3.10.12

Bolivariánská Venezuela a 4.světová válka!


Bolivariánská Venezuela a 4.světová válka!
Aneb
Po Teheránu Caracas ?
Čili
Venezuela je země, ve které na prezidentovi dosud záleží.
Neboli
Hugo, volby, naděje

Josef Mikovec


„Jižní Amerikou obchází strašidlo… strašidlo Chávéze. Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti staré Ameriky – venezuelští magnáti i kolumbijské loutky, George Bush i Alvaro Uribe, Globovision i RCTV.“

“Nechci zde tvrdit, že by Venezuela byla rájem na zemi – je zemí, o kterou byl vždy „zájem“ vzhledem k jejímu obrovskému nerostnému bohatství. Je to země, která má tu „drzost“ nejít klasickou cestou kapitalismu, ale cestou tzv. socialismu 21. století …”

„Ak vychádzame z premisy, že z eurocentrického pohľadu Latinská Amerika historicky bola a stále je vnímaná ako periféria (či už v zmysle geopolitickom, ekonomickom, filozofickom alebo umeleckom), nemôžeme si pri bližšom pohľade nevšimnúť, že mnohé z tých myšlienok, ktoré sa zrodili v európskom centre a ktoré v ňom nemali úspech, ostali len na teoretickej úrovni alebo narazili na svoje vlastné obmedzenia, v Latinskej Amerike našli silnejšiu odozvu, širšie pole uplatnenia, alebo sa prispôsobili na lokálne podmienky .“.

Silvia Ruppeldtová, Realizovať utópie                                                                             

O Hugo Chavezovi se nepíše málo. Nejčastěji jako o diktátorovi, rudém,  občas až výslovně bolševickém, nebo dokonce druhém, třetím atd.Stalinovi, Hitlerovi , brutálním tyranovi, ale i ďáblovi, Luciferovi, Satanovi a podobně. Umírněnejší ho únosnějí, v rámci liberalistického i tvrdě marxistického antikvárního dogmatu  označují za autokrata. Občas jde jen o obavy z potencionálně potencionálního diktátorství  Vkusu se přitom meze nekladou, jak vidno z  této,  ne zcela netypické ukázky ( Hugo Chavez, Venezuelan Communism ) a intelektuální úroveň  často svědčí o podceňování čtenářů, jako tomu bylo kupř. i ve zpravodajství Rumla, který si také nemohl nepovšimnout,  že ve Venezuele vládne "brutální režim v latinskoamerických parametrech" a "Když posloucháte Chaveze, tak mluví takovou marx-leninistickou, nacionalistickou, militaristickou rétorikou." Tak  už je jako z 5.cenové anebo kvalifikovaný pavlačový diskurs. V době davovosti už působí i  (nebo především) velice jednoduchá pravidla propagandy pro snadnou orientaci a zařazení. A míra a rozsah stádnosti už nevyžaduje žádné psychologické profilování. Jednoznačně byl Chavez (podrobněji o něm a Venezuele ... Hugo Chavez Documentary)  označen z nejpovolanějších míst za nebezpečí pro USA    dokonce větší než Bin Laden  a Castro viz South of the Border .  Zábavnou  a typickou ukázkou je diskuze, do které se zapojil i Connie Mack, konfekční a přizpůsobivý zástupce politicky, vláhou demagogie kojeného, zjednodušovaného lidu, -viz Oliver Stone, Jesse Ventura On Larry King - Part 1, 2 . Connie Mack rovněž údajně na nějakém shomáždění  konzervativních Ultras volal po “odstranění“ Chaveze., ve stejném smyslu jako  Pat Robertson. Milovníkům absurdního humoru a morálním masochistům jsem se,  doufám,  zavděčil, těm kdo dosud nepochopili jak lze  americkou veřejnost jednoduše přesvědčit se neomlouvám za úlek a ztrátu víry. Také jsme se mohli dovědet, že chystá válku dokonce i  proti Holandsku, aby skryl své problémy, viz článek Roy Kloppera “War with Venezuela Threatens”, Hrozí válka s Venezuelou:  “The Department of Defense of the Netherlands is seriously considering that the country could go to war with Venezuela due their intentions to surround the Dutch Antilles." ZDEKlopper dokonce tvrdí, že doposud nebylo tak oficiálně a otevřeně uvažováno o možnosti vojenského konfliktu s Venezuelou. Detaily - Follow Kelly van der Kwast on Twitter. Zábavná diskuze na toto téma ZDE, Historie problémů viděna zleva ZDE, Dnes je ochoten, spolu s jinými, pomoci Argentině  “usurpovat” Falklandy, přesněji -Malvíny.


Daniel Veselý, Polozapomenutá „špinavá válka“ v Argentině v rámci Operace Kondor
Za Argentinou však stojí celá Latinská Amerika, Unasur-Unasul-Uzan, ABA,  Mercosur  a myslí to velice vážně. Brazilský ministr zahraničí  Patriota prohlásil v rozhovoru s britským ministrem zahraničí jednoznačně, že Latinská Amerika podporuje požadavek Argentiny "Brazil and Unasur (Union of South American Nations) support Argentinean sovereignty over the Malvinas . zde   “Malvínské ostrovy nejsou Falklandy aneb Sever proti Jihu čili voda nad zlato“ zde

Diktatura bez hranic

Posoudit, že jde o "  brutální režim v latinskoamerických parametrech" lze snadno.
„Dle sečtení všech čtyř kategorií (participace na politickém životě, svoboda vyjádřování, rovnost před zákonem a efektivita voleb (tj. nejefektivnější způsob, jak něco změnit, je účastnit se voleb – mimochodem, v tomto ukazateli Venezuela dosahuje nejvyšších hodnot z celé Střední a Jižní Ameriky! – na tom je vidět ten diktátorský režim.... po sečtení všech 4 ukazatelů se ukáže, že Venezuela je třetí nejsvobodnější zemí z 18, kde byl průzkum proveden.... Další významnou součástí průzkumu jsou práva ekonomická a sociální (zde jsou údaje z roku 2007). Venezuela je zde zcela na špici a s velkým odstupem za ní následují další země. Venezuela dosahuje první příčky v kategorii rovnost příležitostí (64), v sociálním zajištění je rovněž první (51, Brazílie jen 25!), pracovní příležitosti (54), opět nejlepší a spravedlivá distribuce bohatství – opět nejvyšší hodnota 56! (Brazílie 12). Kevin Young, ZSpace: US Policy and Democracy in Latin America: The Latinobarómetro Poll ZDE  Podobné údaje potvrzuje rovněž „Gallup poll“ (Inter American Development Bank), který uvádí, že téměř 73% Venezuelanů je spokojeno s dostupností zdravotní péče a 84% s veřejným vzdělávacím systémem. Zdroj ZDE                                    Ilona Švihlíková
The University of Columbia’s “Earth Institute” Venezuela Happiest Country in South America

Vyhraje diktátor  totalitárního státu volby?
Zachránil Irák  Latinskou Ameriku?

Daniel Singer: What strikes me is that capitalism is now shown in its whole nakedness.

Dříve či později přijde na pořad neutralizace historie  a zastavení růstu  Latinské Ameriky. To je bezpodmínečně podmíněno zesílenou kontrolou  obyvatelstva USA, které  by v případě selhání, nebo dlouhodobého oslabení instrumentů hegemonie a permanentní  manipulace, mohlo být do budoucna, možná tím  nejradikálnějším nepřítelem severoamerické i světové vládnoucí skupiny a třídy.”                            
                                                                                                                                                        “The build-up against Venezuela that began during the George W. Bush administration has rapidly accelerated under Obama.” 

 "Right now Hezbollah ... is working throughout Latin America, in Venezuela, in Mexico, throughout Latin America, which poses a very significant and imminent threat to the United States of America," said former Massachusetts Gov. Mitt Romney in a CNN debate.  ….

Romney has often claimed that the leader of Venezuela's Bolivarian revolution has links to “terrorist” organisations such as Hezbollah and has access to weapons that could “harm the US”. He has never presented any evidence in support of these accusations. zde
Ve velmi zábavné formě vylíčil Chaveze jako nebezpečí nejen pro USA .ale nás všechny, morálně a intelektuálně mimořádně výrazný Connie Mack. Hamas a Hezbollah a zbraně hromadného ničení jsou ve  Venezuele pohotově.Kdo asi jsou voliči a posluchači tohoto kongresmana?  A co je  nenáročná organizace Committee to  Free Venezuela?
Vrchní velitel izraelské armády generál Benny Gantz do toho naznačil, že Izrael dramaticky navýšil počet tajných operací proti „nepřátelským zemím“ po celém světě. „Asi byste prakticky nenašli místo, kde by se někde ve světě zrovna něco neodehrávalo,“ prohlásil. „Eskaluji tento druh zvláštních operací.“ zde  Týká se to snad nějak i Venezuely?

Latin America Part Of U.S. Military Strategy

Raúl Zibechi: New US Strategy Threatens Latin America zde

Hezbollah v Latinské Americe a válka proti drogám naznačují  záminky. Jednání kolumbijské vlády s povstaleckou armádou FARC patrně poněkud narušují nerušený postup uvedeným směrem. Otázka zní……Umožní Spojené státy dovést započavší proces normalizace v Kolumbii do konce? Vždyť nastolení občanského smíru v této zemi se rovná geostrategické porážce Říše. Čas od času se šířící zvěsti o chystaném vojenském puči v Kolumbii mohou znamenat, že již nyní americké tajné služby připravují rozsáhlé provokace, s cílem zmařit mírový proces…zde
Po volbách ve strategicky důležitém  Peru , nadějné Nikaragui  a destruované Guatemale se konají letos volby ve Venezuele, Dominikánské republice a 2.července proběhly v Mexiku. Chavez, tento nebezpečný diktátor vyhrál pouhých dvánáct voleb a lidových hlasování a nepodařilo se ho odstranit ani vojenským pučem ( podrobněji Eva Golinger v uvedené knize “The Chavez Code”, obsahující  řadu deklasifovaných dokumentů ) není tedy divu, že velmi televizní evangelista a bývalý prezidentský kandidát a většinou neúspěšný prorok Pat Robertson považoval za mravné a  hlavně levné, prezidenta Chaveze zabít V tom není nijak originální. Rekord v pokusech o atentáty  však stále bezkonkurenčně drží Fidel Castro . V jeho případě šlo snad až o 638 těchto křesťanských plánů a skutků (Fox News on the 638 Castro assassination attempts). Likvidace nevhodných se stala legální součástí politiky.

   viz Daniel Veselý, Obama vlastní tajný „seznam smrti“ 

  Chavezovo padoušství sice přestalo být na čas univerzální, neboť byli  na scénu postaveni užitečnější ohrožovatelé a tyrani, jeho čas  však znovu přijde. Zatím se čeká na volby, nemoc  a smrt. Mezitím je také třeba osvobodit Sýrii a případně humanitárně zplanýrovat planetárně  nebezpečný Irán. Pokusy o převrat zažila i Bolívie a Ekvádor  ( “The Julian Assange Show: Rafael Correa  " ), a budou další a další. Vývoj tímto směrem zdárně pokračuje, vydařil se  Paraguay a znovu, jak se  zdálo, dle ekuádorského scénáře Bolivie. V Bolívii se podařilo vzpouru policie zastavit, ale zůstávájí další problémy . Morales se ocitl i lidsky, v téměř neřešitelné situaci.

 V případě Paraguaye jsou jihoamerické země solidární se svrženým  prezidentem,  neuznávají novou vládu, pozastavily členství Paraguye a současně schválily členství Venezuely v MERCOSUR.  Postup by snad měl být tvrdší, nemá – li se opakovat Honduras.

La Paz, June 24 (ABI) – Representatives of various social organisations of workers, campesinos, miners, factory workers, parents, parliamentarians and other sectors from all across the country rejected on Sunday the attempt to carry out a coup, denouncing in the last few hours as being promoted by political groups that have infiltrated the mutiny of low-ranking police officers and announced that they will defend democracy and the process of change led by President Evo Morales.

“The recent coup against Paraguay's democratically elected president is not only a blow to democracy, but an attack against the working and poor population that supported and elected President Fernando Lugo, whom they see as a bulwark against the wealthy elite who've dominated the country for decades”


Spor o Malvínské ( Falklandské ) ostrovy není tedy jen okrajová otázka práva, dekolonializace, prestiže, vojenské a ekonomické  strategie  , nafty a vody.

Chavismus se Chavezem nebo bez Chaveze?

"Dej mi svou korunu, Ježíši. Dej mi svůj kříž, své trny, abych mohl také krvácet. Ale dej mi život, protože musím pro tuto zemi a tyto lidi udělat víc. Ještě si mě neber."

Nemocný Chavez se znovu podrobil operaci na Kubě. Cestou na letiště ho provázelo tisíce lidí a konaly se ekumenické modlitby po celé zemi. Předpokládalo se, že léčba potrvá dalších 10 měsíců, ale prezident je schopen práce i volebního klání. Optimisté mají zato, že léčba bude mnohem kratší a jeden šaman, na ty já věřím i když loñského září stoprocentní úspěch ( ani v červnu za účasti křesťanských  náboženských aktivistů) neměli, slibuje dokonce i politické zdraví. Lid ze společenství Yekuana, Jivi a Wayuu uskutečnil potřebné rituály a tance. Samotný fakt, že se rituály konaly  je úspěch. Toho se protikandidát nedočká.
Nahodilý běh dění o jehož nahodilosti má hodně lidí v Jižní Americe nemalé pochybnosti, způsobil že, “Kromě Cháveze a Fernándezové byl zhoubný nádor v nedávné době diagnostikován u brazilské prezidentky Dilmy Rousseffové, jejího předchůdce a možného následovníka Luize Inácia Luly da Silvy a paraguayského prezidenta Fernanda Luga. Shodou okolností jsou všichni z nich orientováni levicově…. Chávez prozradil, že na jeho novou konspirační teorii   přivedl bývalý kubánský vůdce Fidel Castro, který je spolu s ním největším kritikem "amerického imperialismu". "Fidel mi vždycky říkal, Chávezi, dej si pozor. Ti lidé vyvinuli technologii. Jsi moc bezstarostný, Dávej pozor, co jíš, co ti dávají ... malá jehla a vpíchnou ti bůhvíco," vyprávěl Chávez vojákům. “ Chavez dodal, že nikoho konkrétně neobviñuje. V případě presidentky Kirchnerové snad o rakovinu   nešlo. Možnostem úvah a kombinací nic meze neklade viz Alex Jones za mnohé. V minulosti byly za paranoidní konspirační theorie označována i fakta dnes oficiálně  přiznaná a dokumentovaná. Z Kuby se se Chavez vrátil vitální a  vesel, plný odhodlání čelit různobarevným podrevolucím . Indigenous Leaders Sharing the Sacred Pipe  With President Hugo Chavez, Caracas, Venezuela.

Znovu byl v Havaně ve stejnou dobu jako papež, ten se s ním však nechce nebo nemůže sejít. Mluvčí  Vatikánu Federico Lombardi, prohlásil  poněkud nepřesvědčivě, že přítomnost Chaveze je velkým překvapením. Zřejmě máme co dělat s přípustným  tzv. mental reservation. Papeže ovšem lze pochopit, vzhledem k volbám ve Venezuele, prokapitalisticky směrovaným katolíkům, komplicitě na globalizaci, svým sponzorům a komu-čemu dělá zprostředkovatele. Politický biskup Václav Malý, nomen-omen, svým otevřeným dopisem presidentovi Raúlu Castrovi papeže poněkud přičinlivě zesměšnil. Skutečný důvod a účel papežovi návštěvy Mexika a Kuby pochopitelně zveřejněn nebyl.

Znovu zemřel.
Chavez byl opětovně prohlašován za mrtvého, má  tedy šanci dožít se vysokého věku. Když se po devět dnů neukázal veřejnosti  byla zase pokusně  24. dubna  rozseta zpráva o jeho úmrtí.  Dle novějších zpráv (?)  měl rakovinu v konečném stadiu. a voleb se nezúčastní.  Optimistická Eva Gollingerová  to popírala  „ Rather’s False Reporting on Venezuela & President Hugo Chavez”………CNN: The Latest Outlet for Roger Noriega’s Paranoid Speculations , zpochybnila zdroj a považovala celou záležitost za předvolební propagandu. Což se ukázalo jako pravdivé.
Chavez 12. června  oficiálně zaregistroval svoji kandidaturu.Nepůsobil dojmem člověka  na pokraji smrti nebo pod  dávkami léku 1OO x silnějšího nežli morfium. . Oznámil, že se podrobil po ukončení léčby testu, který se týkal i možných potíží v budoucnosti. Spekulace o tom kolik měsíců života mu zbývá se ukázaly jako součást  psychologického boje. Novinář Dan Rathers předezřel dokonce pouhé dva měsíce. President World Bank, Robert Zoelick mluvil  o dnech Chavezova života , které jsou sečteny. Na to Chavez odpověděl optimisticky, že jsou to dny globálního kapitalismu, jehož součástí World Bank je, které jsou sečteny.

Po Iránu Latinská Amerika ?

“ But as soon as Obama is finished “liberating” Tehran, it’ll be on to Venezuela. You can bet on it. After all, Venezuela sits on the biggest ocean of oil in the world, “over 500 billion barrels”. That means it’s only a matter of time before WMD and Al Qaida training camps are discovered in Caracas.”
Mike Whitney

Možná, že to nebude Obama a nebude to po Teheránu, ale globalizační logika New World Order  nepřipouští dlouhodobou, natož trvalou ztrátu kontroly a exploatace v takovém měřítku jakou představuje plná nezávislost Latinské Ameriky i samotné Venezuely, o strategických důsledcích a domino efektu nemluvě.
V Latinské Americe postupuje cestou voleb levice a levý střed a zároveň  nabývají na významu těžko zasažitelná  a nemanipulovatelná paralelní a nesystémová společenství vymykající se vlivu osvědčených prostředků kulturní hegemonie a intelektuální kolonizace.Možnosti kulturního imperialismu však dosahují pouze tam, kde je už banalizace potřebou a samozřejmostí; a masivní a masová desakralizace života a kultury, fragmentace a , marketing iluzí, dehumanizace zvěcněním jsou sebezáchovným prostředkem, účelem a cílem.“ Maskultura nepůsobí tam, kde  nelze vytvořit nebo udržovat tvárnou, lhostejnou masu a osamělý dav manipulovatelných, vyčíslitelných jedinců. V tom už je tzv. 1.svět téměř poražen a znehodnocen a samotná opozice je, nebo se snadno stává, jinou formou tohoto procesu. Hlavní bojiště  jsou však mimo programy stran, technokraty spirituality a administrovatelné dobro a krásno.

V rámci i mimo rámec.
  “Henry Kissinger privately predicted that "in 50 years Brazil should have achieved world power status,"
Brave New Bank? BRICS moot dropping dollar, IMF
Ale i v rámci MegaSystému je Latinská Amerika Trojským koněm a nezdá se, že bude  vstřebána.  Země BRICS dokonce požadují  direktorát MFF a nechtějí být nijak závislé na US dollaru. Brave New Bank? BRICS moot dropping dollar, IMF.
„Poznamenáme, že jedním z iniciátoru vytvoření Rozvojové banky (Jih-Jih) byla právě Brazílie. Účelem banky je akumulovat vklady zemí BRICS investovat je do různých projektů na území těchto zemí. BRICS si tímto způsobem zabezpečí před měnovou politikou vyspělých zemí, a nejen to. Při založení Rozvojové banky získají rozvojové země dodatečnou ekonomickou výhodu. Je o tom přesvědčen expert Institutu ekonomie RAN Maxim Golovin.
Zakládající země zesílí vzájemnou ekonomickou spolupráci. Mohou tak zvýšit svoji váhu ve světovém finančním systému tím, že budou, řekněme, poskytovat finanční prostředky jiným, méně rozvinutým zemím. I v tomto smyslu mohou, samozřejmě, mít vyspělé země určité obavy. V současné době už ale není možné s rostoucí silou rozvojových zemí nepočítat. Znamená to, že tu mluvíme o tom, jaká bude nová rovnováha sil.
O významu nové rozvojové banky a o podpoře nové struktury už mluvil předseda Světové banky Robert Zellick. Doplníme, že na konci dubna může být rozhodnuta další základní otázka zemí BRICS: o zvýšení jejich kvót v sestavě MMF. Minimálně, už dříve to prohlásila předsedkyně fondu Kristina Lagardová."  

Země BRICS pod útokem valutového tsunami
Ljubov Ljulko, Západ se bojí nové Internacionály                                                                                       
 Latin American officials praise south american currency

Mezi sub-imperialismem a globalizací

Between Subimperialism and Globalization A Case Study in the Internationalization of Brazilian Capital
Velkým nebezpečím je přijetí statutu sub-imperialistické velmoci zajišťující vládu USA a světové Nadtřídy v Jižní Americe.“A synthesis of the thesis of subimperialism developed by the Brazilian economist Ruy Mauro Marini with more dynamic theories of global capitalism sheds light on the international relations of South America's largest country. Shifts in Brazil's foreign economic relations may be seen as structured more by the changes wrought by globalization than by institutional changes or conjunctural policies enacted by the Partidos dos Trabalhadores (Workers' party—PT). Instead of representing a new form of social justice—based internationalism resulting from a shift in the internal balance of class power in favor of the working classes and other progressive forces, the country's foreign policy initiatives are structured more by the regional orientation of Brazilian elites interested in reproducing their class position in a globalized capitalist economy.”
Matthew Flynn ,University of Texas at Austin
Pohled pesimistický                                                                                                           
Titanic, najvýstižnejšia metafora Brazílie” článek velmi “brazilský” avarovný ”   !
Jižní Amerika už prostě neposlouchá
How South America Stopped Listening to the U.S. and Started Prospering ……               ’Jižní Amerika nepotřebuje Spojené státy, ale Spojené státy potřebují Jižní Ameriku !  ”
Hal Weitzman

Poslední nebezpečnou možností prodloužení času odchodu “Pozdního kapitalismu“ je vnucení způsobu boje, zbraní a cíle. Nutností a tíživým momentem konce prehistorie je posílení zemí dějinného pohybu v rámci Systému, částečným přijetím vnuceného,  ( ale nadějí jsou
technologie, jež možná již máme k dispozici, / které / by vedly k tak zásadní změně, že současný systém by už byl neudržitelný“}... 
Ilona Švihlíková, Svět se zasekl........
To umožní alternativnímu, paralelnímu společenství překonat tuto nutnost.
více   “Avatar je dosud rudý Amerika nejen latinská aneb rozpory uvnitř Latinskoamerické levice”a nepodřídit nové modely  odporujícím požadavkům ekonomiky a dehumanizujícímu instrumentalismu .                                                                                                  

 Kulturní anti-imperialismus
.”a civilization must develop a new culture and ideology based on fundamental principles such as substantive equality…...”

 Fred Magdoff, Ecological Civilization | Envisioning a Post- Capitalist Order

„Tradice, nikoli jedinci, jsou jednotkami (Einheiten) diskursu,“
P. Feyerabend, Irrwege der Vernunft, s. 62
Zdeněk Vyšohlíd   : Kosík, praxe a mystifikace


 Bude-li se však Brazílie stale rozvíjet pouze jednosměrně, stane se kulturním trpaslíkem a odstrašujícím příkladem ekologické katastrofy.  Bezohlednost a lhostejnost v této oblasti roste úměrně hospodářskému rozvoji.a dlouhodobá ztrnulost  a kolektivní frustrace jsou kompenzovány  politicky vyživovanou  mocenskou chtivostí pro lid. Pasivita a útlum kulturní svébytnosti se už začínají projevovat. Odpad kulturního průmyslu, maskultura a archetypy podsvětí  i zde začínají, osvědčeným způsobem (viz kupř. nostalgicky klasické, překonávané  SUBCONSCIOUS WAR ,  a Adam Curtis, The Living Dead - Part 1-7, dále došla Varda Burstyn: The New Imperial Order Foretold ) chrlené filmové a televizní odpadky a bizarní imitace křesťanství, vytvářet a zaplňovat vakuum a hollywoodizace mění část národa v bezbrannou, tvárnou masu bez tváře. Nadějných možností kulturní konfrontace  je  však stále dost.

Revoluce v čísle množném

 “True resistance is a culture.
It is a collective retort to oppression
”.
Ramzy Baroud
“the masses hold power over the culture industry due to their economic and aesthetic abilities, while the culture industry holds the power to manipulate public opinion.”                    Jean  Baudrillard  ….Tim Robbins, Mass Culture as Domination or Resistance in Latin American Narratives

“processes of the diffusion and imposition of culture, imperialistically defined as universal, have been confronted throughout the world system by multiple and ingenious processes of cultural resistance, identification and indigenisation. 
…Given the hierarchical nature of the world system, it becomes crucial to identify the groups, classes, interests “and states which define partial cultures as global cultures, and which, in this way, control the agenda of political domination under the guise of cultural globalization”
Je tedy  jasné, kde je skutečná standartizující moc a na co se musí zaměřit  kulturní rezistence a kultura coby rezistence. 


Oživená kultura, Nový člověk, compaňerismo

 a imperialismus suchou cestou.

"Vítězství revoluce je vítězství poezie


 “Marxism, first, does not adequately illuminate premodern societies that were organized around religion, mythology, and tribal organization and not production. He / Baudrillard / also argues that Marxism does not provide a sufficiently radical critique of capitalist societies and alternative critical discourses and perspectives. At this stage, Baudrillard turns to anthropological perspectives on premodern societies for hints of more emancipatory alternatives. “

Tyto alternativy jsou však natolik inspirující a actualizovatelné; a umírněnost marxistické kritiky natolik zjevná, že nevšímavost vůči nim je více než chybou, je přečinem ze zanedbání. Tlak objektivních  faktorů, selhání části elitizované, etablované levice a nevyhnutelné rozpory ve volbě hodnotových priorit však nesmí vést ke  lhostejnosti z beznaděje v úkrytu vnitřní emigrace a romantice noblesní osamělosti... nebo domáckého, chlubného buranství.

Stárnoucí a churavějící levice .
K neuvěřitelným závěrům dochází  Antonio Negri, kdysi mučedník radikální levice, zakladatel Potere Operaio , vedoucí člen Autonomia Operaia obviněný z ideologického vůdcovství a programování italských Rudých brigád.
“Negri podporoval války proti Íráku (1991) i Jugoslávii (1999) a jeho příznivci jako je Cohn-Bendit nebo Claudia Roth slaví „osvobození“ Libye bombami NATO a totéž žádají pro Sýrii a Írán. Negri o vzpurných domorodcích mezi Trevírem a Tripolisem říká toto: „levicová strategie kladení odporu globalizaci a bránění lokálního je současně škodlivá (…), protože zatemňuje skutečné alternativy nebo je dokonce popírá, tyto potenciály osvobození, které existují uvnitř Empire..... „USA jako světový policajt nejednají v zájmu imperialismu, nýbrž v zájmu Empire .. Spojené státy jsou policajtem míru, ale jen v poslední instanci, kdy nadnárodní mírové organizace ohlásí potřebu konat a je třeba koordinovat různé právní a organizační iniciativy." V předvečer invaze do Afghanistánu (2001) a do Íráku (2003) autoři zvěstují: „Dějiny imperialistických, meziimperialistických a antiimperialistických válek jsou pryč. Konec těchto dějin svědčí o vládě míru.” 
Jürgen Elsässer: Už nikdy válku bez nás! (Nejen o německých Zelených)

 Část české levice nezůstává pozadu, zvláště v případech, kdy aktualizace socialismu neodpovídá jejich, klasiky  ex catedra vyhlášeným krédům, dogmatům a schématům, nebo, aby si nezadali, případně z oportunismu. Dokonce se takto profanuje “nejnebezpečnější současný filosof „ ( pro koho ?) Slavoj Žižek, který  Negriho knihu dokonce označil za „Komunistický manifest 21. století". Nepřekvapí tedy jeho doporučení  “příští velké teorie", v New York Times .

Na hlubinu a k  rituálu rozumění
“Sekularizované životní cíle je třeba uvést na společného jmenovatele s tím, co je „zakořeněno v náboženských přesvědčeních“. Bez oplodňujícího ´iungere´ by zemitost Země poklesla na přízemnost a zářivost ´nebes´ by se zatemnila na neživotné sterilní zásvětí.“                                                                                                                                          Karel Kosík
 “A socialist society is not only a necessity that arises from the growing scarcity of resources and the imperative of conservation of the natural basis of life, it is also desirable if we consider equality, justice, co-operation, solidarity and freedom to be highly important values. A solidary and peaceful coexistence of individuals and the peoples of the world requires an eco-socialist society, in all countries of the world.”
Saral Sarkar / Bruno Kern, Eco-Socialism or Barbarism. An up-to-date Critique of Capitalism
K možnostem rezistence Latinské Ameriky se ( patrně bez znalosti původní kultury a původního latinsko-amerického, nezápadního marxismu)  vyjádřil vyhraněně kontroversní, krajně diskutabilní, jen z malé části přijatelný Alexandr Dugin. 
Againt Post-Modern World Dugin's Conclusion 
    “In Dugin's view America is the champion of a hyper-materialistic ethic, based on radical individualism. It is subversive of traditional human values. As an empire of "frenetic consumption," America threatens to remake the world in its own image. Furthermore, as Dugin points out, the emerging neo-socialist trend in Latin America suggests that a new bloc of countries will soon join Russia, China and the Islamists. As a Brazilian, Professor de Carvalho should know that South America isn’t of Western civilization at all. The Latin Americans are, by nature, opposed to the West’s money changers… We need to interpret the leftist sympathies of the major part of the Brazilian society as a sign of a search for its particular social identity that doesn't fit into individualist and liberal pattern of North-American society. So, Brazilian and wider Latin American socialism has in itself many ethnic and national features. The catholic religious factor and the spiritual synthesis of the popular religious beliefs are very important elements in the present awakening of the new sovereign identity of Brazil. .”  A sheep in sheep’s clothing.”Against Post-Modern World: Dugin's Final Speech [Rus/Eng]  a Александр Дугин "Постфилософия"Kyril, metropolita Smolenska a Kaliningradu  to vidí dokonce takto vesele : “ Latinsko-americká a rusko-pravoslavná civilizace patří  mezi nejdůležitější  prvky multipolárního světového řdu.“
V některých bodech se Dugin shoduje s částí latinskoamerické netradiční, neintegrované levice 21. století … the social solidarity, social justice, the socialism and general holistic attitude to the society are good in themselves …., a částí anti-globalistické, sociálně a kulturně kritické pravice, některými nezařaditelnými a hnutím původního a afroamerického obyvatelstva.
“Masová – tj. Na masmédia, veřejné mínění a a státní rituály soustředěná, geopolitika nepřehlíží geopolitickou kulturu, imaginaci, tradice a diskurzy ani v případě řešení zcela prozaických problémů a úkolů zadaných politiky pro stanovení nebo dosažení geostrategických cílů. Jednou z odpovědí na současnou unipolární mocenskou situaci a ideovou monokracii je iritující idea Eurasie, projekt multipolárního uspořádání světa, které by mělo zabránit globalizaci, standartizujícímu imperialismu, umožnilo podřízení ekonomiky civilizačním hodnotám a zabezpečilo kulturní diverzitu. Neo-eurasijské hnutí, které má vztah k marxismu krajně kritický a důsledně selektivní, vidí své spojence v kulturně autonomních komunitách Třetího světa a vzdorujících enklávách Prvního.” z větší části však působí jeho geopolitické theorie krajně nepřijatelně a jeho představa dělení světa jako přizpůsobený hypertrofovaný hunttingtonovský jízdní řád jiného zabarvení.
Podrobněji Charles Lindholm and Jose Pedro Zuquete,The Struggle for the World: Liberation Movements for the 21st Centur

 Evo a Aymarové vědí

Periferie má přednosti, které Centrum postrádá. To se stává postupně ghettem bezduchovosti a musí vystačit s pouhou mocí a stereotypem . Kreativita přehlížených národů a zemí předbíhá možnosti tzv. Západní civilizace.
 “Evo Morales has said: “We don’t believe in the linear, cumulative conception of progress and of an unlimited development at the cost of other people and of nature. To live well is to think not only in terms of per capita income, but of cultural identity, community, harmony among ourselves and with Mother Earth.”
Bolivia is inserted in planetary capitalism, but it is different from other societies…community structures have survived, in the countryside, in the high lands, the low lands, and in some parts of the cities and the barrios that have resisted capitalist subjugation.” Bolivia’s Path to Socialism – Evo’s Way
 Álvaro Marcelo García Linera   

“A revolution? Yes, but more than political. It is cultural: the indigenous lifestyles and thinking, so derided by the whites, can now express themselves without a complex, thanks to this political accession. Political power is here an indication of something else that is deeper and more decisive to the future of the Indian cause: the right to exist according to one’s culture.”

 “Furthermore, a sort of Trotsky-izing sub-culture was widespread in the leading circles — fairly restricted and not very “Indianized” — of the militant Marxist political forces. They were in fact active and played a not insignificant role in the history of Bolivia’s class struggle.”   
Christian Rudel
Dokonce tragicky chudá Bolívie (Two Bolivias ) prožívá mimořádný ekonomický růst, především cestou alternativní ekonomikyNikaragua  možná vybuduje průplav, ekologicky patrně problematický, který bude více než pouhá konkurence Panamskému průplavu, včetně rozšířenému. Později to může být zaštítěná Kuba, která se vrátí k projektu vlastního průplavu   . V Bolívii peruánský prezident  Ollanta s Evo Moralesem nebezpečně nadhodili možnost obnovy konfederace Bolívie a Peru. Tuto Konfederaci by bezpochyby uvítali Aymarové, Kečuové a ostatní indigenní národy, které i ve městech vytvářejí svojí vlastní paralelní nestátní společnost, odmítají „mechanismus dominance“  a chtějí odstranit „struktury sociální kontroly“. 
At the crossroads between green economy and rights of nature 

V Bolívii došlo nejen k prudému ekonomickému rozvoji, ale také k radikálnímu sebeuvědomění, zesílení svébytnosti, zrovnoprávnění Indiánů, jejich kultury , náboženství, práva a medicíny. V tom má přednost před  více latinizovanými zeměmi, kde původní kultura téměř zanikla, nebo je pouze přežívající a do určité míry tyto země zůstávají v rámci koloniality nebo v současnosti v podobě odvozené kultury.
Bolivie není na prodej 
zde, zde a  zde .  Two Bolivias zde . Pojem socialismus sice stále v ČR působí jako odstrašující klišé, ale v Latinské Americe znamená něco zcela jiného než  známo ve stalinsko-gottwaldovské podobě. Socialist Bolivia zde . Bolívie samozřejmě ješte zdaleka není socialistickou ani v umírněné podobě.
Dancing with Evo Morales - Bolivia  
V Peru se vývoj v tomto směru /a zde/  především vzhledem k řadě požadavků týkajících e celé Jižní Ameriky poněkud zpomalil a k nebanálnímu střetu civilizací dosud nedošloTyto projekty a alternativy rozhodně  nejsou dozorčími a štáby Světové Nadtřídy podceňovány. Ekonomické, kulturní, demokratizující a resistující  determinanty, které jsou  mimo vliv a dosah  kapitalistické instrumentalizace a zvěcnění, ale využívají ty výsledky modernity , které v budoucnu mohou  organicky včlenit  do „společnosti dobrého života“
Viz Chomsky: Latin-America, Social Movements, Neo-Liberalism, Free Trade Agreements
Pro Indigenismo jsou podmínky pro vytvoření této společnosti samozřejmostí a  Evoismo, Chavismo  a vlastní i transformované modely participační a  p a r a l e l n í  ekonomiky a demokracie   poskytují větší předpoklady pro  emancipující rozvoj a morální  implikaci v ekonomické struktuře nežli má tzv. První svět.
 Viz Indianismo and Marxism: The mismatch of two revolutionary rationales 
AsabiyyahIn the modern period, the term is generally analogous to solidarity....the bond of cohesion among humans in a group forming community.......concept of asabiyah, or “social cohesion”, seems to anticipate modern conceptions of social capital arising in social networks.

Kapitalismus není v krizi, kapitalismus je krize.
,,,,krize morálky. Ta se vznáší ve vzduchu jako smrad od počátků liberalismu, ale její zápach je cítit zejména v časech ekonomických krizí, kdy nehumánnost systému sílí. Není překvapením, že právě ti, kdo brečí nad úpadkem morálních hodnot, nejvíce těží ze systémových podmínek, jež ruší všechna morální tabu. Za morálku se skrývá i liberální boj proti totalitarismu, jenž se postupně obrací v totalitarismus samotný.”
Tomáš Korda

Kritika z pozice netrpělivé levice, která chce mít socialismus, pokud možno ještě tento týden odpoledne.
James Petras, Between Insurrection and Reaction: Evo Morales' Pursuit of 'Normal Capitalism'

Dodatky a seznam literatury....Latinskoamerická renesance

  
Nejde o Chaveze, ale o Jižní Ameriku.                                                                            
Bolivariánská Venezuela a 4.světová válka   
                                                 
Caracazo 1989 – začátek války, Venezuela Bolivariana: People and Struggle of the Fourth World War

„Problém je, že Spojené státy posílají vojáky a Kuba naopak posílá lékaře".
Prezident Obama dle Fidela  Castra.

“The transformations that Venezuela is making toward the creation of another socio-economic model could have a global impact if these projects are successfully carried out," Noam Chomsky
Chavezův přínos není omezen pouze na Jižní Ameriku.
SYRIZA looks to Chavez

Marta Honecker a optimismus rozumu i vůle                                                            Interview with Marta Harnecker on the Latin American Left

Volby pro Jižní Ameriku
„Bývalý americký prezident Jimmy Carter tvrdil, že venezuelský volební systém je nejlepším na světě“…..
Vlastně z 92 voleb, které jsme monitorovali, bych řekl, že volební proces ve Venezuele je nejlepší na světě.“ zde  překlad zde

Nejvyšší ústavní, nezávislá instituce  pro volební záležitosti  Consejo Nacional Electoral  (CNE) potvrdila  konání prezidentských voleb 7. října  a volby guvernérů  16. prosince  2012. Oficiální prezidentská volební kampaň  má probíhat od 1.července  do 4.října a regionální kampaně od 20.října do 16.prosince.Už v době, kdy  do  voleb bylo daleko, už začalo se dít ledacos  důležitého a predisponujícího výsledek. Politických stran není ve Venezuele málo. Chavez je kandidátem Gran Polo Patriótico GPP volební koalice levicových stran a řady organizací  v čele s Partido Socialista Unido de VenezuelaPSUV  , stranou vzniklou sjednocením mnoha stran a organizací .Dalšími členy koalice je Unidad Popular Venezolana- UPV, Partido Comunista de Venezuela- PCV, nejstarší existujíci strana v zemi, se kterou se kdysi  Chavez bojovně střetl . Chaveze podporují ještě další strany, které však členy koalice nejsou. V některých stranách došlo k rozkolu mezi stoupenci Chaveze a jeho protivníky, nebo ke změně politické orientace.
O významu voleb
Scheduled Venezuelan Elections October 2012 Significance
Impressions of the Venezuelan Election: Participatory Democracy vs. Western Democratic Decline

the opposition’s “failure to formally state it will recognize the  results of the October 7th  elections,  while the second, he said,     “is a campaign to discredit highranking military officials.......year’s presidential elections, opposition  leaders from the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) have responded with vague and unsubstantiated “concerns” about the neutrality of Venezuela’s National Electoral Council (CNE) .. Venezuelan journalist warns of opposition “Plan B” Correo Orinoco
Venezuela pochopitelně odmítla  monitorování voleb  US Demokraty a OAS. Volby bude monitorovat nový volební výbor UNASUR.  

Opozice o pozice.

Opoziční koalicí je  Mesa de la Unidad Democrática, MUD  (Chavezem  nazvaná “Mesa de  Ultra Derecha ( ultra pravice)” a  “ Mesa de los ESTADOS UNIDOS.”´....Spojených států ), jejímž kandidátem, pro některé členy opozice chápaném pouze jako menší zlo, je mladý a úspěšný Henrique Capriles Radonski. Ten bude mezi anti-chavisty poněkud projímavým, zvláště pro výrazně konzervativně  orientované katolíky a eticky nekompromisní, nebo tzv. Fundamentalistickou, nezpolitizovanou část chudých protestantů. Členy této koalice, které daly největší podporu Caprilesovi v primárních volbách v únoru 2012, jsou Movimiento Primero Justicia,-PJ,  Patria Para Todos, PPT, Proyecto Venezuela  a Voluntad Popular- VP, Um Nuevo Tiempo-UNT, Acción Democrática- AD, COPEI-Comité de Organización Política Electoral Independiente a Movimiento al Socialismo – MAS.
„Na rozdíl od Chaveze neposkytli opoziční kandidáti záruky, že budou souhlasit s jakýmkoliv výsledkem voleb, a nebudou destabilizovat situaci v zemi při pro ně nepříznivém výsledku, jak k tomu docházelo v minulosti. Stoupenci Chaveze stále častěji upozorňují, že opozice připravuje násilnou variantu uchvácení moci a pokouší se zopakovat scénář z dubna 2002, s mnohatisícovým pochodem „nespokojených“ na prezidentský palác, střelbou sniperů a ve jménu demokracie na obou stranách „naplánovanými“ oběťmi........
Podle všeho si ve Washingtonu myslí, že boj mezi konkurenčními uskupeními chavezovců a opozicí může nabýt takové síly, že bude potřeba přímé vojenské intervence. Podmínky pro přímou agresi jsou již vytvořeny: kolem Venezuely je rozmístěno 13 amerických základen……….
Od r. 2005 je cílem infrastruktura TeleSur. Stačí si vzpomenout na operace USA/NATO v Jugoslávii, Iráku a Libyi. Raketové a bombové útoky na     televizní centrály v Bělehradě, Bagdádu a Tripolisu zajistily   informačně-propagandistickou převahu agresora.” 
  Pentagon začlenil televizní stanici TeleSur na seznam cílů určených k „neutralizaci ;”
Political Unrest in Venezuela - Council on Foreign Relations  zde
Former US Ambassador Outlines Post-Election Interventions against Venezuela zde
Výbuch ve venezuelské ropné rafinerii: Sedm dobrých duvodu pro podezrení na sabotáž zde
Před  nepokoji a provokacemi  varuje take kubánská tajná služba zde, článek obsahuje  řadu faktů, ale jako celek není spolehlivý a objektivní.Možností jak zvrátit výsledky voleb  je nemálo.
Obavy jsou rovněž ze snahy ovlivnit část armády zde

"Závan války začíná být cítit v Latinské Americe."

 Tato slova pronesl Chavez na summitu Svazu jihoamerických národů v ekvádorském Quitu. Mají jeho slova být skutečným varováním?
Venezuela však není opuštěnou zemí pasivních a nevědomých, nucených prodávat zemi, sebe a budoucnost. Nezdá se však, že by Jižní  Amerika , konkrétně nejsilnější země, Brazílie byly ochotny mlčky přihlížet.
Brazil is covering Venezuela's back  
“ Samuel Pinheiro Guimarães, the most influential diplomat in the Brazilian chancellery, explained that Brazil's strategy sought to prevent the "removal" of Chávez through a coup, to block the reincorporation of Venezuela into the North American economy, to extend Mercosur with the inclusion of Bolivia and Ecuador “ zde  Od doby, kdy toto napsal Raúl Zibecchi se geopolitické uvažování nezměnilo.

“Obamův omyl může za této situace ve Venezuele způsobit potoky krve. Venezuelské krve, ekvádorské, brazilské, argentinské, bolivijské, chilské, uruguayské, středoamerické, dominikánské a kubánské krve.” !
Fidel Castro                                                                                                                                   
Ještě více se to týká hlučného svatého zcela posledních dnů, Romneyho, přestože na osobě prezidenta USA v podobných záležitostech už dlouho záleží méně než se voličům zdá.
Církev hierarchů a církev věřících
Pro Chaveze a proti Chavezovi je rozdělena i hierarchie většinové Římsko- katolické církve. Silným hlasem proti byl kardinal Rosalio Castillo ( Rosalio José Castillo Lara zemřel 16 října 2007), který často proti prezidentovi vystupoval  v TV. V době referenda v roce 2004 ( Latinamerica Press, Aug. 25, 2004) řekl v interview pro italský časopis La Stampa, že 80% Venezuelanů je  jednoznačně proti Chavezově politice. Kardinálův omyl v procentech byl vskutku kardinální. Při mši v roce  2006 se modlil k Panně Marii aby zachránila Venezuelu v těchto (chavisticky)  těžkých časech. Dokonce navrhoval exorcismus Chaveze. Na setkání s reprezentanty opozice prohlásil, že Venezuelané musí odmítnout uznání Chavezovy vlády. To už bylo přespříliš i pro Vatikán, který nemíní být ve vleku místní arogance a stupidity. Zástupce Vatikánu Monsignor Giacinto Berlocco  prohlásil, že toto prohlášení nepředstavuje postoj Vatikánu. Přísaha pučistického dvoudenníhо “ prezidenta” Carmony (celým jménem Pedro Francisco Carmona Estanga), který zrušil ústavu, rozpustil Národní shromáždění, Nejvyšší soud, sesadil  generálního prokurátora, guvernéry a starosty a další zvolené  v době, kdy byl Chavez prezidentem, byla však ( při Bohu) za aktivní oficiální účasti  několika prelátů. Kardinál Ignacio Velasco jako druhý v pořadí podepsal uvedený  Carmonův dekret (Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional). Hranice mezi plutokraty  a theokraty bývají často a to nyní znovu i ve Venezuele zneviditelněny uvnitř jediné Megastruktury. Nyní se část anti-chavistické katolické a protestantské opozice a veškerá pravice musí rozhodnout co jsou pro ni skutečné hodnoty a patrně spolkne Caprilese jako hořkou pilulku. Oficiální Katolická církev ve Venezuele požaduje subvence bez ohledu na bídu velké části obyvatel. Předpokládalo se, že hlavním rivalem bude  guvernér státu Zulia, Pablo Martín Pérez Álvarez, kandidát strany Un Nuevo Tiempo, UNT, nedostává se mu však patřičného charismatu ani  líbivosti . Zcela propadla pro opozici a White house slibná, propagandisticky pěstěná María Corina Machado. Někteří  kandidáti buď kandidaturu odvolali nebo čekali kdo bude v primárkách úspěšnější a  umožní tak postup, nebo stát se v případě Caprilesovi výhry pro finanční a konzervativní elitu přijatelnou opozicí a rezervou.Capriles je pouze mezičlánek a  figurína . Mimo tato volební seskupení byli zaregistrováni Maria Bolivar, Yoel Acosta Chirinos, Orlando Chirinos, Luis Reyes a Rafael Uzcátegui.  Podrobněji zde .
Aldo Cermeno, ex-guvernér a bývalý sekretář  opoziční Copei se rozhodl pro Chaveze zde
Tito kandidáti mají spíše zástupnou a doplňující  roli a odeberou počet hlasů hlavním kandidátům. Bylo by překvapující, kdyby některý z těchto kandidátu způsobil překvapení.
V Jižní Americe je důležitý nejen postoj Katolické církve coby instituce, ale také jednotlivých  řeholí a místní podoba katolicismu.
”In Venezuela, Catholicism provides the basis for a nationally shared religious tradition, yet, as in many Catholic countries, there is much variation in specific religious practices. The syncretic cult of Maria Lionza, based on indigenous legends, reflects the most widespread fusion of local and Catholic practices.”
Imagination in the Creation of New Spiritual Cults in Latin America the Cult of Maria Lionza

 až rozpolcena nejen v otázkách pastoračních a theologických, ale především politických a sociálních. Politická aktivita je tradičně pro Vatikán přípustná pouze tehdy, když jde o vojenské puče, podporu přisluhujících diktatur,  mocensky a finančně spřízněné oligarchie apod. Kardinál i papež se velmi snaží z církve němých a hluchých, neboli jak je to v theologické mluvě, z církve učící a slyšící, v Latinské Americe zformovat zmrzačenou církev hluchoněmých. Rozhodně se však Ratzingerovi nedá upřít smysl pro humor  cynického rázu. Zcela trapně působí jeho úsměvná poema o tom, jak křestanství Indiány očistilo a nebylo jim vnuceno, ale přijali je radostně,  protože Krista  jako svého spasitele tiše  čekali. Ve Venezuele se genocida Indiánů srovnává s Holocaustem a blábol bývalého Velkého Inkvisitora se rozpačitě omlouvá stářím.

Náboženství  ve Venezuele.
Náboženství ve Venezuele tedy hraje jak je zřejmé nemalou roli, včetně kulturní a politické, ale bohužel, bez dostatečně výrazné a ovlivňující Theologie osvobození .  Významnou osobností nejen pro Venezuelu je theolog prof. Pedro Trigo S.J. který klade důraz na sociální a komunitní charakter křesťanství (viz communities in the popular neighborhoods of latin America……Popular neighborhood culture and subculture of poverty.  )

 Wikileaks: The Pope and the heart of darkness

A separate cable concerning President Chavez is from the US Embassy at the Vatican and is dated Dec. 23, 2005.

Pokud jde o jednotlivé církve  a náboženské společnosti statistiky se různí a v případě některých denominací  jsou několik let staré. K Římsko-katolické církvi se hlásí 71 %, protestantů a členů ostatních křesťanských církví je 17,  agnostiků 6%, atheistů  pouhé  2%. ...Údajně 48 nevěří v papeže, tedy patrně jeho neomylnost, 46 nevěří v peklo, 37 ve vzkříšení, 11 v nebe , 6 v Bibli..... Poll Finds 82% of Venezuelans are “Very Happy” or “Happy”  
V zemi žijí také pravoslavní, hlavně Rusové, včetně Staro obrjadců, kteří emigrovali po 2.světové válce  a v současnosti je jim umožněn rozvoj  ,  Rumuni    a ostatní příslušníci většinově pravoslavných národů. Muslimů je zhruba 100 000, tedy asi 0,4 obyvatelstva. O náboženství a církvích  podrobněji  DIRECTORY OF RELIGIOUS GROUPS IN VENEZUELA ... 

Ježíš Elity a Elita Ježíše.
                                                                                                                           
 Free Trade is Jesus Christ  and Jesus Christ is Free Trade
Sir John Browning v roce 1885                                                                                                               Perera, Suvendrini ” The Level Playing Field:Hansonism, Globalisation, Racism.”

 Úspěšné jsou agresivní severoamerické náboženské organizace,  mimo jiné díky sociálně konzervativním katolickým hierarchům a ničením kat. sociálního hnutí a theologie  osvobození nynejším I předchozím papežem, kteří tímto přispěli šíření USpentekostalismu, jakožto hráze proti levicovému trendu ve společnosti. A odprodali své chudé, O negativním působení a tragických následcích evangelikálních, fundamentalistických a extremistických organizací v Jižní Americe,
 podrobněji Stephen Corry, Tribal peoples for tomorrow`s world.
Často až drastické je působení, ve Venezuele nevítané  organizace New Tribes Mission           ( NMT). Negativní důsledky a tichou genocidu  Indiánů omlouvají velice snadno. Kdo se nenarodí znovu v Kristu a není pokřtěn  nutně musí skončit v pekle, ve věčných mukách. Bibli samozřejmě vykládají doslovně. Současně  přibývá řada spíše panoptikálních spolkú a novozrozeneckých hnutí, které působí i v Evropě. Více v dodatcích..                                      Dle některých religionistů a církevních pozorovatelů pentekostalistickým sektám  v druhé a třetí generaci členstva ubývá. Tím více bude Latinská Amerika futrována agitátory a penězmi ze Severu..
    Viz Disputed lands: the rise of Pentecostalism in Latin America Why did the progressive Catholic Church not turn into a mass movement with the end of the dictatorships? Assess the impact of Pentecostalism on this decline.

Preláti bankéřů a preláti křesťanů.

„Když dávám jídlo chudým, říkají o mně, že jsem svatý. Když se ptám, proč nemají chudí co jíst, říkají o mně, že jsem komunista,“
napsal brazilský „biskup slumů“ kardinál  Dom Helder Camara.

Je vžitá představa o vysoké úrovni církevní diplomacie, ale i ta neváhá poklesnout na zuboženou úroveň a přidat se ke služebnému chóru.  Arcibiskup Baltazar Portas Cardozo dosti primitivně srovnával Chaveze s Mussolinim a Hitlerem. Volnotržního Pinocheta vynechal. Chavez má však v celé Latinské Americe řadu stoupenců i mezi theology (viz Liberal theologians sway Latin America ) kněžími, biskupy, nejen „liberálními,“ o lidu nemluvě. Jezuita Jesus Gazo kaplan Universidad Católica del Táchira. Jeho rádce ve věcech duchovních, tvrdí, že Chavez je theologicky silně formován. Fr. Jesus Silva, který žije téměř 30 let v Caracasu, ve slumu El Valle nepochybuje o Chavezově katolictví. Také prohlásil, že podprivilegované  a vykořisťované třídy mají v Chavezovi člověka, kterému mohou důvěřovat..Prohlášení tohoto druhu  z církevních kruhů není málo.
Podle některých zpráv : “Chávézova manželka Isabela a dcera Marie Gabriela, dostávají na veřejnost informaci, že Chávéz nerezignoval, a to ani pod nátlakem. Manželka Isabela následně kontaktuje poslední vládě věrné rádio náleží katolické církvi a to odvysílá zprávu obyvatelům Venezuely, že president Chávéz byl násilně odvlečen do jedné z vojenských základen a nerezignoval” Dle jiných zpráv to byl katolický kněz (nyní biskup katolíků syrsko-malabarského ritu ,ve Faridabad), Msgr Kuriakose Bharanikulangara, charge d‘affairs z vatikánské nunciatury, který zachánil Chavezovi život. ZDE . Zřejmě jsou pravdivé obě verze.
V lednu 1999 vedení jesuitského řádu v Lat. Americe v pastoračním listu označilo neoliberalismus za hřích, nespravedlnost ve smyslu  náboženských zásad a podpořilo alternativní ekonomiku.

Henrique Capriles Radonski                                                                                            Představitel koalice pro útěk  před budoucností   a návrat bez vize.

“ Jestliže US nedokáží kontrolovat Latinskou Ameriku, jak mohou dominovat světu?”
Henry Kissinger
“Imperialismus is a system that splits up collectivities and relates some of the parts to each other in relations of harmony of interests or conflict of interests.”
Johan Galtung, A Structural Theory of Imperialism

How can we afford to allow our lives to be side-effects of the quest for accumulation?
Richard Levins

Caprilesova rychlá kariéra, mládí, politicky nekomformní zevnějšek a agitace  na způsob     latinsko-amerických telenovelas The star of Venezuela's first primary   .( kterých venezuelská soukromá masmédia chrlí nejvíce ze všech zemí ) jeho přínos nenáročnosti, a podpora z nejednoho z center domácí i zahraniční moci, vedly k tomu, že se stal hlavním kandidátem opozice. I to svědčí o její slabosti a bezvýchodnosti. Je z bohaté rodiny  mediálních mogulů, což v zemi kde většina velkých masmedií (uvádí se, že až 80%) je v soukromém vlastnictví   ( leninistická diktatura?) a převážně nepřátelská vůči chavismu je pochopitelně hodně důležité. Několik podnikatelských rodin velí v masmediální válce proti uskutečnování revoluční společnosti participační demokracie a ekonomiky. Vlivné celonárodní televizní společnosti spojené zároven s obchodem a financemi patří místní služebné oligarchii. A spolu s politickou propagandou, často až fanatickou a většinou značně nevkusnou, deformuje venezuelskou kulturu splaškami z dovozu, bulvárem a komerčními kýči. Zábavní průmysl je velice výnosný, dokonce jeho zisk převažuje zisk zemědělské produkce a některých odvětví průmyslu. Caprilesova rodina vlastní, nebo podílí se na vlastnictví novin i časopisů Ultimas Noticias, El Mundo, televizní stanice Globovision, dvou rozhlasových stanic, největší filmové společnosti a řady jiných médii /viz Gregory Wilpert zde/ Doposud ovšem tato média byla krajně neúspěšná a dokázala, že ani s radami a zkušenostmi ze zahraničí možnosti kontroly informací, ideologické dominance a kulturní hegemonie a standartizace nestačí tam, kde není kulturní vakuum a potřebná vstřícnost (James Petras, Cultural imperialism in the late 20th century).

“Reálným problémem pro média v USA a pro severoamerický kapitál je, že Venezuela demonstruje před celým světem, že demokracie může skutečně fungovat, nikoli však v podmínkách neoliberálních, tržních vztahů. Demokracie vyžaduje socialismus. “ 

Lee Aretz

Právník porušující zákony.
Ve volebním klání se objevují na obou stranách pravdivá i nepravdivá, zaručená i nezaručená obvinění. Proti  Caprilesovi byl použit údajný hřích mládí. Policista Jesús Teodoro Hernández měl přistihnout Caprilese v roce 2000 v autě, na veřejném prostranství, při sexuálním styku s jiným mužem. Což nebylo pouze  ve Venezuele trestné. V USA by mu  to tak snadno neprošlo  ani v případě, kdyby šlo o nepravdivé nařčení. Případ byl snad  nějak policejně zašmodrchán a vyzmizíkován Policista byl podřízen disciplinárnímu řízení a tvrdí, že mu jde pouze o to, aby byl očištěn.. Pravdy je nyní těžko se dopátrat. Komentátor talk-show Mario Silva četl a ukázal ve státní TV údajný policejní report o této události, který měl být policií zatajen. Zdůraznil, že mu nejde o samotný Caprilesův mladický prohřešek, ale o zneužití moci. Capriles. 15.února obvinění odmítl a prohlásil, že toto policejní hlášení, které kolovalo také e-mailem je falešné. Policie v Baruta neodpověděla na otázku, zda tento dokument existuje a pokud ano, kdy bude zveřejněn. Zdá se vzhledem k Caprilesovým úspěchům,  že toto obvinění nehraje vážnou roli. Horší by asi bylo, kdyby se zjistilo, že se Capriles, který v té době byl starostou Baruta, také podílel  vlivem nebo úplatky na této machinaci. Zároveň se tvrdí, že je úspěšným u žen, což se v jihokatolických zemích nebere tragicky, spíše naopak, ale narušuje to obraz zbožného katolíka a odanného  ctitele Panny Marie, za kterého se Capriles vydává. K jeho vnějším projevům zbožnosti  patří téměř permanentní nošení dřevěného růžence kolem krku a návštěvy poutního chrámu Panny Marie. Pochopitelně, že jen naivní lidé v tom nevidí politický trik. Chavez životní styl  protikandidáta označil poněkud razantně kasárensky a s malou mírou vkusu a pod úrovní svého nevojenského vzdělaní, za  "low-life pig” a  "Mr. low-life”. Protivníci Chaveze se vyjadřují mnohem hůře a často nechutně.
Hnutí sexuální diverzity
Vzhledem k tomu, že reprezentanti hnutí pro práva homosexualů, lesbiček a transvestitů LGBTI, založili v rámci Chavezovy koalice  Gran Polo Patriótico-GPP, Consejo Patriótico por la Diversidad Sexual,      (viz . Venezuelan Movements Form Sexual Diversity Council), Patriotic Council of Sexual Diversity.sotva bude možné označit  Chaveze za lampasáckého homofóba, moralistního fundamentalistu nebo represivní osobnost ; a odvést volební střet na vedlejší kolejRadio Nacional de Venezuela
Comunidad sexodiversa instala Consejo Patriótico en Caracas     “ La vocera del equipo promotor Diversidad Sexual GPP, Ingrid Barón, afirmó que sólo el proceso socialista que dirige el presidente, Hugo Chávez, ha visibilizado e incluido en sus políticas a este sector.”
  Poder Popular   Ingrid Barón: Con la Revolución hay una verdadera inclusión del movimiento sexodiverso
Stručně, organizace stojí za socialismem, Chavezem a také jeho politikou v otázce sexuální diverzity.
  Capriles a jeho stoupenci často odrážejí jakoukoliv kritiku jeho osoby jako projev homofobie a antisemitismu. Před více než rokem se objevil Chavezův údajný "antisemitský výrok". Protestovalo i argentinské Centrum Simona Wiesentahla. Jak se ukázalo uvedený výrok.....nebyl. Několik židovských organizací se postavilo za Chaveze, ale o tom už se příliš nemluvilo. Nyní bylo využito agresivního článku  Adala Hernándeze’’ El enemigo es el Sionismo: un barranco como solapada promesa” zde, angl. překlad zde, který byl z website RNV- Radio Nacional de Venezuela odstraněn; a je pouze osobním názorem autora, který Chavez ani PSUV nesdílí. Capriles tvrdí, že jeho vzorem je bývalý a možná budoucí, brazilský prezident Lula a Lulova politika jeho programem. Což nebylo v Brazílii přijato a i oficiálně ostře kritizováno a odmítnuto. Velice zdůraznuje, že nechce zbavit Venezuelany v sociální oblasti a politické kultury ničeho dosaženého za doby Chavezova vedení země. Tomu ovšem sotva větší část občanů uvěří. Připomíná to Havlovovo zaklínání pro bezelstné a víry  chtivé a víry potřebné „Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítel socialismu, že chci obnovit kapitalismus, že jsem ve službách světového imperialismu.....“  Venezuelané by však, na rozdíl od obyvatel Československa a následnických států, nepřijali postupnou destrukci svého státu, participační demokracie, úrovně politické kultury a perspektiv socialismu pro 21.století, v hospodském poklidu a divácky. Capriles propaguje tzv. Třetí cestu a “free market se sociální zodpovědností.“ Rovněž slibuje vytvořit  3 miliony pracovních míst v přístích  šesti letech a snížit kriminalitu, která je bezesporu vážným problémem. Pochopitelný je pokus o sametovou formu guatemalského scénáře.
Diskuze o problému kriminality zde
povšimněme si, že kritik vlády říká i vyslovené lži a nedává přímé odpovědi.                             Kriminalita a bydlení ... Chávez Faces Crime and Housing Shortage as Key Issues in Coming Venezuelan Elections  zde
Venezuela: Crime in the Context of a Democratizing Process zde

Vážným porušením zákona
 je Caprilesovo chování v době vojenského puče, kdy přinejmenším jako starosta nekonal svou povinnost zajistit policejní ochranu vyslanectví Kuby, o kterou byl požádán, ale naopak, když dav stoupenců přerušil elektrické vedení a dodávku vody, demoloval majetek vyslanectví Kuby a hrozil jejím obsazením, Capriles  vstoupil na uzemí vyslanectví, čímž hrubě porušil mezinárodní právo a žádal vyslance Germana Sancheze Otera o vydání viceprezidenta Diosdada Cabella zde  Policie  Baruty, jejímž starostou Capriles byl, zatkla ministra vnitra Ramona Rodrigueez Chacina
 zde New International.   Obsahuje také Caprilesův skutečný program.                                                                                                                     
Soudní  projednávání se vleklo a bylo dosti komplikované. Capriles byl nakonec amnestován. V roce 2009 byl obviněn z podvodu a korupce a právně diskvalifikován. Přestože toto nebylo zrušeno bylo mu umožněno politické působení a učast ve volbách respektována. Na You Tube je dostatek záznamů o jeho počínání i pestré politické minulosti. Kromě asocální politiky by se jistě snažil zpomalit integraci Jižní Ameriky, změnit ekonomické a politické vztahy s Palestinou a Izraelem, USA, Iránem, ostatními zeměmi Latinské IndoAmeriky a zeměmi  BRICS. Případně umožnit invazi a nějaké humanitární bombardování, dle osvědčujících se, opakovatelných scénářů.Capriles, představitel koalice utěku před budoucností a pro návrat bez vize, který jako osobnost či osoba je pouze politický manekýn, naprosto postradatelný i pro pravici, se stal momentálně pouze jedinou šancí pro ty, kteří potřebují destruovat společenství naděje.
  Události v Latinské Americe nejsou pouhou snahou o postup a posílení v rámci eticky, kulturně i ekonomicky korodujícího Systému, i když to je pro některé země tohoto regionu nutným předpokladem pro konečnou, důslednou a nenávratnou dekolonizaci, ale jsou snahou o překonání a odsunutí tohoto Systému a návratu ke společenství lidí osvobozených od nutností utlaku.

Podrobněji, pro ty, kteří chtějí vidět více než  politické čeření

 Boaventura De Sousa Santos, Another Knowledge Is Possible: Beyond Northern Epistemologies  zde

 Walter D. Mignolo, Coloniality: The Darker Side of Modernity zde

 Mladina Tlostanova–Walter Mignolo, Global Coloniality and the Decolonial Option  zde  

Boaventura De Sousa Santos, Another Production is Possible

 Globální kolonialita a jihoamerická rezistence

  ’’The Venezuelan bourgeoisie has been sterilised politically speaking, it’s been left with                  no historical breath or a project for the country. It is an unburied corpse that we need to bury.’’                                                                                                                                      The Venezuelan Bourgeoisie is an Unburied Corpse

Volby ve Venezuele proto nejsou pouhou výměnou představitelů státu a přesahují významem i dopadem samotnou Venezuelu. Osobní i politické chyby a nedostatky Chaveze vzhledem k podstatě změn, strategii státu a PSUV, stupně transformace společnosti, strukturám lidového hnutí, přednostem participační demokracie, politickému a institucionálnímu paralelismu, nehrají vážnou roli.“
Venezuela je stále kapitalistickou zemí, která je vzdálena konečné, závěrečné konfrontaci mezi socialistickou společností a obklíčenou oligarchií kapitalistů. Michael Leibowitz nazval Venezuelu pachtýřským kapitalismem. Každodenní konfrontace ve všech oblastech společenského života a bytě  moci založené na majetkových privilegiích, nebo příslušnosti k místní frakci  nadtřídy na základě použitelnosti; je zjevná. Chavez si je vědom role masmédií, významu kultury a potřeby demokratizace a přímé participace také v této oblasti. Žádná jiná země se toho tak dalece neodvážila. Toto téma je natolik obsáhlé, že vyžaduje samostatný článek.
Těm, kteří chtěji  více informací
Community Media: The Thriving Voice of the Venezuelan People
Stejně tak je to  se sociální politikou a konkrétními změnami. Je to řada tzv. Bolivariánských misí zde  bojující proti chudobě, aktivních ve zdravotnictví, vzdělávání, kultuře, zemědělství, zásobování. Indiánům bylo vráceno přes milion akrů půdy a Afro - Venezuelanům a indigenním  obyvatelům byl umožněn vlastní kulturní vývoj .

28. října 2005  UNESCO prohlásilo  an illiteracy-free territory Zde   Velký počet dobrovolníků angažovaných v těchto misích je rovněž  úspěchem a důkazem toho, že změny jsou hlubší, než je možné dosáhnout dekrety. Opozice ničeho takového nemůže dosáhnout.
Vláda se rovněž neobává vytvářet  miliční organizace sebeobrany rolníků zde  a zde Dobrovolnická Guardia Nacional de Venezuela zvaná take Fuerzas Armadas de Cooperación pomáhá snížit kriminalitu v hlavním městě zde   v rámci Mision Miranda byla vytvořena teritoriální milice  na obranu proti invazi. zde  a zde Inside USA - View From South America¨  
K historii Venezuely a revoluce   Venezuela Bolivariana a zde  
 Od pokusu o vojenský puč sice uplynulo deset let, ale nezdá se, že lidé tohoto ražení jsou ochotni a schopni ustupovat.
Hodně o nich řekne film Venezuela from bellow
Venezuela: Revolution From the Inside Out  zde
Revolution Will Not Be Televised zde
Helen Yaffe, The Crisis and Resistence
Jestliže je pravdivý nezveřejněný, vyzrazený, skutečný  program,  byla by Caprilesova  „Třetí“ cesta  pro nebohaté dosti nešťastná i programově zde .

Socialistická alternativa - Team jménem Venezuela

.Proti  přízemnosti, kulturní chudobě dehumanizaci kapitalismu, předkládá chavismus alternativu socialistického humanismu.   Michael Lebowitz, jeden z theoretiků socialismu 21. století vychází z tradice  Karla Korsche, Georga Lukacse (viz Michael Lebowitz and Marta Harnecker: 21st century socialism -- the strategy of the left and the Latin American experience zde.) Podstatně  se na této koncepci podílel Heinz Dieterich inspirující je Istvan Meszaros  jehož přínos byl  oficiálně oceněn  Cenou za kritické myšlení - Premio Libertador al Pensamiento Crítico . Ústředním zájmem a cílem  socialistické alternativy je proces transformace od počátečních jevů socialismu obsahujícíhoj eště kapitalistické hodnoty, k dosažení organického socialismu v jeho čisté formě  ”ekonomické, etické a intelektualní.  “ Důraz je na nutnosti změny hodnot, na válce ideí.

podrobněji  Venezuela: Complexities of the Socialist Alternative

Pro strategii a taktiku této války pro nového člověka v nové společnosti a možnosti aktualizace jsou přínosem Paulo Freire a zde,  Raquel de Almeida Moraes a zde, Anísio Teixeira Dermeval Saviani, Michael Apple, Peter McLaren a zde , Douglas Kellner, Henry Giroux,  Andrew Feenberg, Manuel Castells , Michael Peters, Donaldo Macedo Enrique Domingo Dussel Ambrosini / Enrique Dussel / ,  Maria Helena Moreira Alves, Barbara Fields, Stephen Jay Gould, Richard Levins, Daniel Singer, Cornel West, Ellen Meiksins Wood, a další.
Menší míra kolektivity a role kultury a tradice indigenních společenství, než je tomu v jiných latinskoamerických zemích na cestě k socialismu, venezuelský individualismus a dosud silné působení ideologických prostředků kapitalismu vývoj samozřejmě brzdí.
Hugo Chavez on Larry King in full 1 of 5  zde

Družstva ve Venezuele prosazují solidárnost, sociální spravedlnost a důstojnost
...Když vyslovujeme slovo družstvo, musíme si uvědomit, že slovo družstvo pochází od slova spolupracovat (tento význam to má v angličtině: the cooperative /to cooperate, pozn. překl.)
GUSTAVO SALAS: Rozvoj osobnosti, ale ne rozvoj individualismu, což jsou dvě různé věci. Existuje rčení, které říká: nejsme individualisté ani kolektivisté, poněvadž se pokoušíme o rozvoj kolektivního prostředí, kde se po celou dobu pozitivně měníme a každý z nás se vyvíjí jako člověk. Je to vyváženost a není to snadné. Musíte to bez přestání budovat.
 8 DE MARZO: Družstvo vám pomůže se formovat jako osobnost, jako lidská bytost. Workshopy, které absolvujeme, workshopy pro formování osobnosti, v družstvu jsme lidsky formováni prostřednictvím mnoha workshopů. V tom je ten rozdíl mezi prací pro soukromníka a pro družstvo……             
 „Níže uvedený text je překladem rozhovorů pořízených rozhlasovou stanicí RADIO AL REVÉS a uvedených pod názvem Cooperatives in Venezuela Promote Solidarity, Equality and Dignity . Velkou novinkou a zajímavostí ve venezuelských družstvech je rotační způsob výkonu všech funkcí a profesí: „Hodláme se integrovat. Proto nemáme specifické funkce. Nemáme ředitele, nemáme předsedu, nemáme dozorce. Nic takového nemáme. A nyní, když provozujeme prodejní výstavy máme přes 600 pracovníků a absolutně vůbec zde není administrativní odstup. Prostě řečeno, všichni uklízíme, všichni vaříme, všichni dbáme na bezpečnost. Ve všech těchto pozicích se rotačně střídáme.“
zde v Netsocan  Přeložil František Stočes
Sociální programy zde  ,
Podpora družstev a komunit není tedy pouze záležitost ekonomická a politická.
Psát více o úspěších a možnostech dosažených Chavezem, chavisty a venezuelským lidem snad není nutné. Ostatně v textu článku a doplñcích a dodatcích je dosti odkazů, pro ty, kteří nevystačí se stručnými  novinovými škyty.
Volby jsou přede dveřmi a jde o hodně.
Chavez se nemýlí, když říká:  Já nebo imperialismus !


Doplñky, dodatky a zdroje

články  Venezuela a Hugo Chavez  zde

"Hugo Chavez and the Bolivarian revolution" written by Richard Gott

Noam Chomsky - History of US Rule in Latin America

Real Revolution in Venezuela

 Eva Golinger Social Justice Revolution in Venezuela part

Social Change in Venezuela

Quo vadis, Venezuela? – prednáška a diskusia s Luisom Brittom GarcÃom -
  
Chavez explain socialism on the Bolivarian Revolution -

President Hugo Chavez, who last week signalled that participatory democracy would be central to the progress of the revolution in the next few years, stated that the GPP should work within three key areas, including; creating collective leadership within the revolutionary process and taking the revolution into public and grassroots spaces.
As a “movement of movements”, this innovation could successfully unite what might otherwise be divided parties working across purposes. The participatory model and broad base of Occupy has the power of wide appeal, bit it is still not clear that it has the focus to drive real change. Perhaps the Venezuelan example could inspire a way forward.

Hugo Chavez's Political philosophy
Since Chávez was elected in 1998, over 100,000 worker-owned cooperatives—representing approximately 1.5 million people—have been formed with the assistance of government start-up credit and technical training;[63] and the creation and maintenance, as of September 2010, of over 30,000 communal councils, examples of localised participatory democracy; which he intended to be integration into regional umbrella organizations known as "Communes in Construction".[64] In 2010, Chávez supported the construction of 184 communes, housing thousands of families, with $23 million in government funding. The communes produce some of their own food, and are able to make decisions by popular assembly of what to do with government funds.[65] In September 2010, Chavez announced the llocation of 876 million bolivars ($203 million) for community projects around the country, specifically communal councils and the newly formed communes.


 MKULTRA Documentary: CIA Mind Control Research - Human Experiments in the United States
US secretly infcted Guatemalan mental patients with syphilis and gonorrhea”. Dnes se už v přiznávají pokusy na amerických občanech
Unethical human experimentation in the United States zde

During the short-lived coup, staff of the Cuban embassy (located in Baruta) called Mayor Radonski’s office for police support after protestors gathered outside the premises cut the water and electricity and threatened to storm the building. Instead of coming to the aid of the besieged diplomats, Radonski briefly joined the protestors before climbing over embassy walls in pursuit of Chavez administration officials.

Venezuela Creates Peasant Militias
The peasant militia will be responsible for protecting poor farmers from mercenary groups organized and financed by ranchers and wealthy landowners, Chavez explained in his weekly column, “Chavez’s Lines” on Sunday. More than 300 peasant leaders and activists have been murdered since the government introduced the Law on Land and Agricultural Development in 2001 and launched a program of agrarian reform.
The peasant militias, which are active in rural areas, will complement the primarily urban-based Bolivarian Militias, which were incorporated into the reform of the Armed Forces Law that came into force on October 22, 2009.

Venezuela begins civilian reserve core

Venezuela’s Chavez Signs New Labour Law in Act of "Social Justice" for Workers
Drafting of New Venezuelan Labour Law Moves into Final Phase, Instrument for Highest Stage of Socialism

Typical arrogance of the modern middle class who are used to work for money. They do not realize that they have been benefiting from the exploitation of labor thanks to the imperialism and establishment of a worldwide financial system. They believe they earn what they work for and neglect the conditions others have to work in. In a world with limited resources, competition between workers will continue to rise. The result will be a lot lower wages for everyone. internal growth cannot exist.
Komentář  k  David Harvey at BBC Hardtalk” 


  .”a civilization must develop a new culture and ideology based on fundamental principles such as substantive equality. It must
(1) provide a decent human existence for everyone: food, clean water, sanitation, health care, housing, clothing, education, and cultural and recreational possibilities;
 (2) eliminate the domination or control of humans by others;
3) develop worker and community control of factories, farms, and other workplaces;
(4) promote easy recall of elected personnel; and
(5) re-create the unity between humans and natural systems in all aspects of life, including agriculture, industry, transportation, and living conditions. an ecological society is one that will need to be the opposite of capitalism in essentially all aspects. It would:
(1) stop growing when basic human needs are satisfied; (
2) not entice people to consume more and more;
(3) protect natural life support systems and respect the limits to natural resources, taking into account needs of future generations;
(4)make decisions based on long-term societal/ecological needs, while not neglecting short-term needs of people;
(5) run as much as possible on current (including recent past) energy instead of fossil fuels;
(6) foster the human characteristics and a culture of cooperation, sharing, reciprocity, and responsibility to neighbors and community;
(7) make possible the full development of human potential; and (
8) promote truly democratic political and economic decision making for local, regional, and multiregional needs”...
Fred Magdoff, Ecological Civilization | Envisioning a Post- Capitalist Order

Horizontalism: Voices of Popular Power in Argentina
                                             
Alternative Economics, Alternative Societies

Význam změn v  Latinské Americe
Chomsky: Latin-America, Social Movements, Neo-Liberalism, Free Trade Agreements

Great Patriotic Pole Continues to Organise, Forms Culture Council
                                                                                  
IMF & World Bank are weapons of war , by John Pilger

The World Bank (WB) & The International Monetary Fund (IMF) - YouTube

Interview with Journalist Pablo Navarrete on Venezuela

Důležitá publikace
Peter McLaren,Che Guevara, Paulo Freire, and the
Politics of Hope: Reclaiming Critical Pedagogy

 Paulo Freire, Pedagogy of the Opressed 

Pedagogy and emancipations in Bolivarian Venezuela: education policies for the 20TH century socialism
Critical Pedagogy and Empowering in Teacher Education in Venezuela [microform]
  Carmen T. Chacon and Luisa Cristina Alvarez

Venezuela's higher education: a model of real social inclusion political battle over education has necessitated the establishment of a new system, known as Bolivarian education.

What U.S. schools could learn from Venezuela's El Sistema

Jen Steele, Yo, Sí Puedo: South-South Educational Collaboration in Practice
 
Děti a mládež vytvárajú participatívnu demokraciu v Latinskej Amerike I. a II.
Autor/ka: Yves Cabannes

Escobar, A.: Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World.

Michael Lebowitz

Economist Mark Weisbrot found that, "During the ... economic expansion, the poverty rate [was] cut by more than half, from 54 percent of households in the first half of 2003 to 26 percent at the end of 2008. Extreme poverty has fallen even more, by 72 percent. These poverty rates measure only cash income, and does take into account increased access to health care or education."

Chávez zastává politiku, již nazývá socialismem 21. století. V jejím rámci se snaží o snížení chudoby a sociálních rozdílů v zemi a zlepšování veřejných služeb.Ekonomická expanze Venezuely započala, když vláda převzala kontrolu nad ropnou společností PDVSA v prvním kvartálu roku 2003. Od té doby nastalo několik změn v ekonomických a společenských ukazatelích:[8]
 • reálné, o inflaci upravené HDP téměř zdvojnásobilo,
 • většina ekonomického růstu ovšem pocházela z neropného sektoru, soukromý sektor rostl rychleji než veřejný,
 • míra chudoby byla snížena o více než polovinu na 26 % na konci roku 2008,
 • od roku 1999 počet domácností v chudobě klesl o 39 %,
 • extrémní chudoba poklesla o více než 72 %,
 • mezi lety 1998 a 2006 se výdaje na sociální oblast na obyvatele více než ztrojnásobily,
 • dětská úmrtnost klesla o více než třetinu,
 • počet praktických lékařů se více než zdvanáctinásobil,
 • mezi lety 1999 a 2008 výrazně ubylo analfabetů a vzdělání se celkově zlepšilo, zejména to vyšší (zdvojnásobil se počet přijímaných studentů na VŠ),
 • za stejné období nezaměstnanost spadla z 11,3 na 7,8 % (krátce během jara 2003 vlivem stávek v ropném průmyslu stoupla na 19,2 %, ale od té doby klesala),
 • přístup k pitné vodě stoupl z 80 na 92 %
 • přístup k sanitaci (koupel, sprcha, …) stoupl z 62 na 82 %
 • od roku 1998 do začátku roku 2009 vzniklo ve Venezuele 2,9 milionu nových pracovních míst,
 • za stejnou dobu stoupl počet vyplácených (starobních, invalidních) důchodů a životního minima z 1,7 na 4,4 %
 • celkový dluh vlády se snížil z 30,7% na 14,3% HDP,
 • zahraniční dluh poklesl ještě podstatněji – z 25,6% na 9,8% HDP.
Venezuela nyní v reakci na světovou krizi provádí silnou fiskální expanzi. Inflace postupně klesá a nezdá se být hlavním problémem venezuelské ekonomiky, to je spíše implikace inflace na měnový kurz. Vyšší inflace totiž vede k nadhodnocení bolívaru vůči americkému dolaru (reálná apreciace).

Corporations controlled 80% of the cable television channels, 100% of the newspaper companies, and 706 out of 709 radio stations.[99][100]
The Venezuelan government has required that all private television stations dedicate at least 25%[clarification needed] of their airtime to programs created by community groups, non-profits, and other independent producers. In July 2005 Chávez inaugurated TeleSUR, a Pan-American homologue of Al Jazeera that seeks to challenge the present domination of Latin American television news by Univision and the United States-based CNN en Español.[101] In 2006 Chávez inaugurated a state-funded movie studio called Villa del Cine (English: Cinema City).[102] According to Chavez, the goal of this indigenous film industry is to counter what he describes "the dictatorship of Hollywood", the lack of alternative media.[103]

Ethos
 This documentary examines the flaws in our systems, and the mechanisms that work against democracy and the environment. From conflicts of interests in politics and unregulated corporate power, to a news media that serves the interests of powerful elites; ETHOS explores the systems that lead us into over consumption and warfare. Too often the media celebrates aspects of our society that belong in the dark ages, while at the same time ignoring or ridiculing progressive thinking or ideas. Many aspects of the way our systems work almost guarantee our destruction as a society and that's what this film is about. Fractured societies, poverty, disparity, pollution, warfare. Is there something inherently wrong with the human race? Is that what we should think of ourselves? We have tried to set up forms of law and government that safeguard the public good. But, if the majority of people want... Written by Media For Action  

Chavéz odsuzuje manipulaci opozice


 Over he weekend, Venezuelan investigative journalist Jose Vicente Rangel denounced what he described as an opposition “Plan B” in the context of presidential elections that strongly favor Venezuelan President Hugo Chavez over US-backed opposition candidate Henrique Capriles Radonski. According to Rangel, who is said  to have access to internal opposition documents, Venezuela’s anti- Chavez minority plans to use both violent street protests and Chávezova ekonomická a sociální politika je prostě tak „strašná“, že ji při své návštěvě v roce 2007 chválil nositel Nobelovy ceny za ekonomii J. Stiglitz. „Venezuelskému prezidentovi Hugo Chávezovi se podařilo poskytnout zdravotnictví a školství lidem v chudých částech Caracasu, těm, kteří dříve z ropného bohatství země měli jen málo prospěchu…“ A dále se domnívá: „Není pouze důležité mít udržitelný růst, ale zajistit co nejlepší distribuci ekonomického růstu, aby z toho měli všichni občané prospěch.“ Nemluvě o tom, že profesor Stiglitz souhlasil s myšlenkou vybudování Banky jihu k financování rozvojových a sociálních projektů v Jižní Americe.
Kiraz Janicke: Joseph Stiglitz, in Caracas, Praises Venezuela’s Economic Policies ZDE
Vzhledem k omletému „Chávez diktátor, padouch, univerzální zloduch ….“ Není od věci se opět místo nepodložených tvrzení podívat na nezpochybnitelný zdroj, jakým je v Jižní a Střední Americe Latinobarometro. Zpráva z listopadu roku 2008 se koncentruje (jedná se o největší a nejprestižnější výzkum v celé této oblasti) na politické názory obyvatel a jejich spokojenost s vládami.
Jedna část výzkumu se soustřeďuje na politická a občanská práva. Na otázky: „Demokracie v mé zemi zaručuje svobodu účastnit se politiky“ získala Venezuela 66 bodů (tedy 66% Venezuelanů souhlasí s tímto výrokem)¨
Ilona Švihlíková Chávez opět univerzálním padouchem

Venezuelská ústava

Liberation Theology and Its Role in Latin America
First and foremost, liberation theology is a theology, not the political movement with which many people equate it.  It is, most simply, a coherent set of religious ideas about and promoting liberation from injustice and oppression of any kind with its basis in the Bible

A  Concise History of Liberation Theology
The main writers:  in Argentina, Enrique Dussel, Juan Carlos Scarmone, Severino Croatto, and Aldo Büntig; in Brazil, João Batista Libânio, Frei Betio, Carlos Maintains, José Comblin, Eduardo Hoornaert, José Oscar Beozzo, Gilberto Gorgulho, Carlos Palácio, Leonardo Boff; in Chile, Ronaldo Muñoz, Sergio Torres, and Pablo Richard; in Mexico, Raúl Vidales, Luis del Valle, Arnaldo Zenteno, Camilo Maccise, and Jesús Garcia; in Central America, Ignacio Ellacuría, Jon Sobrino, Juan H. Pico, Uriel Molina; in Venezuela, Pedro Trigo and Otto Maduro (sociologist); in Colombia, Luis Patiño and Cecilio de Llora.

Jazyk Adamův a andská logika

The language of the Aymara, who live in the Andes highlands of Bolivia, Peru and Chile, has been noticed by Westerners since the earliest days of the Spanish conquest. A Jesuit wrote in the early 1600s that Aymara was particularly useful for abstract ideas, and in the 19th century it was dubbed the "language of Adam." More recently, Umberto Eco has praised its capacity for neologisms, and there have even been contemporary attempts to harness the so-called "Andean logic" – which adds a third option to the usual binary system of true/false or yes/no – to computer applications.
zdroj ZDE
With the Future Behind Them: Convergent Evidence From Aymara Language and Gesture in the Crosslinguistic Comparison of Spatial Construals of Time Rafael E. Núñez, Eve Sweetser. Cognitive Science 30: 1–49 ZDE
It is cited by the author Umberto Eco in The Search for the Perfect Language as a language of immense flexibility, capable of accommodating many neologisms. Ludovico Bertonio published Arte de la lengua aymara in 1603. He remarked that the language was particularly useful for expressing abstract concepts. In 1860 Emeterio Villamil de Rada suggested it was "the language of Adam" (la lengua de Adán). Iván Guzmán de Rojas has suggested that it be used as an intermediary language for computerised translation.
Almara language - wiki ZDE

Revalorization of Culture and Identity

When the rural Aymara migrate to El Alto they experience a cultural aliention as their culture and identity is contested by the global influences and western values of the city. The migrants have to reconstruct their identity in a process of identity-formation, which can be located on a range between the opposing tendencies of assimilation and revalorization. Revalorization or to revalue, is to assign a new value to something, in this case Aymara culture and identity. Revalorization works as a resistance to assimilation and the globalization of culture. This is a case study of revalorization among urban Aymara through the work and experiences of local organizations.
Revalorization of Culture anf Identity
Indigenous Resistence BRAZIL: Indigenous Resistance Movement Defends Traditional Beliefs

Program


Content
 • Great historic goals, national goals, strategic and general:
 1. Defender, expand and consolidate the most precious thing we have reconquered after 200 years: The National Independence.
 2. Continue building the XXI Century Bolivarian Socialism in Venezuela, as an alternative to wild capitalism model and thereby ensure "greater amount of social security, the greater amount of political stability and the greatest happiness" for our people.
 3. Turn Venezuela into a power in the social, economic and political power in the great rising of Latin America and the Caribbean, to ensure the formation of a zone of peace in our America.
 4. Contribute to the development of a new international geopolitics which take multicenter multipolar world body that would achieve the balance of the universe to ensure peace and planetary
 5. Contribute to the preservation of life on the planet and the salvation of mankind.