25.4.12

Maskultura


Mass culture, masscult neboli maskultura, maskult čili маскултура, маскулт, to jest masová kultura je taková, která je určena masám a masové společnosti, avšak nemůže, a kdyby mohla, nesmí být masami tvořena (ostatně by tím vlastně přestala být maskulturou), naopak tyto masy jsou do jisté míry tvořeny, přikrmovány i vykrmovány právě touto maskulturou. Přidržíme-li se jedné, ne zbytečně náročné, avšak promyšlené definice maskultury. Tím se take liší od kultury lidové nejen tradiční, ale i současné popular culture, od cultura operária, tj. dělnické kultury, tedy ve východní oblasti dělkultu či výslovně proletkultu(?) a midcult (viz Ecléa Bosi, Cultura de Massa e Cultura Popular,11a edição revista, Petrópolis, RJ: Editora Vozes ) subculture, subversivní kultury, i subkultury a kultury plně zlidovělé. Mluví se i o masscult High society (Viz Costa Lima, Luiz, Teoria da cultura de massa,6a. ed., ... In: LIMA, Luiz Costa , Teoria da cultura de massa, Rio de Janeiro: Paz & Terra) , poučí Dwight MacDonald, “Masscult and Midcult” 1960 a Dominic Strinatti. 

Definicí je povícero, i zcela se vylučujících, tudíž vesměs napadnutelných . Úkolem a cílem maskultury je (mimo jiné, především však) v první i poslední instanci udržovat pro hegemonickou třídu a skupinu výhodný „morální“ pořádek nahrazující a zastupující morální řád, potřebný k bezproblémovému podřízení se sebezáchovným, objektivním požadavkům Megasystému i potřebám hegemonické třídy a možnostem jejích profitujících VIRů -Vrchních Ideologických Representantů, a to prostředky „kulturními“.

Nenhum comentário: