12.11.11

Recomended literature - Josef Mikovec

Z nepřeberného množství literatury určitě za přečtení stojí ,
,David Ronfeldt, John Arquilla, Graham Fuller, Melissa Fuller, The Zapatista Social Netwar in Mexico
První dva autoři na téma cyberwar a netwar napsali více studií užitečných pro všechny zasažené
The Advent of Netwar
The Emergency of Noopolitik: Toward an American Information Strategy
Swarming and the Future of Conflict
In Athena`s Camp:Preparing for Conflict in the Information Age.
Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy
The Promise of Noopolitik
The Emergence and Influence of the Zapatista Social Network


Angela Maria Lungu, Internet and Psychological Operations ,
autorka předložila tuto studii Faculty of Naval War College a Department of Joint Military Operation

David Rothkopf, Cyberpolitics: The Changing Nature of Power in the Information Age

Chris Hables Gray, Peace,War and Computers

John Holloway, Zapatistas! Reinventing Revolution in Mexico

Manuel Castells, The Rise of Network Society 1-3

Harry Cleaver ....řada vynikajících článků


Richard Szafranski,
který trénoval mexické protipovstalecké oddíly, přední vojenský expert v oblasti ,,information warfare,, a ,,NEO-CORTICAL Warfare,
autor nepostradatelné studie ,, A Theory of Information Warfare,,
stručně hodnocené z hlediska levice v New Left Review

Patrick Reinsborough, Decolonizing The Revolutionary Imagination: Values Crisis,the Politics of Reality, and Why There's Going to Be a Common-Sense Revolution in This Generation

Harry Cleaver byl mezi prvními, kteří identifikovali a diskutovali příchod nových ,,network designs". viz jeho web site, Zapatistas in Cyberspace: A Guide to Analyses and Resources
...The process of alliance bilding has created a new organizational for - a multiplicity of rhizomatically connected autonomous groups - that is connecting all kinds of struggles throughout North America that have previously been disconnected and separate...

The new organizational forms we see in action are not substitutes for old formulas - Leninist or social democratic.They provide something different: inspiring examples of worktable solutions to the post-socialist problem of revolutionary organization and struggle...
Harry Cleaver

upozornuji na diskusi v souvislosti s článkem Joela Simona a rovněž na článek Jasone Wehlinga www.tele-port.com/-jwehling/OtherNetwars.html

Americký student Justin Paulson je původcem proslulé neoficiální EZLN site
www.peak.org/-ezln/ nyní umístěna na www.ezln.org/

Rhizome se poprve objevuje v knize
Deleuze & Guattari , A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia

jak nám sdělují Guerilla News v roce 2008 měl být velkoryse financován projekt ,,CYBERSPACE,,Command, ...(which will essentially attempt to create an ability for the US to wage warfare within civilian information infrastructures) jak se uvádí doslovně. .
tedy jedna z možností tzv. post-konvenčního usilí o znovunabytí ztraceného bojiště
Bude na to poskytnuto několik desítek miliard us dolarů, zaměstnáno několik desítek tisíc uniformovaných i privátních ,,cyberwarriors,, trénovaných v ,,cyberwarfare,,.
Nemá jít jen o ovládnutí informačního systému, ale celého ,,elekromagnetického spektra,, ...opět doslovně .
Vyžaduje se řada nutných právních změn a tzv.Extensive rules of engagement (ROEs).

http://www.bambooweb.com/articles/l/o/Low-intensity_operations.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Low_intensity_conflic http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/100-20/index.html

Full Dominance Spectrum http://en.wikipedia.org/wiki/Full-spectrum_dominance

http://aulavirtualedemocracia.blogspot.com/2011/04/navraty-do-budoucnosti.html

Nenhum comentário: