je dobře promyšlenou strategií umožňující vítězství socialismu 21. století. Toto přesvědčení o demokratické etice a praktické logice historického materialismu přidává ke snahám o socialismus 21. století svůj vlastní subjektivní příspěvek. Společné pozvedávání hlasu na obranu, prosazování i soupeření v komunitních a veřejných médiích ve Venezuele zvyšuje možnost úspěchu a obecnějšího chápání významných historických poučení. Komunitní a veřejná média ve Venezuele demonstrují významnou strategickou pravdu: ke společenské změně může dojít pouze tehdy, když mají moc protagonisté demokracie. Jakmile si v činech solidarity uvědomíme svou vlastní moc, bude nás to podněcovat k mobilizaci naší vlastní nezávislé politické moci tak, jak to činí pracující lidé a další občané ve Venezuele.

“Přechod k socialismu ve Venezuele je dialektickým politickým procesem, v němž se spojují objektivní podmínky se subjektivními materiálními možnostmi.  Vedena prezidentem Hugo Chávezem a Sjednocenou socialistickou stranou Venezuely (PSUV) bolívarská socialistická strategie (hybrid marxismu, venezuelského revolučního nacionalismu a mezinárodní solidarity) pomáhá prosazovat moc a aktivity dělnické třídy a jejích spojenců jako činitelů společenské změny. Od prvého výrazného přihlášení se k socialismu v roce 2006 bylo strategií vlády vedené Chávezem využívat objektivní materiální moci k demontování a zlomení kapitalistického státu, při současném vzrůstu participační demokracie občanů – organizovat a mobilizovat „nové síly a nová zaujetí“, kapitalistickou společností až dosud spoutávané”

James  Petras vidí úkoly a podmínky pro vytvožení socialismu takto: While the institutional foundations and foreign policy initiatives of President Chavez have created a veritable ‘fire wall’ against any direct or proxy US or NATO military intervention – at least in the present conjuncture – similar to what has taken place in Iraq, Libya and Syria, the internal, especially socio-economic and political structures, are more problematical. And for that reason, Washington has refocused and is concentrating on exploiting the structural and political vulnerabilities of the Chavez regime to question and subvert his mandate. This ‘readjustment’ in US imperial strategy ‘toward the inside’ calls for an equally “strategic turn” for the Chavez government: to concentrate on consolidating changes realized and to move toward forms of socialist organization and practice.

President Chavez has done wonders in politicizing and inculcating a civic culture among Venezuelan citizens as was evident in the 80% voter turnout. No President in the history of Venezuela (or for that matter in the history of the United States) has done more to create a sense of national identity. He has defended the country with valor and integrity. He has preserved and advanced democratic institutions against US and client attempts to destabilize and destroy the constitutional order. President Chavez has created an extensive social welfare net which has raised millions from poverty, eliminated illiteracy and provided a universal free public health system. Chavez has successfully engaged in consequential international economic aid programs, providing oil at reduced cost to poor countries in Central America and the Caribbean. But now in 2012 he faces new challenges : the battle for a revolution within the revolution in a complex and difficult context. Rentier economies pose numerous obstacles to developing a productive and participatory economy based on an active working class, an innovative and entrepreneurial managerial class,and a responsible and socially conscious middle class.

 Criterion for Socialization of Enterprises

Political Sabotage: owners who disinvest or who refuse to invest to meet demand, hoard, or deliberately run down operations in an effort to undermine public policy and create social discontent.

Social Conflict: Capitalist firms which refuse to abide by labor laws or engage in collective bargaining with trade unions or fire workers arbitrarily thus providing strikes and lock outs. These firms should be socialized under a management team of worker, consumer, and engineers.

Ideology: Firms identified with the opposition and collaborating with US front groups; firms which pursue political over economic objectives could become targets.
Strategic sectors: Key sectors and firms which play a decisive role in the economy, such as banking, finance and foreign trade should be socialized providing public policy makers with instruments to capture the economic surplus to foment new growth sectors; socially strategic sectors and petro-industrial and food production. Innovative small and medium size firms should not be socialized.

These criteria do not exhaust the possible sectors but are a necessary part of a socialist transition, providing the state has the capacity to run the enterprises. Under no conditions should firms be socialized and turned over to mediocre, incompetent officials or trade union leaders who run them into the ground. Socialism is not a race to see how many firms can be nationalized in the shortest time. In case of limited sate capacity there are several alternative options.

State intervention, regulation and taxation: to insure labor laws are followed, profits are equitably distributed; employers increase social consumption, technical upgrades and worker training.

Worker based production commissions: to ‘oversee the books’ of companies and provide employees with information for collecting bargaining.
Joint ventures between public and private capital: to take advantage of marketing and technical skills of productive capitalists guided by the social criterion of public and worker managers.

Planning via compulsory and voluntary production targets: The private sector especially small and middle size firms should not be socialized especially those which provide vital services, recreation and leisure time activities for the mass of the people. Venezuela should not follow Cuba’s disastrous 1968 policy of closing down thousands of private enterprises which the State had zero capacity to replace. Nor should Venezuela follow Cuba’s 1970’s policy of ‘specialization’ in commodity exports to restricted markets. (The Soviet bloc).
Venezuela needs to create public sector entrepreneurs and technocrats as well critical class conscious working class militants for the productive sector. Management is key to the success of a “socialist transition” because Venezuela is deeply immersed in the global marketplace, which offers great opportunities and pitfalls. The State should invest in management and technical schools which develop and apply socialist criteria for production, marketing, innovation, financing and accounting. It should eschew the use of ‘models’ based on free market orthodoxy found in US textbooks as well as Soviet era manuals. The goal should be to encourage texts which critically apply Marxist writings to the specificities of a rentier economy and to encourage transformative leadership, workers’ participation in planning and the relative autonomy of enterprises

http://petras.lahaine.org/?p=1914.